Informace o pomalých aktualizacích kanálu naleznete v části Otevřené a vyřešené chyby pro aktualizace pomalých schůzek webexu kanálu.


Hlásíme otevřené a vyřešené chyby zjištěné zákazníkem se závažností 1 až 3. Pokud aktualizace neobsahuje chyby nalezené zákazníkem, nebude pro tuto aktualizaci zobrazen seznam vyřešených chyb.

Pomocí nástroje hledání chyb Cisco můžete zjistit podrobnosti o uvedených chybách a vyhledat další chyby, které mají vliv na konkrétní aktualizace aplikace Webex Meetings. Další informace o použití funkce hledání chyb naleznete v nápovědě nástroje hledání chyb.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvh90269

Webex Meetings

Funkce Vytvořit prázdnou obrazovku nefunguje na zařízeních se systémem Windows 10, pokud je povolena funkce Ovládání uživatelského účtu.

CSCvi72293

Webex Meetings (Mac)

Je-li účet uživatele na Facebooku uzamčen, nemůže streamovat schůzky služby Webex na službě Facebook Live.

CSCvh63085

Webex Events (Windows)

Během událostí, kdy přednášející sdílí svou obrazovku, mohou účastníci zobrazit oznámení konverzace, která se přednášejícímu zobrazují.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx82628

2

Webex Meetings

Řešil problém se souborem ARF přehrávače síťových záznamů, který analyzoval zranitelnost při čtení informací mimo hranice.

CSCvx70073

3

Webex Meetings

Řešen problém, kdy uživatel nemůže spustit Webex Meeting optimalizovaný pro VDI v prostředí VMware se systémem Windows 10 (32 bitů).

CSCvy11358

3

Webex Meetings (Windows)

Opravena chyba, kdy se video zařízení připojující se jako hostitel nemůže ztlumit aplikaci Webex Meetings (Windows) pomocí Ztlumit vše.

CSCvy11073

2

Webex Meetings

Problém s webovou aplikací Webex, který umožňuje povolit video poté, co jej hostitel pro schůzku deaktivuje.

CSCvy17162

3

Webex Meetings

Opravil jsem problém s rozhraním API, seznamy "Nedávné osobní pokoje", které by měly být stejné mezi desktopovou aplikací Webex Meetings a stránkou.

CSCvx51111

3

Webex Meetings

Opravena chyba v hudebním režimu, kdy zvuk nepřehrává nepřetržitě, zastavení na několik sekund na straně účastníka.

CSCvy17904

3

Webex Meetings (Windows)

Oprava problému, kdy pro uživatele schůzek zvuk nefunguje, dokud neotevře nastavení zvuku a klikne na testovací tlačítko, nebo přepne možnosti výstupu zvuku a přepne je zpět.

CSCvy09251

2

Webex Meetings (Windows)

Řešil problém, kdy se okno Webex Meetings po připojení ke schůzce zastaví.

CSCvx81034

3

Webex Meetings

Řešen problém, kdy se uživatel nemohl připojit ke schůzce z počítačové aplikace.

CSCvy12754

3

Webex Meetings

Řešil problém, kdy při výběru kamery připojené k USB zcela zmrazí aplikaci Webex nebo stolní aplikaci Webex meetingů.

CSCvy10008

3

Webex Meetings (Windows)

Oprava problému, kdy je uživatel odeslán do čekárny během schůzky, když je odpojen během zpětného volání.

CSCvy17919

3

Webex Meetings

Problém byl vyřešen, když e-mail obsahuje apostrof nebo uvozovky, pak graf přidání služby selhal.

CSCvx87312

3

Webex Events

Řešen problém, kdy účastník nemůže pozvat přátele na schůzku.

CSCvy05970

3

Webex Meetings (Windows)

Řešení problému, u něhož v dialogovém okně oprávnění chybělo zaškrtávací políčko.

CSCvy12763

3

Webex Meetings

Opravena chyba uživatele, když uživatel používá UPN poštu účtu O365 a je nastavena jako deaktivovaná.

CSCvy24747

3

Webex Meetings (Windows)

Opravil jsem problém, kde se hlášení o problému objevuje nepřetržitě.

CSCvx94000

3

Webex Meetings (Windows)

Řešen problém, kdy uživatel systému Windows 7 nahlásí problém, že počítač se při používání schůzky Cisco Webex zastaví a účastníci zapnou své video.

CSCvy03067

3

Webex Meetings (Mac), Webex Events (Mac), Webex Trainings (Mac)

Opravena otázka, kdy Mac pro Webex Meetings, Webex Events a Webex Trainings vytvoří složku Webex v cestě Dokumenty.

CSCvx98749

3

Webex Meetings (Mac)

Řešil problém, kdy uživatel nemohl otevřít plnohodnotnou schůzku pomocí aplikace Webex v Safari.

CSCvy10044

3

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba, kdy uživatel automaticky přepnul na VoIP audio při připojení k relacím breakout.

CSCvy08617

3

Webex Meetings (Windows)

Opravena chyba, kdy úkoly relace breakout nejsou uloženy ani poté, co uživatel začne sdílet.

CSCvy15845

3

Webex Meetings (Windows a Mac)

Opravena otázka, kde Egypt mimo Káhiru by měl být Egypt v seznamu zemí/regionů v dialogu Audio Connection

CSCvx77304

3

Webex Meetings, Webex Events

Řešení problému, v němž došlo k nesrovnalostem mezi časovými pásmy Webex Meetings a Webex Events

CSCvy28920

3

Webex Meetings (Windows)

Opravena chyba s rozvržením streamování nastaveným na schůzkách Webexu, která není dodržena při streamování pomocí aplikací Windows.

