W aplikacji Webex Meetings dla systemu Windows udostępnianie jest domyślnie zaprojektowane w taki sposób, aby uniemożliwić uczestnikom zobaczenie wzorca przekroju krzyżowego podczas otwierania paneli spotkań lub wydarzeń na ekranie. Wzorce przekrojowe to cienie pływających paneli (takich jak czat i lista uczestników), które są wyświetlane na górze udostępnionego pulpitu lub aplikacji. Zapoznaj się z poniższymi zrzutami ekranu:

Widok prowadzącego:

Opiniauczestnika:

Prowadzący jest powiadamiany o tym zachowaniu za pomocą komunikatu, który zostaje wypełniony po rozpoczęciu udostępniania przez prowadzącego. Prowadzący może przesuwać panele (bez przeszkód).

Jeśli masz problemy z udostępnianiem ekranu lub jeśli Twój komputer nie obsługuje zaawansowanego udostępniania ekranu, przejdź do klasycznego udostępniania ekranu podczas spotkania lub wydarzenia. Ewentualnie, jeśli nadal występują problemy z klapami krzyżowymi, można całkowicie ukryć elementy sterujące spotkaniem za pomocą CTRL+SHIFT+Q.

Podczas spotkania przejdź do Spotkania > Opcje , wybierz opcję Udostępnianie zawartości , a następnie wybierz opcję Przywróć do klasycznego udostępniania ekranu .

Podczas zdarzenia przejdź do strony Wydarzenie > Opcje , wybierz opcję Udostępnianie zawartości , a następnie wybierz opcję Przywróć do klasycznego udostępniania ekranu .