Här är de inställningar som du kan låsa på rums- och skrivbordsenheter. Kom ihåg att det är allt eller inget. Om du aktiverar låsinställningslåset kommer alla följande inställningar att vara låsta. Du kan inte välja och välja. Användare kan inte uppdatera inställningarna på sina enheter om låsinställningar på pekenheter är aktiverade.

  • Språk

  • Tidszon

  • Upplösning

  • Overscan

  • Förinställd kamerastandard

  • Konfigurera nätverk

  • Kontaktpanel nätverksanslutning

  • Ta bort pekskärm

  • Fabriksåterställning

Endast enheter som är anslutna till Cisco Webex -tjänster kan låsas. Om en enhet är låst och sedan förlorar anslutningen kan du utföra en fabriksåterställning för att återställa enheten.

Arbetsyta

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Arbetsyta och utför lämplig sökning.

2

Välj arbetsytan, gå till Enheter och klicka på ikonen samhantering. Växla sedan mellan låsinställningar på pekenheter och klicka på Klar.

Användare

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till användare och utförlämplig sökning.

2

Välj användaren, gå till Enhetsinställningaroch växla sedan till Låsinställningar på Pekenheter.