Här är de inställningar som du kan låsa på rums- och skrivbordsenheter. Kom ihåg att det är allt eller ingenting. Om du aktiverar knappen Låsinställningar är alla följande inställningar låsta. Du kan inte välja och välja. Användare kan inte uppdatera inställningarna på sin enhet om låsinställningar på pekenheter är aktiverade.

  • Språk

  • Tidszon

  • Upplösning

  • Överskanning

  • Standardförinställd kamera

  • Nätverksinställning

  • Nätverksanslutning för pekpanel

  • Koppla ur pekpanelen

  • Fabriksåterställning

Endast enheter som är anslutna till Webex-tjänster kan låsas. Om en enhet är låst och sedan förlorar anslutningen kan du utföra en hård fabriksåterställning för att återställa enheten.

Arbetsyta

1

Från kundvyn i http://admin.webex.com går du till arbetsytan och utför lämplig sökning.

2

Välj arbetsytan, gå till Enheter och klicka på kugghjulsikonen. Växla sedan på Låsinställningar på pekenheter och klicka på Klar.

Användare

1

Från kundvyn i http://admin.webex.com går du till Användare och utför lämplig sökning.

2

Välj användaren, gå till Enhetsinställningar och aktivera sedan Låsinställningar på pekenheter.