Tillat brukere å legge til øktinformasjon i kalendere

Denne fremgangsmåten gjelder bare for Webex Meetings, Webex Training og Webex Events. Bruk denne fremgangsmåten for å aktivere iCalendar-funksjonalitet på nettstedet, og for å vise Legg til i min kalender-knappen på informasjonssiden for Webex-økten. iCalendar er et standard kalenderformat. Med iCalendar kan brukere dele kalenderinformasjon og automatisk oppdatere tidsplanene sine.

1

På venstre navigasjonslinje velger du Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Alternativer.

2

I Alternativer for nettsted-delen merker du av i iCalendar (Vis legg til i min kalender for Meetings, Training og Events)-avmerkingsboksen.

3

Velg Oppdater.

Tillat Cisco Unified MeetingPlace-brukere å bli med i eksterne møter

Denne fremgangsmåten gjelder bare for Meeting Center. Angi standard virkemåte i møteplanleggeren og planleggeren for produktivitetsverktøy for om deltakere på det offentlig internett skal kunne bli med i et møte. Alternativet må først være aktivert for en møtevert for å tillate eksterne deltakere å bli med i et møte. Hvis innstillingen ikke er valgt i planleggeren, kan bare deltakere i samme interne nettverk bli med i et møte.

Før du starter

Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis WebEx-nettstedet er klargjort med følgende:

  • Vis integreringsinnstillinger for Cisco Unified MeetingPlace

  • WebEx Node for MCS-alternativet

1

Hvis du vil konfigurere en ny bruker velger du Brukere > Legg til bruker i venstre navigasjonslinje. Hvis du vil oppdatere en eksisterende brukerkonto velger du Brukere > Rediger bruker, og velger deretter en bruker.

2

Rull ned til Privilegier-delen.

3

Ved siden av Meeting Center velger du Tillat eksterne deltakere.

4

Velg Legg til eller Oppdater for å lagre endringene dine.

5

På venstre navigasjonslinje velger du Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted.

6

Rull ned til Integreringsinnstillinger for Cisco Unified MeetingPlace.

7

Hvis du vil tillate eksterne deltakere, merker du av for Standard eksterne MP-deltakere.

8

Velg Oppdater for å lagre endringene.

Tillat brukere å bruke tekstmeldinger

1

På venstre navigasjonslinje velger du Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Alternativer.

2

Under Alternativer for nettsted velger du Aktiver tekstmeldinger (SMS)-avmerkingsboksen.

3

Velg Oppdater.

Tillat brukere å planlegge møter og opplæringsøkter for andre brukere

Denne fremgangsmåten gjelder bare for Webex Meetings og Webex Training.

Før du starter

Brukere som planlegger møter, må ha en Webex-vertskonto.

1

Logg på Webex Site Administration og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Alternativer.

2

I Alternativer for å planlegge et møte-delen velger du Brukere kan la andre brukere planlegge møter på deres vegne-avmerkingsboksen.

3

Velg Oppdater.

Tillat brukere å skrive ut eller lagre filen som deles

Denne fremgangsmåten gjelder bare for Webex Meetings, Webex Events og Webex Training.

1

Logg på Webex Site Administration og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Alternativer.

2

I Alternativer for nettsted-delen merker du av i Tillat utskrift/lagring i dokumentdeling-avmerkingsboksen.

3

Velg Oppdater.

Fjern merket for dette alternativet for å hindre at deltakere skriver ut eller laster ned en fil under deling.