Zde jsou nastavení, která můžete uzamknout na zařízeních Room a Desk. Mějte na paměti, že je to všechno nebo nic. Pokud zapnete přepínač Nastavení zámku, všechna následující nastavení budou uzamčena. Nemůžeš si vybírat a vybírat. Uživatelé nemohou aktualizovat nastavení na svém zařízení, pokud je povolena možnost Zamknout nastavení na dotykových zařízeních.

  • Jazyk

  • Časové pásmo

  • Řešení

  • Přeskenovat

  • Výchozí přednastavení kamery

  • Nastavení sítě

  • Síťové připojení k dotykovému panelu

  • Zrušit spárování dotykového panelu

  • Obnovení továrního nastavení

Uzamknout lze pouze zařízení, která jsou připojena ke službám Webex. Pokud je zařízení uzamčeno a poté ztratí připojení, můžete zařízení obnovit pomocí tvrdého obnovení továrního nastavení.

Pracovní prostředí

1

V zobrazení zákazníka v http://admin.webex.com přejděte do nabídky Pracovní prostor a proveďte příslušné vyhledávání.

2

Vyberte pracovní prostor, přejděte na Zařízení a klikněte na ikonu ozubeného kola. Poté zapněte možnost Zamknout nastavení na dotykových zařízeních a klikněte na možnost Hotovo.

Uživatel

1

V zobrazení zákazníka v http://admin.webex.com přejděte na položku Uživatelé a proveďte příslušné vyhledávání.

2

Vyberte uživatele, přejděte do Nastavení zařízení a pak zapněte Nastavení zámku na dotykových zařízeních.