Een standaardservice en -pagina voor uw site opgeven

Deze procedure is alleen voor Webex Enterprise-editie sites. Sitebeheerders kunnen aangeven welke service (Webex Meetings of Webex Events) en pagina het eerst worden weergegeven wanneer een gebruiker de site gaat openen.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en selecteer vervolgens sites onder Vergadering.

2

Kies de Webex-site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en klik op Site configureren.

3

Selecteer onder Algemene instellingen de optie Site-opties.

4

Als u een standaardservice wilt opgeven, selecteert u een service in de vervolgkeuzelijst Deze service standaard weergeven voor alle gebruikers.

5

Als u een standaardpagina wilt opgeven, selecteert u een pagina op de pagina Standaard Mijn Webex vervolgkeuzelijst.

6

Klik op Bijwerken.

De standaardpagina wijzigen

Sitebeheerders kunnen aangeven welke pagina wordt weergegeven wanneer gebruikers zich aanmelden. Gebruikers kunnen deze instellingen overschrijven en een standaardpagina selecteren in hun Mijn Webex-profielen.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en selecteer vervolgens sites onder Vergadering.

2

Kies de Webex-site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en klik op Site configureren.

3

Selecteer onder de te wijzigen service Standaardopties.

4

Selecteer de pagina Standaard die moet worden weergegeven in het vervolgkeuzelijst:

 • Kies Webex Meetingsdeelnemen aan een niet-geplande vergadering , Mijn geplande vergaderingen of Een vergadering starten directe vergadering .


   

  Als u wilt uitsluiten dat de lijst met vergadering wordt weergegeven op de site, gaat u naar het gedeelte Algemene instellingen en selecteert u Beveiliging . Blader naar de service om te wijzigen en het selectievakje Alle sessies moeten niet in de lijst wordenuitgeschakeld.

 • Voor Webex Events kunt u kiezen uit Deelnemen aan niet-lijstdegebeurtenis, Een gebeurtenis plannen of Sitegebeurtenissen.

 • Voor Webex Training kunt u kiezen uit Deelnemen aan een niet-lijst of Een directe sessie starten.

 • Voor Webex-ondersteuning is de startpagina de standaard weergegeven pagina voor de site.

5

Klik op Bijwerken.

De eindpagina van sessies wijzigen voor Webex-vergaderingen

Sitebeheerders kunnen de bestemmingspagina wijzigen die wordt weergegeven als een Webex-sessie wordt beëindigd. In Webex wordt één pagina weergegeven voor hosts en één voor deelnemers. Sitebeheerders kunnen deze procedure gebruiken om beide pagina's te wijzigen.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en selecteer vervolgens sites onder Vergadering.

2

Kies de Webex-site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en klik op Site configureren.

3

Selecteer Webex Meetings bij Webex Meetingssite-opties.

4

Selecteer voor Standaard bestemmingspaginahost de optie Aangepaste pagina gebruiken.

5

Voer in het veld URL de URL in van de pagina die na afloop van de sessie voor hosts moet worden weergegeven.

6

Selecteer voor Standaard bestemmingspagina deelnemerde optie Aangepaste pagina gebruiken.

7

Voer in het veld URL de URL in van de pagina die u voor deelnemers wilt weergeven na beëindiging van de sessie.

8

Klik op Bijwerken.

Site-opties

Optie

Beschrijving

Standaard bestemmingspagina host

Hiermee wordt bepaald welke pagina wordt weergegeven voor vergaderinghosts wanneer een vergadering wordt beëindigd. U kunt kiezen uit de volgende opties:

 • Standaard Webex-merkpagina gebruiken: De standaard Webex-pagina wordt weergegeven. Als u ook promotionele inhoud voor gratis proefversies van Webex wilt weergeven, selecteert u Promotionele inhoudweergeven.

 • Aangepaste pagina gebruiken: voer de URL van een andere pagina in die moet worden weergegeven voor hosts wanneer een vergadering wordt beëindigd.


   

  "http://" is niet vereist in de URL.

Standaardbestemmingspagina deelnemer

Hiermee wordt bepaald welke pagina wordt weergegeven voor de deelnemers aan de vergadering wanneer een vergadering wordt beëindigd. U kunt kiezen uit de volgende opties:

 • Standaard Webex-merkpagina gebruiken: De standaard Webex-pagina wordt weergegeven. Als u ook promotionele inhoud voor gratis proefversies van Webex wilt weergeven, selecteert u Promotionele inhoudweergeven.

 • Aangepaste pagina gebruiken: voer de URL van een andere pagina in die moet worden weergegeven voor deelnemers wanneer een vergadering wordt beëindigd.


   

  "http://" is niet vereist in de URL.

Deelnemen aan pagina

Als u ook promotionele inhoud voor gratis proefversies van Webex op de pagina wilt weergeven die hosts en deelnemers gebruiken om deel te nemen aan vergaderingen, klikt u op Promotionele inhoud weergeven.

Uitnodigingsbericht

Als u promotionele inhoud voor gratis proefversies van Webex wilt weergeven in uitnodigingsberichten, klikt u op Promotionele inhoud weergeven.

Tabblad Info in vergadering

Hiermee wordt de weergave van een 'groen' bericht met de tekst 'Bedankt voor uw groene manier van werken door online te vergaderen' weergegeven.

Automatisch alle sessies opnemen met Network-Based Recording

Maakt automatisch opnemen van alle sessies met Network-Based Recording (NBR) mogelijk.


 

Deze functie is alleen beschikbaar als de opnameoptie beschikbaar is op de site.

Hosts toestaan besturingselementen voor opnamen te gebruiken tijdens automatisch opnemen

Hiermee kan de host bedieningselementen voor opnamen gebruiken zoals Stoppen of Onderbreken tijdens een vergadering waar automatisch opnemen is ingeschakeld.

Hosts toestaan opnamen opnieuw toe te toewijzen, te bewerken, uit te schakelen en te verwijderen.

Biedt hosts de mogelijkheid opnamen van alle sessies opnieuw toe te toewijzen, te bewerken, uit te schakelen en te verwijderen.

Stuur e-mailmelding naar de host wanneer de vergaderingopname gereed is

Geeft aan of u een opname e-mailmelding naar de host wilt sturen wanneer de opname van de vergadering is gemaakt. Dit wordt niet aanbevolen wanneer de optie Alle sessies automatisch opnemen is ingeschakeld.

Continue verbinding met teleconferentie inschakelen

Hiermee kan de teleconferentie worden voortgezet nadat de host de vergadering heeft beëindigd.

Standaardinstelling

Een standaardwaarde voor Keep-Alive-instelling voor teleconferentie in- of uitschakelen.

De host toestaan de vergadering te verlaten zonder deze te beëindigen

Geeft aan of u vergaderingen automatisch wilt beëindigen als de host de vergadering verlaat.