1

Zatímco se GIF přehrává poprvé, můžete kliknout na tlačítko , abyste jej okamžitě zastavili.

2

Poté, co GIF dokončí smyčku poprvé, stačí na něj najet myší a kliknout a znovu jej přehrát.


 

Když přejdete do mezery, všechny neviditelné GIF se přehrají automaticky. Pokud jste však během přehrávání GIF opustili místo, po návratu do prostoru se automaticky nerestartuje.