1

Dok se GIF reprodukuje po prvi put, možete da kliknete, da biste odmah zaustavili.

2

Kada GIF završi petlju prvi put, samo pređite pokazivačem preko njega i kliknite nada bi ga ponovo reprodukovao.


 

Kada odete u prostor, svi nedeljena GIF-ova se automatski reprodukuju. Međutim, ako ste ostavili prostor dok se GIF reprodukuje, on se neće automatski ponovo pokrenuti kada se vratite u prostor.