CSCvy29824

3

Webex Meetings

Řešen problém, kdy hostitel nemůže naplánovat schůzky, když je vybrán jeden typ relace.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy48218

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy uživatel testoval události Webex (nové), všiml si neočekávaného chování privilegií, když se panel přestěhoval k účastníkovi.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy34730

3

Webex Meetings (Windows)

Opravena chyba, kdy audio box vysílání nebyl k dispozici.

CSCvy34453

3

Webex Meetings (Windows)

Řešil problém s popisem Webex Meeting Recordings.

CSCvy34724

3

Webex Meetings (Windows)

Opravena chyba, kdy uživatel nemůže sám vypnout nebo ztlumit zvuk.

CSCvy34720

3

Webex Meetings (Windows)

Řešen problém, kdy budou schůzky naplánované pomocí nástrojů produktivity během relace sdílení zablokovány aplikací schůzky.

CSCvy37220

3

Webex Meetings (Windows)

Opravena chyba, kdy se tlačítko ztlumení nebo vypnutí ztlumení zaseklo. Jakmile je tlačítko ztlumení zapnuto, uživatel nemůže ztlumit zvuk.

CSCvy34718

3

Webex Meetings (Mac)

Řešil problém, kdy exportované soubory s výsledky hlasování obsahovaly anonymní e-mailové adresy.

CSCvy34366

3

Webex Events (Mac)

Opravena chyba, kdy uživatel nemůže otevřít průzkum událostí v prohlížeči.

CSCvy41885

3

Webex Meetings (Windows)

Opravena chyba s kaskádovým videem pro uživatele meetingů.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy24330

3

Webex Meetings (Windows)

Řešil problém, kdy obrazovka videa Webex přerušovaně přepíná velikost.

CSCvy28920

3

Webex Meetings (Windows)

Opravena chyba s rozvržením streamování nastaveným na schůzkách Webexu, která není dodržena při streamování pomocí aplikací Windows.

CSCvy23949

3

Webex Meetings (Windows)

Řešen problém, kdy audio nebo video dialog schůzky Webex VDI nelze vyskakovat pro schůzky typu back to back.

CSCvy16335

3

Webex Meetings (Mac)

Opravena otázka, kde slovo "Etapa" je nesprávně přeloženo do němčiny.

CSCvy07010

3

Webex Meetings

Řešil problém, kdy na místní nahrávce chybělo video s obnovenou sadou pokojů v rozvržení pásu.

CSCvy24266

3

Webex Meetings (Mac)

Opravil se problém, kdy účastníci zmizí ze seznamu Mac Chat, když se účastníkem stal moderátor iOS.

CSCvy16935

3

Webex Meetings (Windows)

Řešení problému, kdy multimediální panel zmizí, pokud uživatel sdílí nebo prezentuje něco jako snímek nebo obrazovku PowerPoint.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy24895

3

Webex Events

Opravil jsem problém, kdy při plánování Webexové události (klasické) a výběru "Pozvat jako alternativního hostitele" pro panelistu obdrží panelista pozvánku panelisty, ale nikoli alternativního hostitele. To neumožňuje panelistovi určenému jako náhradní hostitel zahájit schůzku nebo převzít roli hostitele místo hostitele.

CSCvy23917

3

Webex Events (Windows)

Řešil problém, kdy událost Webex opakovaně havarovala, nejprve pro svého hostitele a následně pro všechny ostatní.

CSCvy24747

3

Webex Meetings (Windows)

Opravil jsem problém, kde se hlášení o problému objevuje nepřetržitě.

CSCvy24284

2

Webex Meetings (Windows)

Řešil problém, kdy se číslo nehody ve zprávě o třídění hodně zvyšuje.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy12572

3

Webex Events

Řešen problém, kdy účastník nemůže pozvat přátele na schůzku.

CSCvx87312

3

Webex Events

Řešení problému, kdy účastníci nemohou pozvat přátele na schůzku.

CSCvy11358

3

Webex Meetings (Windows)

Opravena chyba, kdy se video zařízení připojující se jako hostitel nemůže ztlumit aplikaci Webex Meetings (Windows) pomocí Ztlumit vše.

CSCvx98749

3

Webex Meetings (Mac)

Řešil problém, kdy uživatel nemohl otevřít plnohodnotnou schůzku pomocí aplikace Webex v Safari.

CSCvy09251

3

Webex Meetings (Windows)

Opravena otázka, kdy se okno Webex Meetings po připojení ke schůzce zastaví.

CSCvy13013

3

Webex Meetings

Řešil problém, kdy se obrazovka VDI automaticky uzamkne během probíhajícího setkání Webex kvůli nečinnosti relace VDI v délce asi 15 minut.

CSCvw84500

3

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba, při které dojde k pádu stolní aplikace Webex Meetings pro Mac, když je povolena výměna pozadí.

CSCvx51111

3

Webex Meetings

Opravena chyba v hudebním režimu, kdy zvuk nepřehrává nepřetržitě, zastavení na několik sekund na straně účastníka.

CSCvy05253

3

Webex Meetings (Mac)

Řešení problému, kdy jsou osobní obrázky nebo nahrané virtuální obrázky na pozadí barevně narušeny na MacOSbig Sur - 11.2.3.

CSCvy12754

3

Webex Meetings

Řešil problém, kdy při výběru kamery připojené k USB zcela zmrazí aplikaci Webex nebo stolní aplikaci Webex meetingů.

