Publicera filer under ett utbildningsmöte

Under ett utbildningsmöte kan du publicera filer som finns på din dator och deltagarna i ett utbildningsmöte kan hämta filerna till sina datorer eller lokala servrar.

1

I fönstret Session, välj Fil > Överför.

Fönstret Filöverföring visas.

2

Välj Dela fil.

Dialogrutan Öppna visas.

3

Välj den fil som du vill publicera och klicka sedan på Öppna.

Filen visas i fönstret Filöverföring.

Filen är nu också tillgänglig i deltagarnas fönster Filöverföring.

4

(Valfritt) Publicera fler filer som du vill att deltagarna ska hämta.

5

För att stoppa publicering av filer under ett utbildningsmöte väljer du knappen Stäng i namnlistan för fönstret Filöverföring.

Utbildningshanteraren stänger fönstret Filöverföring i alla deltagares Session-fönster.


 

Antalet deltagare som har fönstret Filöverföring öppet, inklusive du själv, visas i det nedre högra hörnet av fönstret Filöverföring.

Hämta filer under ett utbildningsmöte

Om presentatören publicerar filer under ett utbildningsmöte kommer dialogrutan Filöverföring automatiskt att visas i ditt Sessionsfönster. Du kan sedan hämta den publicerade filen till din dator eller din lokala server.

1

Välj den fil du vill hämta i fönstret Filöverföring.

2

Välj Hämta.

Dialogrutan Spara som visas.

3

Välj en plats att spara filen på.

4

Välj Spara.

Filen hämtas till din angivna plats.

5

Om tillämpligt hämta ytterligare filer.

6

När du har hämtat filerna klickar du på knappen Stäng i namnlisten i fönstret Filöverföring.


 

För att när som helst öppna fönstret Filöverföring väljer du Fil > Överföring. Detta alternativ är endast tillgängligt om presentatören för närvarande publicerar filer.