1

Kým sa GIF prehrá prvýkrát, môžete kliknúť, aby ste to okamžite zastavili.

2

Keď GIF skončí prvýkrát v slučke, jednoducho naň umiestnite kurzor myši a kliknitehrať to znova.


 

Keď prejdete do priestoru, automaticky sa prehrajú všetky neviditeľné obrázky GIF. Ak ste však počas prehrávania GIF nechali priestor, po návrate do priestoru sa automaticky nereštartuje.