Overføre og laste ned filer under en Cisco Webex-opplæringsøkt

Du kan publisere og laste ned filer under en opplæringsøkt. Publiserte filer presenteres i opplæringsøkten.

Publisere filer under en opplæringsøkt

Under en opplæringsøkt kan du publisere filer som ligger på datamaskinen, slik at deltakere i opplæringsøkten kan laste ned filene til sin egen datamaskin eller lokale servere.

  1I Økt-vinduet, velg Fil > Overføring.

  Filoverføring-vinduet vises.

  2Velg Del fil.

  Dialogboksen Åpne vises.

  3Velg filen du vil publisere, og velg deretter Åpne.

  Filen vises i vinduet Filoverføring.

  Filen er nå også tilgjengelig i hver deltakers Filoverføring-vindu.

  4(Valgfritt) Publiser flere filer du vil at deltakerne skal laste ned.
  5Hvis du vil stoppe publiseringen av filer under en opplæringsøkt, velger du Lukk-knappen på tittellinjen i Filoverføring-vinduet.

  Training Manager lukker Filoverføring-vinduet i hver deltakers Økt-vindu.

    

  Antall deltakere som har Filoverføring-vinduet åpent, inkludert deg, vises nederst til høyre i Filoverføring-vinduet.

  Laste ned filer under en opplæringsøkt

  Hvis en presentatør publiserer filer under en opplæringsøkt, vises dialogboksen Filoverføring automatisk i Økt-vinduet. Du kan deretter laste ned de publiserte filene til datamaskinen eller en lokal server.

   1Velg filen du vil laste ned i Filoverføring-vinduet.
   2Velg Last ned.

   Dialogboksen Lagre som vises.

   3Velg plasseringen der filen skal lagres.
   4Velg Lagre.

   Filen lastes ned til den valgte plasseringen.

   5Last eventuelt ned flere filer.
   6Når du er ferdig med å laste ned filer, velger du Lukk på tittellinjen i vinduet Filoverføring.
     

   Du kan åpne Filoverføring-vinduet på nytt når som helst ved å velge Fil > Overføring. Dette alternativet er kun tilgjengelig hvis presentatøren publiserer filer.

   Var denne artikkelen nyttig?