Określanie domyślnej usługi i strony witryny

Ta procedura dotyczy tylko witryn Webex Enterprise Edition. Administratorzy witryny mogą określić usługę (na przykład Spotkania Webex lub Zdarzenia Webex) oraz stronę, która pojawia się po raz pierwszy, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do witryny.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycjęWitryny.

2

Wybierz witrynę Webex, której ustawienia chcesz zmienić, i kliknij opcję Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Typowe ustawienia wybierz pozycję Opcjewitryny.

4

Aby określić usługę domyślną, wybierz usługę z listy rozwijanej Wyświetl tę usługę dla wszystkich użytkowników.

5

Aby określić stronę domyślną, wybierz stronę z listy rozwijanej Domyślna dla mojej listy Webex.

6

Kliknij opcję Aktualizuj.

Zmienianie strony domyślnej

Administratorzy witryny mogą określić stronę wyświetlaną po zalogowaniu się użytkowników. Użytkownicy mogą zastąpić te ustawienia i wybrać stronę domyślną w swoich profilach Mój Webex.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycjęWitryny.

2

Wybierz witrynę Webex, której ustawienia chcesz zmienić, i kliknij opcję Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze usługi do zmiany wybierz pozycję Opcje domyślne.

4

Wybierz stronę domyślną do wyświetlenia z listy rozwijanej:

 • W przypadku spotkań webexwybierz opcję Dołącz do spotkania niepublicznego,Moje zaplanowane spotkania lub Rozpocznij spotkaniebłyskawiczne.


   

  Aby wykluczyć wyświetlanie listy spotkań w witrynie, przejdź do sekcji Ustawienia wspólne i wybierz pozycję Zabezpieczenia. Przewiń do usługi, aby zmienić i odznacz wszystkie sesje muszą być niepubliczne.

 • W przypadku zdarzeń Webex wybierz opcję Dołącz do wydarzenia niepublicznego,Zaplanuj wydarzenielub Wydarzenia w witrynie.

 • W przypadku szkolenia webex wybierz opcję Dołącz do sesji niepublicznej lub Rozpocznij sesjębłyskawiczną.

 • W przypadku pomocy technicznej webex strona główna jest domyślną wyświetlaną stroną witryny.

5

Kliknij opcję Aktualizuj.

Zmienianie strony zakończenia sesji dla spotkań webex

Administratorzy witryny mogą zmieniać stronę docelową wyświetlaną po zakończeniu sesji Webex. Webex wyświetla jedną stronę dla hostów, a drugą uczestnikom; administratorzy witryny mogą użyć tej procedury, aby zmienić obie strony.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycjęWitryny.

2

Wybierz witrynę Webex, której ustawienia chcesz zmienić, i kliknij opcję Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Spotkania Webexwybierz pozycję Opcje witryny.

4

W polu Domyślna stronadocelowa hosta wybierz pozycję Użyj strony dostosowanej.

5

W polu ADRES URL wprowadź adres URL strony, która ma być wyświetlana dla hostów po zakończeniu sesji.

6

W polu Domyślna strona docelowa uczestnikawybierz pozycję Użyj strony dostosowanej.

7

W polu ADRES URL wprowadź adres URL strony, którą chcesz wyświetlić dla uczestników po zakończeniu sesji.

8

Kliknij opcję Aktualizuj.

Opcje witryny

Opcja

Opis

Domyślna strona docelowa hosta

Określa stronę, która ma być wyświetlana gospodarzom spotkań po zakończeniu spotkań. Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Użyj domyślnej strony webex: Aby wyświetlić domyślną stronę webex. Aby wyświetlić zawartość promocyjną w bezpłatnych wersji próbnych Webex, wybierz pozycję Pokaż zawartośćpromocyjną.

 • Użyj strony dostosowanej: Wprowadź adres URL innej strony, która ma być wyświetlana hostom po zakończeniu spotkań.


   

  "http://" nie jest wymagane w adresie URL.

Domyślna strona docelowa uczestnika

Określa stronę, która ma być wyświetlana uczestnikom spotkania po zakończeniu spotkań. Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Użyj domyślnej strony webex: Aby wyświetlić domyślną stronę webex. Aby wyświetlić zawartość promocyjną w bezpłatnych wersji próbnych Webex, wybierz pozycję Pokaż zawartośćpromocyjną.

 • Użyj strony dostosowanej: Wprowadź adres URL innej strony, która ma być wyświetlana uczestnikom po zakończeniu spotkań.


   

  "http://" nie jest wymagane w adresie URL.

Dołącz – strona

Aby wyświetlić zawartość promocyjną do bezpłatnych wersji próbnych Webex na stronie, której hosty i uczestnicy używają do dołączania do spotkań, wybierz pokaż zawartość promocyjną.

E-mail z zaproszeniem

Aby wyświetlić zawartość promocyjną do bezpłatnych wersji próbnych Webex w wiadomościach e-mail z zaproszeniem, wybierz pozycję Pokaż zawartośćpromocyjną.

Karta Informacje podczas spotkania

Umożliwia wyświetlanie "zielonej" wiadomości z napisem "Dziękujemy za pracę na zielono przez spotkanie online".

Automatyczne rejestrowanie wszystkich sesji przy użyciu nagrywania sieciowego

Umożliwia automatyczne nagrywanie wszystkich sesji przy użyciu nagrywania sieciowego (NBR).


 

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy opcja nagrywania jest aprowizowana w witrynie.

Zezwalaj hostom na używanie elementów sterujących nagrywaniem podczas automatycznego nagrywania

Umożliwia hostowi używanie kontrolek nagrywania, takich jak Zatrzymaj lub Wstrzymaj podczas spotkania z włączonym automatycznym nagrywaniem.

Zezwalaj hostom na ponowne przypisywanie, edytowanie, wyłączanie i usuwanie nagrań.

Umożliwia hostom ponowne przypisywanie, edytowanie, wyłączanie i usuwanie nagrań wszystkich sesji.

Wyślij wiadomość e-mail z powiadomieniem do prowadzącego, gdy nagranie spotkania będzie gotowe

Określa, czy wiadomość e-mail z powiadomieniem ma być wysyłana do hosta, gdy nagranie spotkania jest gotowe. Nie jest to zalecane, gdy opcja Automatycznie nagrywanie wszystkich sesji jest włączona.

Włącz podtrzymywanie telekonferencji

Umożliwia telekonferencji, aby kontynuować po zakończeniu spotkania hosta.

Ustawienie domyślne

Włącz lub wyłącz domyślną wartość ustawienia Teleconference Keep-Alive.

Zezwól prowadzącemu spotkanie na opuszczenie spotkania bez jego zakończenia

Określa, czy spotkania kończą się automatycznie po opuszczeniu przez gospodarza.