Tu sú nastavenia, ktoré môžete uzamknúť na zariadeniach v miestnosti a na stole. Majte na pamäti, že je to všetko alebo nič. Ak zapnete prepínač Nastavenia zámku, všetky nasledujúce nastavenia sa uzamknú. Nedá sa vyberať a vyberať. Používatelia nemôžu aktualizovať nastavenia na svojom zariadení, ak Nastavenia uzamknutia na dotykových zariadeniach je umožnené.

  • Jazyk

  • Časové pásmo

  • Rozhodnutie

  • Overscan

  • Predvolené nastavenie fotoaparátu

  • Nastavenie siete

  • Sieťové pripojenie dotykového panela

  • Zrušte spárovanie dotykového panela

  • Obnovenie továrenských nastavení

Zamknúť možno iba zariadenia, ktoré sú pripojené k službám Webex. Ak je zariadenie uzamknuté a potom stratí pripojenie, môžete vykonať tvrdý reset na výrobné nastavenia a obnoviť tak zariadenie.

Pracovný priestor

1

Z pohľadu zákazníka v http://admin.webex.com, ísť do Pracovný priestora vykonajte príslušné vyhľadávanie.

2

Vyberte pracovný priestor, prejdite na Zariadenia a kliknite na ikonu ozubeného kolieska. Potom zapnite Nastavenia uzamknutia na dotykových zariadeniach a kliknite hotový.

Používateľ

1

Z pohľadu zákazníka v http://admin.webex.com, ísť do Používateliaa vykonajte príslušné vyhľadávanie.

2

Vyberte používateľa, prejdite na Nastavenia zariadeniaa potom zapnite Nastavenia uzamknutia na dotykových zariadeniach.