Prenos i preuzimanje datoteka tokom obuke za Cisco Webex

Dok ste na treningu možete da objavljujete i preuzimate datoteke. Objavljeni fajlovi su predstavljeni u obuci.

Objavljivanje datoteka tokom sesije obuke

Tokom sesije obuke možete da objavljujete datoteke koje se nalaze na računaru, a učesnici sesije obuke mogu da preuzmu datoteke na svoje računare ili lokalne servere.

  1U prozoru Sesija izaberite stavku Datoteka > prenos.

  Pojaviće se prozor Prenos datoteka.

  2Izaberite deljenu datoteku.

  Pojaviće se dijalog "Otvaranje".

  3Izaberite datoteku koju želite da objavite, a zatim kliknite na dugme Otvori.

  Datoteka se pojavljuje u prozoru Prenos datoteka.

  Datoteka je takođe sada dostupna u prozoru "Prenos datoteka" svakog učesnika.

  4(Opcionalno) Objavite još datoteka koje želite da učesnici preuzmu.
  5Da biste zaustavili objavljivanje datoteka tokom sesije obuke, na naslovnoj traci prozora Prenos datoteka izaberite dugme Zatvori.

  Menadžer obuke zatvara prozor Prenos datoteka u prozoru sesije svakog učesnika.

    

  Broj učesnika kojima je otvoren prozor Prenos datoteka, uključujući i vas, pojavljuje se u donjem desnom uglu prozora "Prenos datoteka".

  Preuzimanje datoteka tokom sesije obuke

  Ako prezentator objavljuje datoteke tokom obuke, dijalog "Prenos datoteka" se automatski pojavljuje u prozoru sesije. Zatim možete da preuzmete objavljene datoteke na računar ili lokalni server.

   1U prozoru Prenos datoteka izaberite datoteku koju želite da preuzmete.
   2Izaberite stavku Preuzmi.

   Pojaviće se dijalog "Sačuvaj kao".

   3Odaberite lokaciju na kojoj ćete sačuvati datoteku.
   4Izaberite sačuvaj.

   Datoteka se preuzima na izabranu lokaciju.

   5Ako je primenljivo, preuzmite još datoteka.
   6Kada završite sa preuzimanjem datoteka, na naslovnoj traci prozora Prenos datoteka izaberite dugme Zatvori.
     

   Da biste u bilo kom trenutku ponovo otvorili prozor Prenos datoteka, izaberite stavku > prenos. Ova opcija je dostupna samo ako prezentator trenutno objavljuje datoteke.

   Da li je ovaj članak bio koristan?