CSCvy08617

3

Webex Meetings (Windows)

Opravena chyba, kdy úkoly relace breakout nejsou uloženy ani poté, co uživatel začne sdílet.

CSCvy05970

3

Webex Meetings (Windows)

Řešení problému, u něhož v dialogovém okně oprávnění chybělo zaškrtávací políčko.

CSCvy17914

3

Webex Meetings (Mac)

Opravil jsem problém, kdy lokální nahrávání na MacOs Big Sur nezahrnovalo video vstup do nahrávacího souboru.

CSCvy17904

3

Webex Meetings (Windows)

Oprava problému, kdy pro uživatele schůzek zvuk nefunguje, dokud neotevře nastavení zvuku a klikne na testovací tlačítko, nebo přepne možnosti výstupu zvuku a přepne je zpět.

CSCvy05247

3

Webex Meetings (Mac)

Řešil problém, kdy Mac M1 selže při rozbalování obrazovky obrazu videa na jiném monitoru.

CSCvy17144

3

Webex Meetings (Windows)

Řešen problém, kdy dojde k selhání systému při zrušení stahování.

CSCvy03049

3

Webex Meetings (Windows)

Opravil se problém, kdy byla práva chatu se všemi odstraněna, když se uživatel připojil ke schůzce jako účastník.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy06450

3

Webex Meetings (Windows)

Řešil problém, kdy by se ovládací panel neměl zobrazit, když účastník dálkového ovládání v režimu DS s celou obrazovkou a poté stiskne klávesu ESC.

CSCvy03082

3

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba při selhání desktopové aplikace Webex Meetings pro Mac.

CSCvy04605

3

Webex Meetings (Mac)

Řešil problém, kdy dojde k pádu aplikace Webex Meetings pro počítače Mac při rozbalování panelu účastníků při sdílení obrazovky.

CSCvy10630

3

Webex Meetings (Mac)

Řešen problém, kdy aplikace Webex Meetings pro Mac odesílá pouze jednu analýzu hovorů pro událost, když se uživatel připojí ke schůzce.

CSCvy09841

3

Webex Meetings (Mac)

Řešen problém, kdy aplikace Webex Meetings pro počítače Mac nezobrazuje čistého uživatele telefonu, když uživatel dat opustí schůzku.

CSCvy10044

3

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba, kdy uživatel automaticky přepnul na VoIP audio při připojení k relacím breakout.

CSCvy10008

3

Webex Meetings (Windows)

Oprava problému, kdy je uživatel odeslán do čekárny během schůzky, když je odpojen během zpětného volání.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy01025

3

Webex Meetings (Mac)

Po upgradu uživatele na 41.4.4 byl opraven problém s nedostatečným videem na schůzkách.

CSCvx88565

2

Webex Meetings (Mac)

Řešil problém, kdy aplikace Mac Meeting hostitele zamrzne, když účastníci zapnou kameru.

CSCvx85116

3

Webex Meetings (Mac)

Řešen problém s lokálním nahráváním MP4, které se nemůže přepnout jako aktivní reproduktor.

CSCvx65494

3

Webex Meetings (Windows)

Opravena chyba s velikostí panelu chatu, která se mění pro hostitele pokaždé, když se panel účastníka automaticky aktualizuje.

CSCvx94000

3

Webex Meetings

Řešen problém, kdy uživatel systému Windows 7 nahlásí problém, že počítač se při používání schůzky Cisco Webex zastaví a účastníci zapnou své video.

CSCvy03063

3

Webex Meetings

Řešil problém s chybějícím zvukem nahrávky.

CSCvx75640

3

Webex Meetings

Řešen problém, kdy uživatel obdrží chybové hlášení, že odkaz na schůzku je neplatný pro schůzky, které jsou naplánovány z prostoru Webex.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx72101

2

Webex Meetings (Windows)

Opravena chyba, kdy se více uživatelů nemůže připojit ke Webexovým schůzkám.

CSCvx92909

2

Webex Meetings

Řešil problém, kdy účastník obdržel e-mail se zrušením rezervace, i když původní pozvánka nebyla odeslána.

CSCvx82048

2

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba, kdy uživatel telefonního systému Mac nemůže přepínat aktivní reproduktory.

CSCvw76047

2

Webex Meetings

Řešen problém, pro který je stav uživatele v registrační zprávě nesprávný (uživatel, který se zúčastnil).

CSCvx66292

3

Webex Meetings

Oprava problému, kdy uživatel nemůže stáhnout soubor .ics po úpravě jedné opakující se schůzky na webu Webex.

CSCvx67048

3

Webex Meetings

Řešen problém, kdy je čas zahájení nahrávání přepsán createtime v servisní záznamové tabulce.

CSCvx64202

3

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy Webex rozpoznává pouze malá písmena snadno uhodnoutelných klíčových slov, jako je název společnosti, uživatelské jméno nebo téma schůzky.

CSCvx77746

3

Webex Meetings

Řešen problém, kdy některé proměnné e-mailové šablony schůzek Webexu nejsou nahrazeny při použití doplňku Plánovač webexu.

CSCvx65485

3

Webex Meetings

Opraven problém, kdy se vyskakovací okno Registrace schůzky nezobrazuje správně pro účastníky.

CSCvx80978

3

Webex Meetings

Řešen problém, kdy je dialogové okno Live Streaming prázdné nebo prázdné, pokud WebView2 není v systému nainstalován.

