Uprawnienia uczestnika można ustawić podczas planowania spotkania lub w ramach spotkania z menu Uczestnik > Przypisz uprawnienia.

1

Podczas udostępniania ekranu kliknij pozycję Przypisz > Przekaż kontrolęza pomocą klawiatury i myszy, a następnie wybierz, komu chcesz przekazać kontrolę.

2

Kliknij opcję Przyznaj kontrolę w komunikacie wyświetlanym na ekranie.

Na ekranie pojawi się komunikat, aby uzyskać kontrolę.

 

Gdy przejmą kontrolę, mysz nie jest już aktywna.

Co dalej?

Aby zakończyć dostęp zdalny, kliknij raz myszą.

1

Gdy ktoś udostępnia swój ekran, kliknij przycisk Poproś o kontrolę .

2

Kliknij przycisk Żądanie w wyświetlonym oknie dialogowym.

3

Jeśli żądanie zostanie zaakceptowane, kliknij przejmij kontrolę.

Możesz teraz kontrolować ich ekran.