Angiv en standard tjenesteydelse og en side for dit websted

Denne procedure gælder kun for Webex Virksomhedsudgave-websteder. Webstedsadministratorer kan angive tjenesteydelsen (Webex Meetings eller Webex Events) og den side, der vises først, når en bruger får adgang til webstedet.

1

Fra kunde visningen i https://admin.webex.comskal du gå til Tjenester og under Møde vælge Websteder.

2

Vælg det Webex-websted, hvor indstillingerne skal ændres, og klik derefter på Konfigurer websted.

3

Under Almindelige indstillinger skal du vælge Webstedets valgmuligheder.

4

For at angive en standard tjenesteydelse skal du vælge en tjenesteydelse fra rullegardinmenuen Vis denne tjenesteydelse for alle brugere som standard.

5

For at angive en standardside skal du vælge en side fra standardsiden for Mit Webex rullegardinmenu.

6

Klik på Opdatér.

Skift standardsiden

Webstedsadministratorer kan angive siden, der vises, når brugerne logger ind. Brugere kan tilsidesætte disse indstillinger og vælge en standardside i deres Mit Webex-profiler.

1

Fra kunde visningen i https://admin.webex.comskal du gå til Tjenester og under Møde vælge Websteder.

2

Vælg det Webex-websted, hvor indstillingerne skal ændres, og klik derefter på Konfigurer websted.

3

Under tjenesten, der skal ændres, skal du vælge Standard valgmuligheder.

4

Vælg siden Standard, der skal vises fra rullegardinmenu:

 • For Webex Meetings, vælg mellem Deltag i et ikke-alistetmøde , Mine planlagte møder , eller Start et Omgående møde .


   

  For at undgå, at mødelisten vises på webstedet, skal du gå til afsnittet Almindelige indstillinger og vælge Sikkerhed. Rul til tjenesten for at ændre og fjerne markeringen Alle sessioner skal fjernes fra listen.

 • For Webex-begivenheder, vælg fra Deltag i ikke-alistetbegivenhed, Planlæg en begivenhed ellerWebstedsbegivenheder.

 • For Webex Training skal du vælge mellem Deltag i en ikke-alistet session eller Start en øjeblikkelig session .

 • For Webex Support er startsiden den standard viste side for webstedet.

5

Klik på Opdatér.

Skift sessionens afslutningsside for Webex-møder

Webstedsadministratorer kan ændre landingssiden, der vises, når en Webex-session slutter. Webex viser en side for værter og en anden side for mødedeltagere. Webstedsadministratorer kan bruge denne procedure til at ændre begge sider.

1

Fra kunde visningen i https://admin.webex.comskal du gå til Tjenester og under Møde vælge Websteder.

2

Vælg det Webex-websted, hvor indstillingerne skal ændres, og klik derefter på Konfigurer websted.

3

Under Webex Meetings skal du vælgeWebstedets valgmuligheder.

4

For Standard værtslandingssideskal du vælge Brug brugertilpasset side.

5

I feltet URL-adresse skal du indtaste URL-adressen for siden, der skal vises for værter, efter sessionerne slutter.

6

For Standard-mødedeltagereslandingsside skal du vælge Brug brugertilpasset side.

7

I feltet URL-adresse skal du indtaste URL-adressen for siden, du vil vise mødedeltagere, efter sessionerne slutter.

8

Klik på Opdatér.

Webstedets valgmuligheder

Valgmulighed

Beskrivelse

Standard for værtens landingsside

Angiver siden, der skal vises for mødeværter, når møder slutter. Vælg mellem følgende valgmuligheder:

 • Brug Webex-brandet standardside: For at vise Webex-standardsiden. For at vise salgsfremmende indhold for gratis Webex-prøveversioner skal du vælge Vis salgsfremmende indhold.

 • Anvend brugertilpasset side: Indtast URL-adressen for en anden side, der skal vises for værter, når møder slutter.


   

  "http://" er ikke påkrævet i URL-adressen.

Standardlandingsside for mødedeltager

Angiver siden, der skal vises for mødedeltagere, når møder slutter. Vælg mellem følgende valgmuligheder:

 • Brug Webex-brandet standardside: For at vise Webex-standardsiden. For at vise salgsfremmende indhold for gratis Webex-prøveversioner skal du vælge Vis salgsfremmende indhold.

 • Anvend brugertilpasset side: Indtast URL-adressen for en anden side, der skal vises for mødedeltagere, når møder slutter.


   

  "http://" er ikke påkrævet i URL-adressen.

Siden Deltag

For at vise salgsfremmende indhold for gratis Webex-prøveversioner på siden, som værter og mødedeltagere bruger til at deltage i møder, skal du vælge Vis salgsfremmende indhold.

Invitationse-mail

For at vise salgsfremmende indhold for gratis Webex-prøveversioner i e-mailinvitationer skal du vælge Vis salgsfremmende indhold.

Fanen Oplysninger under møde

Aktiverer visning af en "grøn" meddelelse, der siger "Tak fordi du arbejder grønt ved at møde online."

Optag automatisk alle sessioner ved hjælp af netværksbaseret optagelse

Aktiverer automatisk optagelse af alle sessioner ved hjælp af netværksbaseret optagelse (NBR).


 

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis valgmuligheden optagelse er klargjort på webstedet.

Tillad værter at bruge optagelsesstyring under automatisk optagelse

Giver værten mulighed for at bruge optagelsesstyring som Stop eller Pause under et møde, der har automatisk optagelse aktiveret.

Tillad værter at gentildele, redigere, deaktivere og slette optagelser.

Lader værter gentildele, redigere, deaktivere og slette optagelser af alle sessioner.

Send e-mailunderretning til vært, når mødeoptagelsen er klar

Angiver, om du vil have e-mailunderretning, der skal sendes til værten, når mødeoptagelsen er klar. Dette anbefales ikke, når valgmuligheden Automatisk optagelse af alle sessioner er aktiveret.

Aktiver telekonference Keep-Alive

Lader telekonferencen fortsætte, efter værten afslutter mødet.

Standardindstilling

Aktiver eller deaktiver en standardværdi for telekonference Keep-Alive-indstilling.

Tillad mødevært at forlade mødet uden at afslutte det

Angiver, om møderne afsluttes normalt, når værten forlader rummet.