CSCvx84444

3

Webex Meetings

Oprava problému, kdy uživatel klikne na tlačítko aktualizace pro sérii aktualizací doplňku a odkaz na výjimku zobrazí zrušení schůzky.

CSCvx83000

3

Webex Meetings

Řešen problém, kdy v některých prostředích klient doplňku nastaví nedefinované výsledky e-mailu externího uživatele a schůzka se nezdařila.

CSCvx81020

3

Webex Meetings

Problém s pomalým časem připojení z aplikace byl vyřešen kvůli zamrznutí rozhraní API.

CSCvx80990

3

Webex Meetings

Řešení problému, kdy uživatel naplánuje schůzku z plánovače Webex (doplněk), pozvánka je neúplná a chybí informace a tlačítko "Připojit se"se nezobrazí na zařízení registrovaném v cloudu.

CSCvx86908

3

Webex Meetings

Opravena chyba, kde WinApp: Nemělo by se aktualizovat, pokud je verze stejná mezi instalací aplikace a nasazenou aplikací.

CSCvx86585

3

Webex Meetings

Řešen problém, kdy se stahuje přepis NBR s příponou *.txt not *.vtt.

CSCvx88982

3

Webex Meetings

Řešil problém, kdy Redhat nahrávání API dává 403 před zahájením schůzky.

CSCvx82810

3

Webex Meetings

Odstraněn problém, kdy by uživatel neměl ukončit režim zobrazení na celou obrazovku při stisknutí klávesy ESC v relaci dálkového ovládání.

CSCvx42975

3

Webex Meetings

Řešen problém, kdy aplikace Webex (Android) nemůže spustit schůzku bez instalace aplikace Webex Meeting.

CSCvw84488

3

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba při selhání desktopové aplikace Webex Meetings pro Mac.

CSCvx84880

3

Webex Meetings

Řešil problém, kdy by předběžná zpráva měla odfiltrovat některé prázdné záznamy.

CSCvx51086

3

Webex Meetings

Opraven problém, kde jsou virtuální pozadí zakázána.

CSCvx50619

3

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy konvertovaný soubor .arf do .mp4 nezobrazuje video.

CSCvx41661

3

Webex Meetings

Řešení problému, kdy se zvuk automaticky nepřipojí poté, co se hostitel připojí ke schůzce Webexu.

CSCvx41764

3

Webex Meetings (Mac)

Řešil problém, kdy byla ikona videa na MacOS Big Sur 11.2 šedá.

CSCvx17265

3

Webex Meetings

Opravena chyba s desktopovou aplikací Webex Meetings (41.1), kde uživatel musí dvakrát požádat o úpravu tabule, která byla spuštěna ze zařízení se systémem iOS.

CSCvx10768

3

Webex Meetings

Řešen problém, kdy hostitel nemůže ztlumit zvuk pro účastníka schůzky.

CSCvx87428

3

Webex Meetings

V e-mailu Moderní zobrazení byl opraven problém s nesprávnými informacemi o časovém pásmu.

CSCvx57566

3

Webex Meetings (Windows)

Řešení problému, kdy se účastník vrací z lobby a předkládání průzkumů se zasekává ve fázi "probíhá".

CSCvx65492

3

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy se v seznamu schůzek v aplikaci Webex Meetings zobrazuje nesprávně název hostitele.

CSCvx51048

3

Webex Meetings

Řešen problém, kde došlo k selhání připojení schůzky z důvodu neexistence webových statických souborů, což způsobuje chybu "nulová hodnota v záznamu".

CSCvx73070

3

Webex Meetings

Odstraněn problém, při kterém došlo k pádu aplikace Windows při spuštění okamžité schůzky.

CSCvx73076

3

Webex Meetings

Při použití e-mailové šablony Nástroje produktivity byl problém vyřešen, když stránky nezobrazují hodnoty.

CSCvx69559

3

Webex Meetings

Opravena chyba při přerušení sdíleného odkazu.

CSCvx73498

3

Webex Meetings

Řešen problém, kdy se při plánování opakované schůzky na webu Webex poslední den nezobrazí v kalendáři Webex.

CSCvx72483

3

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy uživatel nemůže zahájit schůzku "Setkání nyní" v mobilní aplikaci Webex.

CSCvx88985

3

Webex Meetings

Řešen problém, kdy zprávu chatu nelze odeslat, dokud uživatel nevybere imtem k odeslání.

CSCvx77019

3

Webex Meetings

Odstraněn problém s dálkovým ovládáním, kdy uživatel ztratí kontrolu nad myší bez jakéhokoli rušení ze strany hostitele.

CSCvx88086

3

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy uživatel nemůže načíst preference v aplikaci Mac Outlook.

CSCvx80986

3

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy dojde k výjimce při vytváření schůzky SIP na webu I18N.

CSCvx70730

3

Webex Meetings

Řešil problém, ke kterému dochází při plánování schůzky pomocí přizpůsobeného typu osobní konference.

CSCvx69962

3

Webex Events (Windows)

Odstraněn problém, kdy se video zastaví pro všechny účastníky poté, co se počet účastníků zvýší na více než 1000 v událostech Webex.

CSCvx70073

3

Webex Meetings

Řešen problém, kdy uživatel nemůže spustit Webex Meeting optimalizovaný pro VDI v prostředí VMware se systémem Windows 10 (32 bitů).

CSCvx73081

3

Webex Meetings

Opraveno, když hostitelé naplánují schůzku prostřednictvím programu Cisco Webex Scheduler pro účastníky programu Outlook, nelze je vybrat jako spoluhostitele, jsou šedé.

