Tillad brugere at tilføje sessionsoplysninger til kalendere

Denne procedure gælder kun Webex Meetings, Webex Training og Webex Events. Brug denne procedure til at aktivere iCalendar-funktionalitet på dit websted og til at vise knappen Tilføj min kalender på siden Webex-sessionsoplysninger. iCalendar er et standard kalenderformat. Med iCalendar kan brugere dele kalenderoplysninger og automatisk opdatere deres skemaer.

1

I venstre side navigationsbjælke du vælge Konfiguration > Almindelige webstedsindstillinger > Valgmuligheder .

2

I afsnittet Webstedets valgmuligheder skal du markere afkrydsningsfeltet iCalendar (Vis Tilføj til min kalender for møder, undervisning og begivenheder).

3

Vælg Opdater.

Tillad Cisco Unified MeetingPlace-brugere at deltage i eksterne møder

Denne procedure er kun for Meeting Center. Opsæt standard adfærd i mødeplanlægningsprogrammet og produktivitetsværktøjets planlægningsprogram for at tillade mødedeltagere på det offentlige Internet at deltage i et møde. Den første valgmulighed skal først aktiveres for en mødevært for at tillade eksterne deltagere at deltage i et møde. Hvis indstillingen ikke er valgt i planlægningsprogrammet, er det kun mødedeltagere på det samme interne netværk, der kan deltage i et møde.

Før du begynder

Denne valgmulighed er kun tilgængelig, hvis dit WebEx-websted er klargjort med følgende:

  • Valgmuligheden Cisco Unified MeetingPlace-integration

  • Valgmuligheden WebEx Node for MCS

1

For at opsætte en ny bruger skal du i navigationsbjælke vælge Brugere > Tilføj bruger . Hvis du vil opdatere en brugerkonto, skal du > redigere bruger og derefter vælge en bruger.

2

Rul ned til afsnittet Privilegier.

3

Ved siden af Meeting Center skal du vælge Tillad eksterne brugere.

4

Vælg Tilføj eller Opdater for at gemme dine ændringer.

5

I venstre side navigationsbjælke du vælge Konfiguration > Almindelige webstedsindstillinger.

6

Rul ned til Cisco Unified MeetingPlace-integrationsindstillinger.

7

For at tillade eksterne mødedeltagere skal du vælge Standard MP eksterne mødedeltagere.

8

Vælg Opdater for at gemme dine ændringer.

Tillad brugere at bruge tekstmeddelelser

1

I venstre side navigationsbjælke du vælge Konfiguration > Almindelige webstedsindstillinger > Valgmuligheder .

2

Under Webstedets valgmuligheder skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver tekstmeddelelser (SMS).

3

Vælg Opdater.

Tillad brugere at planlægge møder og undervisningssessioner for andre brugere

Denne procedure gælder kun Webex Meetings Og Webex Training.

Før du begynder

Brugere, der planlægger møder, skal have en Webex-værtskonto.

1

Log ind på Webex webstedsadministration, og gå til Konfiguration > Almindelige webstedsindstillinger > Valgmuligheder .

2

I afsnittet Planlæg mødevalgmuligheder skal du markere afkrydsningsfeltet Brugere kan tillade andre brugere at planlægge møder på deres vegne.

3

Vælg Opdater.

Tillad brugere at udskrive eller gemme filen, der deles

Denne procedure gælder kun Webex Meetings, Webex Events og Webex Training.

1

Log ind på Webex webstedsadministration, og gå til Konfiguration > Almindelige webstedsindstillinger > Valgmuligheder .

2

I afsnittet Webstedets valgmuligheder skal du markere afkrydsningsfeltet Tillad at udskrive/gemme i dokumentdeling.

3

Vælg Opdater.

Fjern markering af denne valgmulighed for at forhindre mødedeltagere i at udskrive eller downloade en fil under deling.