Ve službě Webex Meetings pro systém Windows je sdílení ve výchozím nastavení navrženo tak, aby účastníkům zabránilo vidět vzor křížového shatchu, když se na obrazovce otevírají panely schůzky nebo události. Křížové vzory jsou stíny plovoucích panelů (například seznam konverzací a účastníků), které se zobrazují v horní části sdílené plochy nebo aplikace. Podívejte se na snímky obrazovky níže:

Zobrazení hostitele:

Pohledúčastníka:

Hostitel je o tomto chování informován prostřednictvím zprávy, která se vyplní, když hostitel začne sdílet. Hostitel může přesunout panely (aby byl bez překážek).

Pokud máte problémy se sdílením obrazovky nebo počítač nepodporuje pokročilé sdílení obrazovky, přepněte během schůzky nebo události na klasické sdílení obrazovky. Případně, pokud stále nacházíte problémy s křížovými poklopy, můžete ovládací prvky schůzky zcela skrýt pomocí kláves CTRL+SHIFT+Q.

Během schůzky přejděte na Schůzky > Možnosti , vyberte možnost Sdílení obsahu a poté vyberte možnost Vrátit se ke klasickému sdílení obrazovky .

Během události přejděte na Událost > Možnosti , vyberte možnost Sdílení obsahu a poté vyberte možnost Vrátit se ke klasickému sdílení obrazovky .