1

Dok se GIF reproducira po prvi put, možete kliknuti , da biste ga odmah zaustavili.

2

Nakon što GIF završi petlju prvi put, samo zadržite pokazivač miša iznad njega i kliknite da biste ga ponovno reproducirali.


 

Kada odete u prostor, svi neviđeni GIF-ovi automatski se reproduciraju. Ali, ako ste ostavili prostor dok se GIF reproducirao, neće se automatski ponovno pokrenuti kada se vratite u prostor.