Ändra Default Page

Webbplatsadministratörer kan ange sidan som visas när användare loggar in. Användare kan åsidosätta dessa inställningar och välja en standardsida i sina Mitt Webex-profiler.
1

Logga in på Control Hub https://admin.webex.com, gå till Tjänster > Möte och välj Webbplatser.

2

Klicka på Webex-webbplatsen och välj sedan fliken Inställningar.

3

I avsnittet Möten klickar du på Webbplatsalternativ.

Det finns andra länkar till Standardalternativ för att konfigurera standardsidor för support-, utbildnings- eller Events (Classic)-tjänster på din webbplats.
4

Välj den standardsida som ska visas i listrutan:

 • För Webex Meetings väljer du Delta i ett ej listat möte, Mina schemalagda möten eller Starta ett direktmöte.


   

  För att utesluta möteslistan från att visas på webbplatsen går du till avsnittet Allmänna inställningar och väljer Säkerhet. Bläddra till tjänsten för att ändra och avmarkera Alla sessioner måste vara ej listade.

 • För Webex Events väljer du mellan Delta i ej listad händelse, Schemalägg en händelse eller webbplatshändelser.

 • För Webex Training väljer du mellan Delta i en ej listad session eller Starta en direktsession.

 • För Webex Support är startsidan webbplatsens standardsida.

5

Klicka på Spara.

Ändra sessionens slutsida för Webex Meetings

Du kan ändra startsidan som visas för personer när deras Webex-session avslutas. Webex kan visa olika sidor för värdar och deltagare.

1

Logga in på Control Hub https://admin.webex.com, gå till Tjänster > Möte och välj Webbplatser.

2

Klicka på Webex-webbplatsen och välj sedan fliken Inställningar.

3

I avsnittet Möten klickar du på Webbplatsalternativ.

4

Ändra växlingsknappen Standard-värdens startsida för att visa Använd anpassad sida.

5

I fältet URL anger du URL:en för sidan som ska visas för värdar när sessioner avslutas.

6

Ändra växlingen Standardstartsidan för deltagare för att visa Använd anpassad sida.

7

I fältet URL anger du URL:en för sidan som ska visas för deltagarna när sessioner avslutas.

8

Klicka på Spara.

Andra webbplatsalternativ för möten

Alternativ

Beskrivning

Värdens standardstartsida

Anger sidan att visa för mötesvärdar när möten slutar. Välj från följande alternativ:

 • Använd Webex-märkt standardsida: För att visa Webex-standardsidan. För att visa reklaminnehåll för kostnadsfria Webex-provperioder väljer du Visa reklaminnehåll.

 • Använd anpassad sida: Skriv in en annan sidas URL att visa för värdar när möten slutar.


   

  Du behöver inte protokollet (till exempel https://) i URL:en.

Deltagares standardstartsida

Anger sidan att visa för mötesdeltagare när möten slutar. Välj från följande alternativ:

 • Använd Webex-märkt standardsida: För att visa Webex-standardsidan. För att visa reklaminnehåll för kostnadsfria Webex-provperioder väljer du Visa reklaminnehåll.

 • Använd anpassad sida: Ange URL:en för en annan sida att visa deltagarna när möten slutar.


   

  Du behöver inte protokollet (till exempel https://) i URL:en.

Delta på sidan

Välj Visa reklaminnehåll för att visa reklaminnehåll för en gratis provperiod med Webex på sidan som värdar och deltagare använder för att delta i möten.

E-postinbjudan

Välj Visa reklaminnehåll för att visa reklaminnehåll för en gratis provperiod med Webex på e-postinbjudan.

Flik för information under möte

Aktiverar visning av ett ”grönt” meddelande som säger ”Tack för att du arbetar grönt genom att träffas online”.

Spela in alla sessioner automatiskt med nätverksbaserad inspelning

Aktiverar automatisk inspelning av alla sessioner med nätverksbaserad inspelning (NBR).


 

Den här funktionen är endast tillgänglig om du har inspelningsfunktionen på webbplatsen.

Ge värden tillåtelse att använda inspelningskontroller under automatisk inspelning

Gör att värden kan använda inspelningskontroller som Stoppa eller Pausa under ett möte som har automatisk inspelning aktiverad.

Tillåt värdar att omtilldela, redigera, inaktivera och ta bort inspelningar.

Tillåter värdar att hantera inspelningar av alla sessioner.

Skicka ett e-postmeddelande till värden när mötesinnehållet är klart

Anger om du vill att webbplatsen ska skicka e-post till värdarna när deras inspelningar är klara. Använd den inte om alternativet Spela in alla sessioner automatiskt är aktiverat.

Aktivera håll-vid-liv telekonferens

Gör att telekonferensen kan fortsätta när värden har avslutat mötet.

Standardinställning

Aktivera eller inaktivera ett standardvärde för inställningen Keep-Alive för telekonferens.

Tillåt att mötesvärdar lämnar mötet utan att avsluta det

Anger om mötet ska avslutas automatiskt när värden lämnar.

Visa intern användartagg i deltagarlistan

Växlar om deltagarlistan visar indikatorn ”Intern” bredvid namnen på mötesdeltagare från din organisation.