CSCvw93976

3

Webex Meetings

Řešen problém, kdy někteří uživatelé zjistí, že schůzky v Osobní místnosti nepodporují breakout relace.

CSCvx88134

3

Webex Meetings

Odstraněn problém, kdy uživatel nemůže změnit audio pin.

CSCvx87955

3

Webex Events

Řešení problému, kdy po nasazení XML API 41.1.1 stránka Webex neumožňuje panelistovi událostí nebo alternativnímu hostiteli spustit událost, když jsou pozváni pomocí XML API CreateMeetingAttendee požadavek.

CSCvx88833

3

Webex Events (Mac)

Opravena chyba, kdy se klient Mac nemůže připojit k události Webex, pokud název konference obsahuje speciální znaky.

CSCvx93934

3

Webex Meetings

Řešen problém, kdy některé proměnné e-mailové šablony Webex Meetings, které jsou podporovány pro Nástroje produktivity Webex Meetings, nevyplňují očekávané informace o pozvánce na schůzku při použití doplňku Plánovač Webex.

CSCvx65922

3

Webex Meetings

Odstraněn problém, kdy uživatelé webu Webex dostávají e-maily s upozorněním na deaktivaci účtu, přestože jsou na webu aktivní.

CSCvx58712

3

Webex Meetings

Řešil problém, kdy hostitelé a spoluhostitelé nemohou zahájit schůzky E2E.

CSCvx93341

3

Webex Meetings

Odstraněn problém, kdy někteří uživatelé nemohou načíst informace o schůzkách.

CSCvx90508

3

Webex Meetings

Řešil zranitelnost XSS založenou na souborech cookie Cisco Webex Meetings.

CSCvx43449

3

Webex Meetings

Opravena chyba, při které dochází k blikání při použití rozmazaného nebo virtuálního pozadí.

CSCvx96607

3

Webex Meetings

Řešil problém se zpětným voláním na video zařízení, pokud je časové pásmo jejich profilu ve stejné zeměpisné poloze jako webové stránky Webex.

CSCvx95528

3

Webex Events (Mac)

Problém vyřešen v případě selhání aplikace Webex Events pro Mac po spuštění události.

CSCvx80022

3

Webex Meetings

Řešení problému při nahrávání zaměřeném na video, kdy po dokončení sdílení dokumentů je záznam stále zaseknutý v dokumentu a nepřepíná na kameru.

CSCvx75458

3

Webex Meetings

Odstraněn problém, kdy se panel účastníka znovu zobrazí poté, co účastník během sdílení přepne zpět na zobrazení pásu videa.

CSCvx86960

3

Webex Meetings (Windows)

Řešen problém, kdy ověření SSO nefunguje, když jsou schůzky hostovány na goto-dev.

CSCvx87915

3

Webex Training (Mac)

Řešil problém, kdy Webex Training havaruje na čipu Mac OS Apple M1.

CSCvx85090

3

Webex Meetings (Windows)

Řešil problém, kdy uživatel hlásí, že při sdílení obrazovky stále říká, že okna se překrývají a šedivějí.

CSCvx96247

3

Webex Meetings

Opravena chyba s upgradem Webex Meetings VDI (ELux) na Qt5.15 chybějící libxcb-image.so.0 a některé další knihovny na eLux 6.5.

CSCvx88163

3

Webex Meetings (Windows)

Řešen problém, kdy uživatel dostane chybu stahování vbg po zrušení stahování poprvé.

CSCvx85751

3

Webex Meetings (Windows)

Řešen problém, kdy Webex používá klávesové zkratky při sdílení, i když globální zkratky nejsou povoleny.

CSCvx96260

3

Webex Meetings (Windows)

Opravena chyba, kde aktuální ApeAttachConfirm pracovní postup byl změněn v AS relaci (CB) z asynchronního režimu spouštěného srdečním tepem na samospouštěcí synchronní režim.

CSCvx94003

3

Webex Meetings (Windows)

Řešen problém, kdy Webex předvyplňuje počáteční pole Jméno ID uživatele systému Windows.

CSCvx49077

3

Webex Meetings (Windows a Mac)

Opravena chyba, kdy uživatel nemůže zakázat "Automatické ovládání hlasitosti".

CSCvx63282

3

Webex Meetings (Windows)

Řešení problému na schůzkách End to End Encryption (E2E) Když účastník vyplní otázku v panelu otázek a odpovědí, otázka se nezobrazí na obrazovce hostitele.

CSCvx70398

3

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy se tenký klient vždy zobrazí zpráva o změně v prostředí VDI, které není trvalé.

CSCvx66701

3

Webex Meetings (Windows)

Problém s přístupností byl vyřešen klávesovou zkratkou Alt + Enter, zatímco obrazovka sdílení na Webex Meetings funguje jako globální.

CSCvx73075

3

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba, kdy klient Mac sdílet multimédia nemůže otevřít adresu URL, která obsahuje: ().

CSCvx58373

3

Webex Meetings (Mac)

Odstraněn problém, kdy intersticiální dialog zobrazuje časový štítek pro schůzky v Osobní místnosti.

CSCvx80999

3

Webex Meetings (Mac)

Řešen problém, kdy jakmile je panelista ovládán, nemůžete ho vzít zpět.

CSCvx73071

3

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy by klient nástrojů produktivity měl při spouštění schůzky nastavit očekávané příznaky s chybou "app join IPC timeout".

CSCvx80997

3

Webex Meetings (Windows)

Řešen problém, kdy se automatické nahrávání nezdařilo poté, co uživatel pozastavil nahrávání.

