Privilegije učesnika možete postaviti kada zakažete sastanak ili u okviru sastanka iz menija "> dodeli privilegije ".

1

Dok delite ekran, kliknite na dugme Dodeli > za prolaz i kontrolu miša, a zatim izaberite kome želite da date kontrolu.

2

Kliknite na dugme Grant kontrolu na poruci koja se pojavljuje na ekranu.

Poruka se prikazuje na njihovom ekranu da bi dobila kontrolu.

 

Kada steknu kontrolu, vaš miš više nije aktivan.

Šta dalje

Da biste okončali daljinski pristup, kliknite jednom na miš.

1

Dok neko deli ekran, kliknite na dugme "Pitaj za kontrolu" .

2

U dijalogu koji prikazuje kliknite na dugme Zahtev.

3

Ako je zahtev prihvaćen, kliknite na dugme Preuzmi kontrolu.

Sada možete da kontrolišete njihov ekran.