Některá z těchto nastavení volání jsou dostupná pouze v Pokročilá nastavení volání pokud byly povoleny správcem. Pokud si nejste jisti, které možnosti jsou pro vás povoleny, obraťte se na poskytovatele služeb.

Odmítnout anonymní hovory

Funkce Odmítání anonymních hovorů automaticky odmítá hovory s blokovaným ID nebo neidentifikovatelnými čísly.

1

Otevřete Upřesnění nastavení volání v aplikaci Webex .

2

Vyberte možnost Příchozí hovory .

3

Chcete-li automaticky odmítnout neidentifikovaná čísla, zapněte možnost Odmítnutí anonymního hovoru přepnout.

Nastavte přesměrování hovorů

Tím, že přesměrování hovorů umožňuje přesměrovat hovory na jiné telefonní číslo , než je vaše hlasová schránka, zůstanete ve spojení, ať jste kdekoli. Můžete rozhodnout, kdy se hovory přesměrují a na která telefonní čísla.

1

Otevřete Upřesnění nastavení volání v aplikaci Webex .

2

Vyberte možnost Příchozí hovory > Přesměrování hovorů .

3

Zapněte přepínač a zadejte telefonní číslo pro typy hovorů, které chcete přesměrovat:

 • Když se zobrazuje Žádná odpověď – hovory, které nejsou přijaty po nastaveném počtu zazvonění, jsou přesměrovány.

  Použijte Počet zazvonění abyste mohli nastavit, kolikrát má hovor zazvonit, než je přesměrován.

 • Když je obsazeno – Pokud již hovoříte, jsou všechny ostatní hovory přesměrovány.

 • Když není dostupný – všechny nepřijaté a obsazené hovory jsou přesměrovány.


 

Pokud chcete, přesměrovat všechny hovory na jiné číslo, můžete to udělat přímo v aplikaci Webex .

Nastavte sekvenční vyzvánění

Když je sekvenční vyzvánění zapnuté, příchozí hovory vyzvánějí na sadě telefonních čísel jedno po druhém, dokud hovor není přijat. Pokud není hovor ani po dokončení sekvence nepřijat, je přepojen na jiné telefonní číslo nebo do hlasové schránky (v závislosti na nastavení pro nepřijaté hovory).

Volající během procesu uslyší pohodlnou zprávu, takže bude vědět, že systém se vás snaží najít.

Při vytváření seznamu sekvenčního zvonění můžete zvolit následující nastavení:

 • Nastavte až pět telefonních čísel pro vyzvánění v nastaveném pořadí.

 • Zvolte počet zazvonění, než je hovor přepojen na další telefonní číslo v pořadí.

 • Zapněte možnost potvrzení přijetí, což vyžaduje, aby osoba přijímající hovor potvrdila, že hovor přijal.

 • Zvolte, zda chcete vyzvánět seznam sekvenčního zazvonění, pokud již máte hovor.

 • Nastavte plán sekvenčního vyzvánění (zapněte je například o víkendech).

 • Umožněte volajícím kdykoli přerušit sled hovorů a nechat se přepojit k procesu nepřijatých hovorů (například hlasové schránky). Tato možnost je oznámena před přepojením volajících na seznam volání.

1

Otevřete Upřesnění nastavení volání v aplikaci Webex .

2

Vyberte možnost Příchozí hovory > Sekvenční zazvonění .

3

Chcete-li nastavit sekvenční seznam, vyberte možnost Vyzvánění na čísla a zadejte telefonní čísla v pořadí, v jakém mají být prozvoněna.

Pro každé číslo můžete zvolit, kolikrát má hovor zazvonit, než bude přepojen na další telefonní číslo v pořadí.

4

Zkontrolujte Je vyžadováno potvrzení odpovědi podle potřeby pro každé číslo.

5

Můžete zvolit následující další nastavení:

Nastavení Popis
Nejprve zavolat na základní umístění

Tuto možnost zapněte, pokud chcete, aby vaše základna (primární telefon) vyzváněla vždy první.