CSCvx81005

3

Webex Meetings (Windows)

Odstraněn problém, kdy se uživatel pokusí vyplnit anketu, systém Webex selže.

CSCvx69712

3

Webex Meetings

Řešil problém v 41.4.1, kde hostitel nemohl vidět jednoho uživatele na seznamu účastníků, ačkoli byl uživatel přítomen na schůzce.

CSCvx55483

3

Webex Meetings (Windows)

Opravil jsem problém, kdy došlo ke ztrátě dálkového ovládání a sdílení bylo zastaveno během Webexové schůzky.

CSCvx73072

3

Webex Trainings

Řešení problému s klientem Nástroje produktivity při zahájení školení Webex odešle pouze jednu událost analýzy hovorů.

CSCvx99841

3

Webex Meetings

Opravena chyba, kde by mělo být ve výchozím nastavení povoleno Připojit se před hostitelem (JBH).

CSCvx96249

3

Webex Meetings (Windows)

Řešení problému, kdy chybí zvuk ze záznamových zařízení a zařízení se systémem Android.

CSCvx75036

3

Webex Meetings (Windows)

Řešil problém, kdy klient zákaznické zkušenosti na schůzce zmrazí.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy12572

3

Webex Events

Řešen problém, kdy účastník nemůže pozvat přátele na schůzku.

CSCvx87312

3

Webex Events

Řešen problém, kdy účastníci nemohou pozvat přátele na schůzku.

CSCvy11358

3

Webex Meetings (Windows)

Opravena chyba, kdy se video zařízení připojující se jako hostitel nemůže ztlumit aplikaci Webex Meetings (Windows) pomocí Ztlumit vše.

CSCvx98749

3

Webex Meetings (Mac)

Řešil problém, kdy uživatel nemohl otevřít plnohodnotnou schůzku pomocí aplikace Webex v Safari.

CSCvw84500

3

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba, při které dojde k pádu stolní aplikace Webex Meetings pro Mac, když je povolena výměna pozadí.

CSCvx51111

3

Webex Meetings

Opravena chyba v hudebním režimu, kdy zvuk nepřehrává nepřetržitě, zastavení na několik sekund na straně účastníka.

CSCvy12754

3

Webex Meetings

Řešil problém, kdy při výběru kamery připojené k USB zcela zmrazí aplikaci Webex nebo stolní aplikaci Webex meetingů.

CSCvy08617

3

Webex Meetings (Windows)

Opravena chyba, kdy úkoly relace breakout nejsou uloženy ani poté, co uživatel začne sdílet.

CSCvy17144

3

Webex Meetings (Windows)

Řešen problém, kdy dojde k selhání systému při zrušení stahování.

CSCvy17914

3

Webex Meetings (Mac)

Opravil jsem problém, kdy lokální nahrávání na MacOs Big Sur nezahrnovalo video vstup do nahrávacího souboru.

CSCvy05247

3

Webex Meetings (Mac)

Řešil problém, kdy Mac M1 selže při rozbalování obrazovky obrazu videa na jiném monitoru.

CSCvy03049

3

Webex Meetings (Windows)

Opravil se problém, kdy byla práva chatu se všemi odstraněna, když se uživatel připojil ke schůzce jako účastník.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy03082

3

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba při selhání desktopové aplikace Webex Meetings pro Mac.

CSCvy04605

3

Webex Meetings (Mac)

Řešení problému, při kterém dojde k pádu aplikace Webex Meetings pro Mac při rozbalování panelu účastníka při sdílení obrazovky

CSCvy10630

3

Webex Meetings (Mac)

Řešen problém, kdy aplikace Webex Meetings pro Mac odesílá pouze jednu analýzu hovorů pro událost, když se uživatel připojí ke schůzce.

CSCvy09841

3

Webex Meetings (Mac)

Řešen problém, kdy aplikace Webex Meetings pro počítače Mac nezobrazuje čistého uživatele telefonu, když uživatel dat opustí schůzku.

CSCvy10044

3

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba, kdy uživatel automaticky přepnul na VoIP audio při připojení k relacím breakout.

CSCvy01602

3

Webex Meetings (Windows)

Řešení problému, při kterém dojde k pádu aplikace Webex Meeting, když se uživatel pokusí schůzku spustit.

CSCvy10008

3

Webex Meetings (Windows)

Oprava problému, kdy je uživatel odeslán do čekárny během schůzky, když je odpojen během zpětného volání.

CSCvy10618

3

Webex Meetings

Řešen problém, kdy uživatel obdrží od zákazníka prázdný soubor protokolu se zprávou o problému.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx75640

3

Webex Meetings

Řešen problém, kdy uživatel obdrží chybové hlášení, že odkaz na schůzku je neplatný pro schůzky, které jsou naplánovány z prostoru Webex.

CSCvx65494

3

Webex Meetings (Windows)

Opravena chyba s velikostí panelu chatu, která se mění pro hostitele pokaždé, když se panel účastníka automaticky aktualizuje.

CSCvx94000

3

Webex Meetings

Řešen problém, kdy uživatel systému Windows 7 nahlásí problém, že počítač se při používání schůzky Cisco Webex zastaví a účastníci zapnou své video.

CSCvy03063

3

Webex Meetings

Řešil problém s chybějícím zvukem nahrávky.

CSCvy01025

3

Webex Meetings (Mac)

Řešil problém, kdy aplikace Mac Meeting hostitele zamrzne, když účastníci zapnou kameru.

