Evo podešavanja koje možete da zaključate na room i desk uređajima. Imaj na umu da je sve ili niљta. Ako uključite preklopnik za zaključavanje podešavanja, sva sledeća podešavanja su zaključana. Ne moћeљ odabrati. Korisnici ne mogu da ažuriraju podešavanja na svom uređaju ako je omogućeno zaključavanje podešavanja na uređajima osetljivim na dodir.

  • Jezik

  • Vremenska zona

  • Rezolucija

  • Заобилазни

  • Podrazumevana postavka kamere

  • Podešavanje mreže

  • Tabla osetljiva na dodir mrežna veza

  • Raspari ekran osetljiv na dodir

  • Fabričko resetovanje

Samo uređaji povezani sa Webex uslugama mogu da se zaključaju. Ako je uređaj zaključan, a zatim izgubi vezu, možete da izvršite napornu fabričko resetovanje oporavite uređaj.

Radni prostor

1

Iz prikaza klijenta u , http://admin.webex.comidite na radni prostor i izvršite odgovarajuću pretragu.

2

Izaberite radni prostor, idite na " Uređaji " i kliknite na ikonu cogwheel. Zatim uključite zaključavanje podešavanja na uređajima osetljivim na dodir i kliknite na "Gotovo ".

Korisnik

1

Iz prikaza klijenta u , http://admin.webex.compristupite opciji "Korisnici" i izvršite odgovarajuću pretragu.

2

Izaberite korisnika, pristupite opciji "Podešavanja uređaja", a zatim uključite zaključavanje podešavanja na uređajima osetljivim na dodir.