Du kan angi deltakerrettigheter når du planlegger møtet, eller i et møte fra menyen Deltaker > Tilordne rettigheter.

1

Når du deler skjermen, klikker du Tilordne > Pass tastatur- og musekontroll, og deretter velger du hvem du vil gi kontroll til.

2

Klikk Gi kontroll i meldingen som vises på skjermen.

En melding vises på skjermen for å få kontroll.

 

Når de får kontroll, er ikke musen lenger aktiv.

Hva nå?

Hvis du vil avslutte ekstern tilgang, klikker du musen én gang.

1

Mens noen deler skjermen, klikker du Spør om å kontrollere .

2

Klikk Be om i dialogboksen som vises.

3

Hvis forespørselen godtas, klikker du Ta kontroll.

Du kan nå kontrollere skjermen deres.