CSCvx88565

2

Webex Meetings (Mac)

Řešil problém, kdy klient MAC Meetingu hostitele zamrzne, když účastníci zapnou kameru.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx85116

3

Webex Meetings (Mac)

Řešen problém s lokálním nahráváním MP4, které se nemůže přepnout jako aktivní reproduktor.

CSCvx96247

3

Webex Meetings

Opravena chyba s upgradem Webex Meetings VDI (ELux) na Qt5.15 chybějící libxcb-image.so.0 a některé další knihovny na eLux 6.5.

CSCvx88163

3

Webex Meetings (Windows)

Řešen problém, kdy uživatel dostane chybu stahování vbg po zrušení stahování poprvé.

CSCvx81020

3

Webex Meetings

Problém s pomalým časem připojení z aplikace byl vyřešen kvůli zamrznutí rozhraní API.

CSCvx85751

3

Webex Meetings (Windows)

Řešen problém, kdy Webex používá klávesové zkratky při sdílení, i když globální zkratky nejsou povoleny.

CSCvx96260

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy byl aktuální pracovní postup ApeAttachConfirm změněn v AS relaci (CB) z režimu async spuštěného srdečním tepem na režim synchronizace spuštěný vlastním způsobem.

CSCvx94003

3

Webex Meetings (Windows)

Řešen problém, kdy Webex předvyplňuje počáteční pole Jméno ID uživatele systému Windows.

CSCvx94301

3

Webex Meetings (Windows)

Opravena chyba při selhání aplikace Webex Meeting verze 41.3.5.8 ve Windows.

CSCvx96249

3

Webex Events (Windows)

Řešení problému, kdy chyběl úplný zvuk při nahrávání při použití zvuku VoIP pouze v událostech Webex

CSCvx95528

3

Webex Events (Mac)

Problém vyřešen v případě selhání aplikace Webex Events pro Mac po spuštění události.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx80978

3

Webex Meetings

Řešen problém, kdy je dialogové okno Live Streaming prázdné nebo prázdné, pokud WebView2 není v systému nainstalován.

CSCvx88833

3

Webex Events (Mac)

Opravena chyba, kdy se klient Mac nemůže připojit k události Webex, pokud název konference obsahuje speciální znaky.

CSCvx80022

3

Webex Meetings

Řešen problém, kdy při nahrávání zaměřeném na video, po dokončení sdílení dokumentů, je nahrávání stále přilepeno na dokumentu.

CSCvx75458

3

Webex Meetings

Odstraněn problém, kdy se panel účastníka znovu zobrazí poté, co účastník během sdílení přepne zpět na zobrazení pásu videa.

CSCvx87915

3

Webex Training (Mac)

Řešil problém, kdy Webex Training havaruje na čipu Mac OS Apple M1.

CSCvx86960

3

Webex Meetings (Windows)

Řešen problém, kdy ověření SSO nefunguje, když jsou schůzky hostovány na goto-dev.

CSCvx88565

2

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba s Mac 41.4 "klient bez odezvy" rychle roste během omezené dostupnosti pečení.

CSCvx85090

3

Webex Meetings (Windows)

Řešil problém, kdy uživatel hlásí, že při sdílení obrazovky stále říká, že okna se překrývají a šedivějí.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx75640

3

Webex Meetings

Řešen problém, kdy zákazník dostává chybu uvádějící, že odkaz na schůzku je neplatný pro schůzky, které jsou naplánovány z webexu.

CSCvx64896

3

Webex Meetings

Opravena chyba stránky 30000, která se zobrazí na mobilním zařízení, pokud se uživatel pokusí kliknout na téma události z programu.

CSCvx73072

3

Webex Trainings

Řešení problému s klientem Nástroje produktivity při zahájení školení Webex odešle pouze jednu událost analýzy hovorů.

CSCvx73071

3

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy by klient nástrojů produktivity měl při spouštění schůzky nastavit očekávané příznaky s chybou "app join IPC timeout".

CSCvx75036

3

Webex Meetings (Windows)

Řešil problém, kdy klient zákaznické zkušenosti na schůzce zmrazí.

CSCvx55483

3

Webex Meetings (Windows)

Opravil jsem problém, kdy došlo ke ztrátě dálkového ovládání a sdílení bylo zastaveno během Webexové schůzky.

CSCvx80999

3

Webex Meetings (Mac)

Řešen problém, kdy jakmile je panelista ovládán, nemůžete ho vzít zpět.

CSCvx81005

3

Webex Meetings (Windows)

Odstraněn problém, kdy se uživatel pokusí vyplnit anketu, systém Webex selže.

CSCvx80997

3

Webex Meetings (Windows)

Řešen problém, kdy se automatické nahrávání nezdařilo poté, co uživatel pozastavil nahrávání.

CSCvx82048

2

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba, kdy uživatel telefonního systému Mac nemůže přepínat aktivní reproduktory.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx68339

2

Webex Meetings

Řešen problém, kdy jméno účastníka zobrazuje zkomolené znaky při připojení k adrese URL schůzky, která je načtena pomocí rozhraní XML API.

CSCvx70398

3

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy se tenký klient vždy zobrazí zpráva o změně v prostředí VDI, které není trvalé.

CSCvx69962

3

Webex Events (Windows)

Odstraněn problém, kdy se video zastaví pro všechny účastníky poté, co se počet účastníků zvýší na více než 1000 v událostech Webex.

CSCvx73075

3

Webex Meetings (Mac)

Řešen problém, kdy klient Mac sdílet multimédia nemůže otevřít adresu URL, která obsahuje: ().

