Oprávnění účastníků můžete nastavit při plánování schůzky nebo v rámci schůzky z nabídky Účastník > Přiřadit oprávnění.

1

Při sdílení obrazovky klikněte na Přiřadit > ovládánípomocí klávesnice a myši a pak vyberte, komu chcete předat kontrolu.

2

Klikněte na Udělit ovládací prvek ve zprávě, která se zobrazí na obrazovce.

Na jejich obrazovce se zobrazí zpráva, která získá kontrolu.

 

Jakmile získají kontrolu, vaše myš již není aktivní.

Co dělat dál

Chcete-li vzdálený přístup ukončit, klepněte jednou myší.

1

Když někdo sdílí obrazovku, klikněte na Požádat o kontrolu .

2

Klepněte na tlačítko Požadavek v dialogovém okně, které se zobrazí.

3

Pokud je žádost přijata, klikněte na převzít řízení.

Nyní můžete ovládat jejich obrazovku.