Můžete zvolit, kolikrát hovor zazvoní, než je přepojen na další telefonní číslo v pořadí.

Pokračovat, pokud je obsazeno

Zkontrolujte Pokračovat, pokud je obsazeno Chcete-li, aby hovory byly přepojeny na seznam sekvenčních zvonění v případě, že již hovoříte na základně.

Volající může zrušit hovor

Zapnout Volající může zrušit pokud chcete, aby volající mohli přeskočit sekvenci hovorů a přejít přímo do hlasové schránky.

6

Vyberte možnost Kdy zazvonit pro výběr předdefinovaného kalendáře, který určuje, kdy se použije sekvenční zvonění. Kalendáře jsou definovány v Zákazníkský uživatelský portál (CUP) .

Zapněte čekající hovor

Když je funkce čekajícího hovoru zapnutá, zazní tón oznámení, pokud je příchozí hovor a vy jste již na jednom aktivní hovor. Můžete se rozhodnout přidržený aktivní hovor a přijmout příchozí hovor , nebo můžete příchozí hovor ignorovat.

1

Otevřete Upřesnění nastavení volání v aplikaci Webex .

2

Vyberte možnost Příchozí hovory .

3

Zapněte možnost Čekající hovor přepnout.

Blokujte své ID volajícího

Pokud chcete své telefonní číslo skrýt, aby se nezobrazovalo lidem, kterým voláte, můžete zablokovat svou ID volajícího .

1

Otevřete Upřesnění nastavení volání v aplikaci Webex .

2

Vyberte možnost Odchozí hovory .

3

Zapněte možnost Blokovat mé ID volajícího přepnout.

Nastavení předvoleb hlasové schránky

Pro hlasovou schránku můžete zvolit následující nastavení:

 • Zvolte, kdy jsou hovory přepojeny do hlasové schránky (vždy, keď neodpovídá, když je obsazeno).

 • Zvolte, jak chcete přijímat hlasové zprávy.

 • Vyberte, jak chcete být upozorněni na nové hlasové zprávy.

 • Nastavte počet zazvonění, než je volající přepojen do hlasové schránky.

 • Povolit volajícím stisknutí 0 přerušit pozdrav hlasové schránky a být přepojen na alternativní číslo (například recepční).

1

Otevřete Upřesnění nastavení volání v aplikaci Webex .

2

Výběrem zapněte hlasovou schránku Hlasová schránka a zapnutím Služba hlasové schránky přepnout.

3

Výběrem vyberte, kdy jsou hovory přepojeny do hlasové schránky Odesílat hovory do hlasové schránky > Provést nastavení .

In Počet zazvonění , zvolte počet zazvonění, které volající uslyší, než je hovor přepojen, hlasová schránka.

4

Vyberte možnost, jak chcete přijímat nové hlasové zprávy Když přijde zpráva a jednu z následujících:

 • V aplikaci Webex – Pokud chcete v aplikaci Webex dostávat nové hlasové zprávy, zapněte funkci Používejte jednotné zasílání zpráv přepnout. Zkontrolujte Indikátor čekající zprávy pokud chcete vidět odznak oznámení, když máte nová hlasová zpráva.

 • E-mailem – Pokud chcete dostávat nové hlasové zprávy e-mailem, zapněte možnost Předat na e-mailová adresa přepněte a zadejte e-mailová adresa.

5

Pokud chcete dostávat e-mailová oznámení o nových hlasových zprávách, zapněte možnost e-mail oznámení přepněte a zadejte e-mailová adresa.

Zapněte možnost e-mail s kopírováním Přepínač, pokud chcete, aby byla kopie oznámení odeslána na jinou e-mailová adresa.

6

Pokud chcete volajícím povolit, aby vynechali pozdrav v hlasové schránce, zapněte Přenos zahájíte stisknutím klávesy „0“. přepněte a zadejte alternativní telefonní číslo.