Prijeđite kontrolu tipkovnice i miša tijekom sastanka

Možete postaviti privilegije sudionika kada zakažete sastanak ili unutar sastanka iz Sudionik > Dodijelite privilegije izbornik.

1

Dok dijelite svoj zaslon, kliknite Dodijeli > Prođite kontrolu tipkovnice i miša , a zatim odaberite kome želite dati kontrolu.

2

Kliknite Dodijeli kontrolu na poruci koja se pojavi na vašem ekranu.

Na njihovom se zaslonu prikazuje poruka kako bi dobili kontrolu.

 

Nakon što steknu kontrolu, vaš miš više nije aktivan.

Što učiniti sljedeće

Za prekid daljinski pristup kliknite Kraj kontrole na kontrolnoj traci ili jednom kliknite mišem.

Možete koristiti i tipkovni prečac Shift +Alt + R za prekid daljinski pristup.

1

Dok netko dijeli svoj zaslon, kliknite Pitajte Kontrolu .

2

Kliknite Zahtjev u dijaloški okvir koji se prikazuje.

3

Ako je zahtjev prihvaćen, kliknite Preuzmi kontrolu .

Sada možete kontrolirati njihov zaslon.