Tillåt användare att lägga till sessionsinformation till kalendrar

Denna procedur är endast Webex Meetings, Webex Training ochWebex Events. Använd denna procedur för iCalendar för din webbplats och för att visa knappen Lägg till i min kalender på informationssidan för Webex-sessionen. ICalendar är ett standardformat för kalendrar. Med iCalendar kan användare dela kalenderinformation och automatiskt uppdatera sina scheman.

1

På vänstra sidan navigeringsrad konfiguration eller > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ .

2

I avsnittet Webbplatsalternativ markerar du kryssrutan iCalendar (Visa Lägg till i min kalender för Meetings, Training och Events).

3

Välj Uppdatera.

Tillåt Cisco Unified MeetingPlace-användare att delta i externa möten

Denna procedur är endast för Meeting Center. Om du vill göra det möjligt för deltagare att delta i möten via internet kan du ange standardbeteende i mötesschemaläggaren och produktivitetsverktygen. Detta alternativ måste först aktiveras för en mötesvärd för att kunna tillåta externa deltagare att delta i ett möte. Om inställningen inte är vald i schemaläggaren kommer endast deltagare från samma interna nätverk att kunna delta i ett möte.

Innan du börjar

Detta alternativ är endast tillgängligt om din WebEx-webbplats är tillhandahållen med följande:

  • Alternativ för Cisco Unified MeetingPlace-integration

  • Alternativet WebEx Node för MCS

1

För att konfigurera en ny användare, till vänster på navigeringsrad, väljer du Användare > Lägg till användare . För att uppdatera en användarkonto väljer du Användare > Redigera användare och väljer sedan en användare.

2

Rulla ner till avsnittet Privilegier.

3

Bredvid Meeting Center väljer du Tillåt externa deltagare.

4

Välj Lägg till eller Uppdatera för att spara dina ändringar.

5

På den vänstra navigeringsrad, välj Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar.

6

Bläddra ner till Alternativ för Cisco Unified MeetingPlace-integration.

7

För att tillåta externa deltagare ska du markera Externa deltagare som standard i MP.

8

Välj Uppdatera för att spara dina ändringar.

Tillåt användare att använda SMS

1

På vänstra sidan navigeringsrad konfiguration eller > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ .

2

Under Sidalternativ, markera kryssrutan Aktivera SMS.

3

Välj Uppdatera.

Tillåt användare att schemalägga möten och utbildningsmöten åt andra användare

Denna procedur är endast för Webex Meetings och Webex Training.

Innan du börjar

Användare som schemalägger möten måste ha en Webex-värdkonto.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ .

2

I avsnittet Alternativ för schemaläggning av möten markerar du kryssrutan Användare kan låta andra schemalägga möten för deras räkning.

3

Välj Uppdatera.

Tillåt användare att skriva ut eller spara filen som delas

Denna procedur gäller endast Webex Meetings, Webex Events ochWebex Training.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ .

2

I avsnittet Webbplatsalternativ markerar du kryssrutan Tillåt utskrift/spara i dokumentdelning.

3

Välj Uppdatera.

Avmarkera detta alternativ för att förhindra att deltagare skriver ut eller hämtar en fil under delning.