1

Mens GIF-en spilles av for første gang, kan du klikke , for å stoppe den umiddelbart.

2

Når GIF-en er ferdig med loopen første gang, er det bare å holde pekeren over den og klikke for å spille den av på nytt.


 

Når du går til et område, spilles alle usette GIF-er automatisk av. Men hvis du har forlatt et område mens en GIF ble spilt av, vil den ikke starte på nytt automatisk når du går tilbake til området.