Prebacivanje na klasično deljenje ekrana u Cisco Webex sastancima ili Cisco Webex događajima (Windows 10)

Klasično deljenje ekrana može biti korisno ako računar ne podržava napredno deljenje ekrana ili ako imate problema sa deljenjem ekrana.

    Koristimo napredno deljenje ekrana da bismo sprečili pojavljivanje prozora sa šarom unakrsne veze za druge osobe u kojima su na ekranu otvoreni paneli za sastanke ili događaje. Ako imate problema sa deljenjem ekrana ili ako računar ne podržava napredno deljenje ekrana, prebacite se na klasično deljenje ekrana tokom sastanka ili događaja.

    Tokom sastanka idite na stavku Sastanci > , odaberite stavku Deljenje sadržaja , a zatim izaberite stavku Vrati na klasično deljenje ekrana.
    Tokom događaja idite na opciju "> događaja", odaberite stavku Deljenje sadržaja , a zatim izaberite stavku Vrati na klasično deljenje ekrana.

    Da li je ovaj članak bio koristan?