Dit zijn de instellingen die u kunt vergrendelen op ruimte- en bureauapparaten. Houd er rekening mee dat het alles of niets is. Als u de schakelaar Instellingen vergrendelen in schakelen, worden alle volgende instellingen vergrendeld. U kunt niet kiezen en kiezen. Gebruikers kunnen de instellingen op hun apparaat niet bijwerken als Instellingen vergrendelen op aanraakapparaten is ingeschakeld.

  • Taal

  • Tijdzone

  • Resolutie

  • Overscanen

  • Standaardwaarden camera

  • Netwerkinstellingen

  • Netwerkverbinding touchpanel

  • Touchpanel los van elkaar

  • Fabrieksinstellingen herstellen

Alleen apparaten die zijn verbonden met Cisco Webex-services kunnen worden vergrendeld. Als een apparaat wordt vergrendeld en de verbinding vervolgens verloren gaat, kunt u de fabrieksinstellingen hard herstellen om het apparaat te herstellen.

Werkplek

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.webex.comnaar Workspace en voer de juistezoekopdracht uit.

2

Selecteer de werkruimte, ga naar Apparaten en klik op het cogpictogram. Schakel vervolgens Instellingen vergrendelen op aanraakapparaten in en klik op Klaar .

Gebruiker

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.webex.comnaar gebruikersen voer de juiste zoekopdracht uit.

2

Selecteer de gebruiker, ga naar Apparaatinstellingenen schakel Vervolgens Vergrendelinstellingen op aanraakapparatenin.