1

Gdy GIF jest odtwarzany po raz pierwszy, możesz kliknąć , aby natychmiast je zatrzymać.

2

Po pierwszym zapętleniu pliku GIF po prostu najedź na niego kursorem i kliknij aby odtworzyć go ponownie.


 

Gdy przejdziesz do obszaru, wszystkie niewidoczne pliki GIF są automatycznie odtwarzane. Jeśli jednak opuściłeś obszar podczas odtwarzania pliku GIF, nie zostanie on automatycznie ponownie uruchomiony po powrocie do obszaru.