1

Mens GIF-en spilles av for første gang, kan du klikke på for å stoppe den umiddelbart.

2

Når GIF-en er spilt av for første gang, holder du pekeren over den og klikker på for å spille den av igjen.


 

Når du går til et område, blir eventuelle GIF-er du ikke har sett, spilt av automatisk. Men hvis du har forlatt et område mens en GIF-fil spilles av, startes den ikke på nytt automatisk når du går tilbake til området.