Angi en standardtjeneste og -side for området

Denne fremgangsmåten gjelder bare for Webex Enterprise Edition-områder. Områdeadministratorer kan angi tjenesten (for eksempel Webex-møter eller Webex-hendelser) og siden som vises første gang en bruker åpner området.

1

Gå til Tjenester i kundevisningen i https://admin.webex.com, og velg Områder underMøte .

2

Velg Webex-området du vil endre innstillingene for, og klikk Konfigurer område.

3

Velg Alternativer for område under Vanlige innstillinger.

4

Hvis du vil angi en standardtjeneste, velger du en tjeneste fra rullegardinlisten Vis denne tjenesten til alle brukere som standard .

5

Hvis du vil angi en standardside, velger du en side fra rullegardinlisten Standardside for Min Webex .

6

Klikk Oppdater.

Endre standardsiden

Områdeadministratorer kan angi siden som vises når brukere logger på. Brukere kan overstyre disse innstillingene og velge en standardside i Mine Webex-profiler.

1

Gå til Tjenester i kundevisningen i https://admin.webex.com, og velg Områder underMøte .

2

Velg Webex-området du vil endre innstillingene for, og klikk Konfigurer område.

3

Velg Standardalternativer under tjenesten du vil endre.

4

Velg standardsiden som skal vises fra rullegardinlisten:

 • For Webex-møtervelger du blant Bli med i et møte som ikke er oppført , Mine planlagte møter eller Start et øyeblikkelig møte.


   

  Hvis du vil utelate møtelisten fra å vises på området, går du til delen Felles innstillinger og velger Sikkerhet. Bla til tjenesten for å endre og fjerne merket for Alle økter må ikke være oppført.

 • For Webex-hendelser velger du blant Bli med i ikke-oppført hendelse, Planlegg en hendelse ellerOmrådehendelser.

 • For Webex-opplæring velger du bli med i en økt som ikke er oppført, eller Start en øyeblikkelig økt.

 • For Webex-støtte er hjemmesiden standardsiden som vises for området.

5

Klikk Oppdater.

Endre siden for øktslutt for Webex-møter

Områdeadministratorer kan endre landingssiden som vises når en Webex-økt avsluttes. Webex viser én side for verter og en annen side til deltakere.

1

Gå til Tjenester i kundevisningen i https://admin.webex.com, og velg Områder underMøte .

2

Velg Webex-området du vil endre innstillingene for, og klikk Konfigurer område.

3

Velg Alternativer for område under Webex-møter.

4

Velg Bruk tilpasset side under Standard vertsmålside.

5

I URL-adresse-feltet skriver du inn URL-adressen til siden som skal vises for verter etter at øktene er avsluttet.

6

Velg Bruk tilpasset side under Standard målside for deltakere.

7

I URL-adresse-feltet skriver du inn URL-adressen til siden du vil vise for deltakere etter at øktene er avsluttet.

8

Klikk Oppdater.

Alternativer for nettsted

Alternativ

Beskrivelse

Standard vertslandingsside

Angir siden som skal vises for møteverter når møtene avsluttes. Velg mellom følgende alternativer:

 • Bruk standardside med Webex-merke: Viser standard Webex-side. Hvis du vil vise kampanjeinnhold for gratis Webex-prøveversjoner, velger du Vis kampanjeinnhold.

 • Bruk tilpasset side: Skriv inn URL-adressen til en annen side som skal vises til verter når møtene avsluttes.


   

  "http://" er ikke nødvendig i URL-adressen.

Standard landingsside for deltakere

Angir siden som skal vises for møtedeltakere når møtene avsluttes. Velg mellom følgende alternativer:

 • Bruk standardside med Webex-merke: Viser standard Webex-side. Hvis du vil vise kampanjeinnhold for gratis Webex-prøveversjoner, velger du Vis kampanjeinnhold.

 • Bruk tilpasset side: Skriv inn URL-adressen til en annen side som skal vises for deltakerne når møtene avsluttes.


   

  "http://" er ikke nødvendig i URL-adressen.

Bli med på siden

Hvis du vil vise kampanjeinnhold for gratis Webex-prøveversjoner på siden som verter og deltakere bruker til å bli med på møter, velger du Vis kampanjeinnhold.

E-postinvitasjon

Hvis du vil vise kampanjeinnhold for gratis Webex-prøveversjoner på invitasjons-e-poster, velger du Vis kampanjeinnhold.

Informasjonsfane for møtet

Aktiverer visning av en "grønn" melding, som sier "Takk for at du arbeider grønt ved å møte på nettet."

Spill inn alle økter automatisk ved hjelp av Nettverksbasert innspilling

Aktiverer automatisk opptak av alle økter ved hjelp av Nettverksbasert innspilling (NBR).


 

Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis innspillingsalternativet er klargjort på området.

Tillat verter å bruke opptakskontroller under automatisk opptak

Gjør det mulig for verten å bruke innspillingskontroller som Stopp eller Pause under et møte der automatisk innspilling er aktivert.

Tillat verter å tilordne, redigere, deaktivere og slette innspillinger på nytt.

Lar verter tilordne, redigere, deaktivere og slette innspillinger av alle økter på nytt.

Send varsel-e-post til verten når møteopptaket er klart

Angir om du vil at en e-postmelding skal sendes til verten når møteinnspillingen er klar. Dette anbefales ikke når alternativet Spill inn alle økter automatisk er aktivert.

Aktiver vedlikehold av telefonkonferanse

Gjør det mulig for telekonferansen å fortsette etter at verten har avsluttet møtet.

Standardinnstilling

Aktiver eller deaktiver en standardverdi for innstillingen Keep-Alive for telekonferanse.

Gi møteverten tillatelse til å forlate møtet uten å avslutte det

Angir om møter slutter automatisk når verten forlater.