Zezwalanie użytkownikom na dodawanie informacji o sesji do kalendarzy

Ta procedura dotyczy tylko WebexMeetings, Webex Training i Webex Events. Ta procedura służy do włączania funkcji iCalendar w witrynie i wyświetlania przycisku Dodaj do mojego kalendarza na stronie informacji osesji Webex. iCalendar jest standardowym formatem kalendarza. Dzięki iCalendar użytkownicy mogą udostępniać informacje kalendarza i automatycznie aktualizować swoje harmonogramy.

1

Na lewym pasku nawigacyjnym wybierz pozycję Konfiguracja > Typowe ustawienia witryny >Opcje.

2

W sekcji Opcje witryny zaznacz pole wyboru iCalendar (Pokaż dodaj do mojego kalendarza dla spotkań, szkoleń i wydarzeń).

3

Wybierz aktualizuj .

Zezwalanie użytkownikom Cisco Unified MeetingPlace na dołączanie do spotkań zewnętrznych

Ta procedura dotyczy tylko Centrum spotkań. Ustaw domyślne zachowanie w harmonogramie spotkania i harmonogramie narzędzi zwiększających produktywność, aby zezwolić uczestnikom znajdującym się w publicznym Internecie na dołączenie do spotkania. Opcja ta musi być najpierw włączona dla gospodarza spotkania, aby umożliwić uczestnikom zewnętrznym dołączenie do spotkania. Jeśli ustawienie nie jest zaznaczone w harmonogramie, tylko uczestnicy w tej samej sieci wewnętrznej mogą dołączyć do spotkania.

Przed rozpoczęciem

Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy witryna WebEx jest wyposażona w następujące elementy:

  • Opcja integracji Cisco Unified MeetingPlace

  • Opcja WebEx Node for MCS

1

Aby skonfigurować nowego użytkownika, na lewym pasku nawigacyjnym wybierz pozycję Użytkownicy > Dodaj użytkownika . Aby zaktualizować istniejące konto użytkownika, wybierz pozycję Użytkownicy > Edytuj użytkownika , a następnie wybierz użytkownika.

2

Przewiń w dół do sekcji Uprawnienia.

3

Obok pozycji Centrum spotkańwybierz pozycję Zezwalaj uczestnikom zewnętrznym.

4

Wybierz pozycję Dodaj lub Aktualizuj, aby zapisać zmiany.

5

Na lewym pasku nawigacyjnym wybierz pozycję Konfiguracja > Typowe ustawienia witryny.

6

Przewiń w dół do pozycji Ustawienia integracji Cisco UnifiedMeetingPlace.

7

Aby zezwolić na uczestników zewnętrznych, zaznacz opcję Domyślni uczestnicy zewnętrzni MP.

8

Wybierz pozycję Aktualizuj, aby zapisać zmiany.

Zezwalanie użytkownikom na korzystanie z wiadomości tekstowych

1

Na lewym pasku nawigacyjnym wybierz pozycję Konfiguracja > Typowe ustawienia witryny >Opcje.

2

W obszarze Opcjewitryny zaznacz pole wyboru Włącz wiadomości tekstowe (SMS).

3

Wybierz Aktualizuj.

Zezwalanie użytkownikom na planowanie spotkań i sesji szkoleniowych dla innych użytkowników

Ta procedura dotyczy tylko Webex Meetings i Webex Training.

Przed rozpoczęciem

Użytkownicy, którzy planują spotkania, muszą mieć konto hosta Webex.

1

Zaloguj się do Administracji witryny Webex i przejdź do konfiguracja > Typowe ustawienia witryny >Opcje.

2

W sekcji Opcje planowania spotkańzaznacz pole wyboru Użytkownicy mogą pozwalać innym użytkownikom planować spotkania w ich imieniu.

3

Wybierz Aktualizuj.

Zezwalaj użytkownikom na drukowanie lub zapisywanie udostępnianego pliku

Ta procedura dotyczy tylko WebexMeetings, Webex Events i Webex Training.

1

Zaloguj się do Administracji witryny Webex i przejdź do konfiguracja > Typowe ustawienia witryny >Opcje.

2

W sekcji Opcje witryny zaznacz pole wyboru Zezwalaj na drukowanie/zapisywanie w udostępnianiu dokumentów.

3

Wybierz Aktualizuj.

Usuń zaznaczenie tej opcji, aby uniemożliwić uczestnikom drukowanie lub pobieranie pliku podczas udostępniania.