1

Během prvního přehrávání souboru GIF můžete kliknout , chcete-li jej okamžitě zastavit.

2

Až soubor GIF dokončí první smyčku, stačí na něj umístit ukazatel a kliknout chcete-li ji přehrát znovu.


 

Když přejdete do prostoru, všechny neviditelné soubory GIF se automaticky přehrají. Pokud jste však během přehrávání souboru GIF opustili prostor, přehrávání se po přechodu zpět do prostoru automaticky nerestartuje.