Určení výchozí služby a stránky pro váš web

Tento postup je pouze pro weby Webex Enterprise Edition. Správci webu mohou zadat službu (například schůzky Webex nebo události Webex) a stránku, která se poprvé zobrazí při přístupu uživatele k webu.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comoblasti přejděte do části Služby a v části Schůzka vyberteWeby.

2

Vyberte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klikněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V části Běžné nastavení vyberte Možnosti webu.

4

Chcete-li zadat výchozí službu, vyberte službu z rozevírací seznamu Zobrazit tuto službu všem uživatelům.

5

Chcete-li zadat výchozí stránku, vyberte stránku z rozevírací seznamu Výchozí stránka aplikace Můj Webex.

6

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.

Změna výchozí stránky

Správci webu mohou zadat stránku, která se zobrazí při přihlášení uživatelů. Uživatelé mohou tato nastavení přepsat a vybrat výchozí stránku ve svých profilech My Webex.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comoblasti přejděte do části Služby a v části Schůzka vyberteWeby.

2

Vyberte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klikněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V části služby, která chcete změnit, vyberte Výchozí možnosti.

4

Vyberte výchozí stránku, kterou chcete zobrazit v rozevíracím seznamu:

 • U schůzek vewebexu vyberte možnost Připojit se k neuvedenéschůzce , Naplánované schůzky nebo Zahájit okamžitou schůzku.


   

  Chcete-li seznam schůzek vyloučit z zobrazení na webu, přejděte do části Společná nastavení a vyberte zabezpečení. Přejděte na službu a změňte a zrušte zaškrtnutí políčka Všechny relace musí být neuvedené do seznamu.

 • U událostí Webexu vyberte možnost Připojit se k neuvedenéudálosti , Naplánovat událost nebo Události webu.

 • V případě školení webexu zvolte Možnost Připojit se k neuvedené relaci nebo Zahájitokamžitou relaci.

 • Pro podporu Webexu je domovská stránka výchozí zobrazenou stránkou webu.

5

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.

Změna stránky Konec relace pro schůzky webexu

Správci webu mohou změnit vstupní stránku, která se zobrazí po konci relace Webexu. Webex zobrazuje jednu stránku pro hostitele a druhou stránku účastníkům; správci webu mohou tento postup použít ke změně obou stránek.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comoblasti přejděte do části Služby a v části Schůzka vyberteWeby.

2

Vyberte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klikněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V části Schůzky webex vyberte Možnosti webu.

4

V části Výchozí vstupní stránkahostitele vyberte Použít přizpůsobenou stránku.

5

Do pole URL zadejte adresu URL stránky, která se má zobrazit hostitelům po ukončení relací.

6

V části Výchozí vstupní stránkaúčastníka vyberte Použít přizpůsobenou stránku.

7

Do pole URL zadejte adresu URL stránky, kterou chcete zobrazit účastníkům po ukončení relací.

8

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.

Možnosti webu

Možnost

Popis

Výchozí vstupní stránka hostitele

Určuje stránku, která se má zobrazit hostitelům schůzek po skončení schůzek. Vyberte si z následujících možností:

 • Použít výchozí stránku značky Webex: Zobrazení výchozí stránky Webex. Chcete-li zobrazit propagační obsah pro bezplatné zkušební verze webexu, vyberte zobrazit propagační obsah.

 • Použít přizpůsobenou stránku: Zadejte adresu URL jiné stránky, která se má hostitelům zobrazit po skončení schůzek.


   

  V adrese URL není vyžadováno "http://" .

Výchozí vstupní stránka účastníka

Určuje stránku, která se má zobrazit účastníkům schůzky po skončení schůzek. Vyberte si z následujících možností:

 • Použít výchozí stránku značky Webex: Zobrazení výchozí stránky Webex. Chcete-li zobrazit propagační obsah pro bezplatné zkušební verze webexu, vyberte zobrazit propagační obsah.

 • Použít přizpůsobenou stránku: Zadejte adresu URL jiné stránky, která se má účastníkům zobrazit po skončení schůzek.


   

  V adrese URL není vyžadováno "http://" .

Připojit se ke stránce

Chcete-li zobrazit propagační obsah pro bezplatné zkušební verze webexu na stránce, kterou hostitelé a účastníci používají k připojení ke schůzkám, vyberte zobrazit propagační obsah.

E-mailová pozvánka

Chcete-li zobrazit propagační obsah bezplatných zkušebních verze webexu na e-mailech s pozvánkami, vyberte možnost Zobrazit propagační obsah.

Karta informací ve schůzce

Umožňuje zobrazení "zelené" zprávy s textem "Děkujeme, že pracujete zeleně prostřednictvím schůzky online".

Automatické nahrávání všech relací pomocí síťového záznamu

Umožňuje automatické zaznamenávání všech relací pomocí síťového záznamu (NBR).


 

Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je na webu zřízena možnost nahrávání.

Povolit hostitelům používat ovládací prvky nahrávání během automatického nahrávání

Umožňuje hostiteli používat ovládací prvky nahrávání, jako je Zastavit nebo Pozastavit během schůzky, která má povolený automatický záznam.

Umožněte hostitelům přeřadit, upravit, zakázat a odstranit nahrávky.

Umožňuje hostitelům přeřadit, upravit, zakázat a odstranit záznamy všech relací.

Odeslat hostiteli e-mailové oznámení, když je připraven nový záznam schůzky

Určuje, zda chcete, aby byl hostiteli odeslán e-mail s oznámením, až bude záznam schůzky připraven. To se nedoporučuje, pokud je zapnuta možnost Automaticky zaznamenávat všechny relace.

Povolit zachování telekonference

Umožňuje pokračování telekonference po ukončíní schůzky hostitelem.

Výchozí nastavení

Povolte nebo zakažte výchozí hodnotu pro nastavení Keep-Alive telekonference.

Povolit hostiteli schůzky opustit schůzku, aniž by ji ukončil

Určuje, zda schůzky končí automaticky, když hostitel odejde.