Ustupi upravljanje tastaturom i mišem tokom sastanka

Možete da podesite privilegije učesnika kada zakažete sastanak ili tokom sastanka iz menija "> dodeli privilegije ".

1

Tokom deljenja ekrana kliknite na dugme > "Ustupi upravljanje tastaturom i mišem", a zatim izaberite kome želite da prepustite kontrolu.

2

Kliknite na Odobri kontrolu na poruci koja se prikazuje na ekranu.

Poruka se prikazuje na svom ekranu da bi preuzela kontrolu.

 

Nakon što preuzmu kontrolu, vaš miš više nije aktivan.

Šta je sledeće

Da biste daljinski pristup, kliknite na " Završi kontrolu " na kontrolnoj traci ili kliknite mišem jednom.

Takođe možete da koristite tastere prečica na tastaturi Shift +Alt + R da biste završili daljinski pristup.

1

Dok neko deli svoj ekran, kliknite na dugme Zatraži da upravljate .

2

Kliknite na " Zatraži" na dijalog koja se prikazuje.

3

Ako je zahtev prihvaćen, kliknite na " Preuzmi kontrolu".

Sada možete da kontrolišete njihov ekran.