I Webex Meetings for Windows er deling som standard utformet for å hindre at deltakerne ser krysskraveringsmønsteret når møte- eller hendelsespaneler er åpne på skjermen. De krysskraverte mønstrene er skyggene til de flytende panelene (for eksempel chat og deltakerliste), som vises på toppen av det delte skrivebordet eller programmet. Se skjermbildene nedenfor:

Vertens visning:

Deltakerens visning:

Verten varsles om denne virkemåten via en melding som fylles ut når verten begynner å dele. Verten kan flytte panelene (for å være ikke-obstruktive).

Hvis du har problemer med skjermdeling, eller hvis datamaskinen ikke støtter avansert skjermdeling, bytter du til klassisk skjermdeling under møtet eller hendelsen. Alternativt, hvis du fortsatt finner problemer med kryssluker, kan du skjule møtekontrollene helt ved å bruke CTRL+SKIFT+Q .

Under møtet går du til Møter > Alternativer , velg Innholdsdeling , og velg deretter Gå tilbake til klassisk skjermdeling .

Under arrangementet går du til Hendelse > Alternativer , velg Innholdsdeling , og velg deretter Gå tilbake til klassisk skjermdeling .