Przekazywanie sterowania klawiaturą i myszą podczas spotkania

Uprawnienia uczestników można ustawić podczas planowania spotkania lub w ramach spotkania z poziomu Uczestnik > Przypisz uprawnienia menu.

1

Podczas udostępniania ekranu kliknij Przypisz > Przekaż sterowanie klawiaturą i myszą , a następnie wybierz, komu chcesz przekazać kontrolę.

2

Kliknij Przyznaj kontrolę w komunikacie wyświetlanym na ekranie.

Na ich ekranie zostanie wyświetlony komunikat informujący o przejęciu kontroli.

 

Gdy przejmą kontrolę, Twoja mysz przestanie być aktywna.

Co zrobić dalej

Aby zakończyć zdalny dostęp, kliknij Zakończ sterowanie na pasku sterowania lub kliknij raz myszą.

Możesz także użyć skrótu klawiaturowego Shift + Alt + R aby zakończyć zdalny dostęp.

1

Gdy ktoś udostępnia swój ekran, kliknij Poproś o kontrolę .

2

Kliknij Żądanie w wyświetlonym oknie dialogowym.

3

Jeśli żądanie zostanie zaakceptowane, kliknij Przejmij kontrolę .

Teraz możesz sterować ich ekranem.