1

Dok GIF prvi put reprodukuje, možete da kliknete da biste ga odmah zaustavili.

2

Kada GIF završi petlju prvi put, samo zadržite pokazivač iznad nje i kliknite da biste je ponovo relaиali.


 

Kada odete u prostor, sve nevidljive GIF datoteke se automatski reprodukuju. Ali, ako ste ostavili prostor dok se GIF reprodukuje, on se neće automatski ponovo pokrenuti kada se vratite u prostor.