Ange Standard Service och för din webbplats

Denna procedur är endast för Webex Företagsversion webbplatser. Webbplatsadministratörer kan ange tjänsten (till exempel Webex Meetings eller Webex Events) och sidan som först visas när en användaregår in på webbplatsen.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Webbplatser under Möte.

2

Välj Webex-webbplatsen som du vill ändra inställningar för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer du Webbplatsalternativ.

4

För att ange en standardtjänst, välj en tjänst från den nedrullningsbara listan Visa som standard denna tjänst för alla användare.

5

För att ange en standardsida, välj en sida på sidan Standard för Mitt Webex listruta.

6

Klicka på Uppdatera.

Ändra Default Page

Webbplatsadministratörer kan ange sidan som visas när användare loggar in. Användare kan åsidosätta dessa inställningar och välja en standardsida i sina Mitt Webex-profiler.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Webbplatser under Möte.

2

Välj Webex-webbplatsen som du vill ändra inställningar för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under den tjänst som ska ändras väljer du Standardalternativ.

4

Välj standardsidan att visa från listruta:

 • För Webex Meetingsväljer du från Delta i ett ej listatmöte, Mina schemalagda möten eller Starta ettdirektmöte .


   

  Om du inte vill visa möteslistan på webbplatsen går du till avsnittet Allmänna inställningar och väljer Säkerhet. Bläddra till tjänsten för att ändra och avmarkera Alla sessioner måste vara ej upplistade.

 • För Webex Events väljer du från Delta i ej listad händelse ,Schemalägg enhändelse eller Webbplatshändelser.

 • För Webex Training väljer du från Delta i en ej listad session eller Starta endirektsession.

 • För Webex Support är startsidan webbplatsens standardsida som visas.

5

Klicka på Uppdatera.

Ändra sessionens slutsida för Webex Meetings

Webbplatsadministratörer kan ändra startsidan som visas när en Webex-session avslutas. Webex visar en sida för värdar och en annan sida för deltagare. Webbplatsadministratörer kan använda denna procedur för att ändra båda sidorna.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Webbplatser under Möte.

2

Välj Webex-webbplatsen som du vill ändra inställningar för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Webex Meetings väljer duWebbplatsAlternativ.

4

För Värdensstandardlandningssida väljer du Använd anpassad sida.

5

I URL-fältet anger du URL:en till sidan som ska visas för värdarna när mötena har avslutas.

6

För Deltagares standardlandningsidaväljer du Använd anpassad sida .

7

I URL-fältet anger du URL:en till sidan som du vill visa för deltagarna när sessionen har avslutas.

8

Klicka på Uppdatera.

Webbplatsalternativ

Alternativ

Beskrivning

Värdens standardstartsida

Anger sidan att visa för mötesvärdar när möten slutar. Välj från följande alternativ:

 • Använd Webex-märkt standardsida: För att visa Webex-standardsidan. Välj Visa reklaminnehåll för att visa reklaminnehåll för en gratis provperiod med Webex.

 • Använd anpassad sida: Skriv in en annan sidas URL att visa för värdar när möten slutar.


   

  "http://" krävs inte i webbadressen.

Deltagares standardstartsida

Anger sidan att visa för mötesdeltagare när möten slutar. Välj från följande alternativ:

 • Använd Webex-märkt standardsida: För att visa Webex-standardsidan. Välj Visa reklaminnehåll för att visa reklaminnehåll för en gratis provperiod med Webex.

 • Använd anpassad sida: Ange URL:en för en annan sida att visa deltagarna när möten slutar.


   

  "http://" krävs inte i webbadressen.

Delta på sidan

Välj Visa reklaminnehåll för att visa reklaminnehåll för en gratis provperiod med Webex på sidan som värdar och deltagare använder för att delta i möten.

E-postinbjudan

Välj Visa reklaminnehåll för att visa reklaminnehåll för en gratis provperiod med Webex på e-postinbjudan.

Flik för information under möte

Aktiverar visningen av ett "grönt" meddelande som säger "Tack för att du arbetar miljöaktivera genom att mötas online".

Spela in alla sessioner automatiskt med nätverksbaserad inspelning

Aktiverar automatisk inspelning av alla sessioner med nätverksbaserad inspelning (NBR).


 

Den här funktionen är endast tillgänglig om inspelningsalternativet tillhandahålls på webbplatsen.

Tillåt värdar att använda inspelningskontroller under automatisk inspelning

Värden kan använda inspelningskontroller som Stoppa eller Pausa under ett möte som har automatisk inspelning aktiverat.

Tillåt värdar att omtilldela, redigera, inaktivera och ta bort inspelningar.

Tillåter värdar att omtilldela, redigera, inaktivera och ta bort inspelningar för alla sessioner.

Skicka e-postbekräftelse till värden när mötesinspelningen är klar

Anger om du vill att e-postbekräftelse ska skickas till värden när mötesinspelningen är klar. Detta rekommenderas inte när alternativet Spela automatiskt in alla sessioner är aktiverat.

Aktivera håll-vid-liv telekonferens

Telekonferensen kan fortsätta efter att värden har avslutat mötet.

Standardinställning

Aktivera eller inaktivera standardvärdet för håll-vid-liv telekonferens.

Tillåt att mötesvärdar lämnar mötet utan att avsluta det

Anger om mötet ska avslutas automatiskt när värden lämnar.