Du kan ange deltagarprivilegier när du schemalägger ditt möte eller i ett möte från menyn > Tilldela privilegier.

1

När du delar skärmen klickar du > Tilldelakontroll över tangentbord och mus och väljer sedan vem du vill ge kontroll till.

2

Klicka på Bevilja kontroll i meddelandet som visas på skärmen.

Ett meddelande visas på skärmen för att ta kontroll.

 

När de har fått kontrollen är din mus inte längre aktiv.

Nästa steg

För att avsluta fjärråtkomst, klicka med musen en gång.

1

När någon delar sin skärm klickar du på Be om kontroll .

2

Klicka Begäran på dialogruta som visas.

3

Om begäran har godkänts klickar du på Ta kontroll.

Du kan nu kontrollera deras skärm.