Povolit uživatelům přidávat informace o relacích do kalendářů

Tento postup je určen pouze pro schůzky Webex, školení Webex a události Webex. Tento postup slouží k povolení funkcí iCalendar na vašem webu a k zobrazení tlačítka Přidat do mého kalendáře na stránce s informacemi o relaci Webexu. S iCalendar mohou uživatelé sdílet informace o kalendáři a automaticky aktualizovat své plány.

1

Na levém navigačním panelu vyberte Konfigurace > Společná nastavení webu > Možnosti.

2

V části Možnosti webu zaškrtněte políčko iCalendar (Zobrazit přidat do kalendáře pro schůzky, školení a události).

3

Vyberte Aktualizovat .

Umožněte uživatelům Cisco Unified MeetingPlace připojit se k externím schůzkám

Tento postup je určen pouze pro Centrum schůzek. Nastavte výchozí chování v plánovači schůzek a plánovači nástrojů produktivity, zda povolit účastníkům umístěným ve veřejném Internetu připojit se ke schůzce. Tato možnost musí být nejprve zapnuta pro hostitele schůzky, aby se externí účastníci mohli připojit ke schůzce. Pokud nastavení není vybráno v plánovači, mohou se ke schůzce připojit pouze účastníci ve stejné interní síti.

Než začnete

Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je web WebEx zřízen takto:

  • Možnost integrace Cisco Unified MeetingPlace

  • Možnost Uzel WebEx pro MCS

1

Pokud chcete nastavit nového uživatele, vyberte na levém navigačním panelu možnost Uživatelé > Přidat uživatele . Pokud chcete aktualizovat existující uživatelský účet, vyberte Uživatelé > Upravit uživatele a vyberte uživatele.

2

Přejděte dolů do sekce Oprávnění.

3

Vedle centra schůzekvyberte Povolit externím účastníkům.

4

Chcete-li změny uložit, vyberte Přidat nebo Aktualizovat.

5

Na levém navigačním panelu vyberte Konfigurace > Společná nastavení webu.

6

Přejděte dolů na Cisco Unified MeetingPlace Integration Settings.

7

Chcete-li povolit externím účastníkům, zaškrtněte políčko Výchozí externí účastníci MP.

8

Chcete-li změny uložit, vyberte Aktualizovat.

Povolit uživatelům používat textové zprávy

1

Na levém navigačním panelu vyberte Konfigurace > Společná nastavení webu > Možnosti.

2

V části Možnosti webuzaškrtněte políčko Povolit textové zprávy (SMS).

3

Zvolte Aktualizovat.

Povolit uživatelům plánovat schůzky a školení pro ostatní uživatele

Tento postup je určen pouze pro schůzky Webex a školení Webex.

Než začnete

Uživatelé, kteří plánují schůzky, musí mít hostitelský účet Webex.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na možnost Konfigurace > běžných nastavení webu > možnosti.

2

V části Možnosti plánování schůzky zaškrtněte políčko Uživatelé, aby mohli plánovat schůzky jejich jménem.

3

Zvolte Aktualizovat.

Povolit uživatelům tisknout nebo ukládat sdílený soubor

Tento postup je určen pouze pro schůzky Webex, události Webex a školení Webex.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na možnost Konfigurace > běžných nastavení webu > možnosti.

2

V části Možnosti webu zaškrtněte políčko Povolit tisk/ukládání ve sdílení dokumentů.

3

Zvolte Aktualizovat.

Tuto možnost zaškrtnete, abyste zabránili účastníkům v tisku nebo stahování souboru během sdílení.