CSCvx69712

3

Webex Meetings

Řešil problém v 41.4.1, kde hostitel nemohl vidět jednoho uživatele na seznamu účastníků, ačkoli byl uživatel přítomen na schůzce.

CSCvx73065

3

Webex Meetings

Řešen problém, kdy virtuální pozadí VDI nemůže fungovat na x64.

CSCvx63282

3

Webex Meetings (Windows)

Řešení problému na schůzkách End to End Encryption (E2E) Když účastník vyplní otázku v panelu otázek a odpovědí, otázka se nezobrazí na obrazovce hostitele.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx65497

3

Webex Meetings

Při pokusu o připojení ke schůzce pomocí rozhraní URL API bude uživatel webové aplikace požádán o opětovné zadání hesla.

CSCvx71919

3

Webex Meetings (Windows)

Po odeslání videa uživatelem byla opravena chyba v počtu uživatelů videa v zobrazení mřížky.

CSCvx19458

3

Webex Meetings

Řešil problém, kdy uživatel s vlastním pozadím, který se připojil ke Webex Meetings od Webex One (formálně známý jako týmy), nebude přenášet své vlastní možnosti pozadí.

CSCvx65490

3

Webex Meetings

Řešil problém, kdy rozhraní API účastníků schůzky mělo nejednotné odpovědi.

CSCvx66701

3

Webex Meetings (Windows)

Problém s přístupností byl vyřešen klávesovou zkratkou Alt + Enter, zatímco obrazovka sdílení na Webex Meetings funguje jako globální.

CSCvx58373

3

Webex Meetings (Mac)

Odstraněn problém, kdy intersticiální dialog zobrazuje časový štítek pro schůzky v Osobní místnosti.

CSCvx58714

3

Webex Meetings (Mac)

Řešila problém, kdy je spotřeba energie velmi vysoká.

CSCvx56541

3

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy Webex nepřijímá poštovní adresu s více než 6 znaky za tečkou.

CSCvx56220

3

Webex Meetings (Windows)

Řešení problému, kdy Webex nebude odhalovat nebo zobrazovat uživatelské rozhraní Webex a ovládací prvky při sdílení obrazovky a podruhé stisknutí kláves Ctrl + Shift + Q.

CSCvx57401

3

Webex Meetings

Při pokusu o připojení ke schůzce z rozhraní URL API byl účastník vyzván k zadání hesla.

CSCvx53817

3

Webex Training

Řešil problém s chybovou zprávou pro E-Commerce pro školení Webex.

CSCvx54384

3

Webex Meetings

Opravena chyba s výchozí hodnotou správce webu, která byla nesprávná pro funkci Použít virtuální kameru v bezpečném režimu.

CSCvx52264

3

Webex Meetings

Řešení problému, kdy se aktivní reproduktor připojující se ze systému Linux neodrážel pro multimediální platformu (MMP) připojil k účastníkům

CSCvx51412

3

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy se uživatel nemůže připojit ke schůzce ze seznamu schůzek kvůli přizpůsobenému tělu e-mailu.

CSCvx51076

3

Webex Meetings

Řešení problému, kdy v Euroclear.webex.com všichni uživatelé na setkáních Webexu vidí "Organsiateur" namísto "Organisateur".

CSCvx50619

3

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy konvertovaný soubor .arf do .mp4 nezobrazuje video.

CSCvx57564

3

Webex Meetings

Řešen problém, kdy naplánované schůzky v Osobním pokoji s dánskými znaky (Videomøde ÆØÅ), nemohou být běžně zobrazeny na stránce seznamů schůzek

CSCvx51013

3

Webex Meetings (Windows)

Opravena chyba, kdy automaticky vyskakovací okno MTA a uživatel nemohou schůzku spustit normálně.

CSCvx49104

3

Webex Meetings

Řešen problém, kdy je "Změnit virtuální pozadí" špatně psáno v dánštině.

CSCvx50294

3

Webex Meetings

Opravena chyba při připojení uživatele IBM linux k některým schůzkám.

CSCvx49077

3

Webex Meetings (Windows a Mac)

Opravena chyba, kdy uživatel nemůže zakázat "Automatické ovládání hlasitosti".

CSCvx48508

3

Webex Meetings

Řešen problém, kdy je zvuk schůzek Webexu ve výchozím nastavení "Nepřipojovat zvuk".

CSCvx48266

3

Webex Meetings

Řešen problém, kdy se Připojit k událostem Webex z desktopové aplikace přesune panelista na registrační stránku.

CSCvx51064

3

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba, kdy bude jako aktivní uživatel videa vybrán nový uživatel.

CSCvx52496

3

Webex Meetings (Windows)

Řešil problém, kdy se virtuální pozadí změnilo z "rozmazané" na "žádné" a nemohlo změny použít.

CSCvx51061

3

Webex Meetings

Problém byl vyřešen přidáním StaticPerformanceControl pro Super rozlišení.

CSCvx51089

3

Webex Meetings (Windows)

Řešení problému, kdy uživatel nemůže zahájit schůzku pomocí Webex Meeting z desktopové aplikace.

CSCvx45954

3

Webex Meetings (Mac)

Při sdílení pomocí možnosti "Sdílet iPhone nebo iPad obrazovku" došlo k vyřešení problému se selháním Webex Meeting.

CSCvx45543

2

Webex Meetings (Windows)

Řešil problém, kdy počítač během procesu připojení přerušovaně zastaví.

CSCvx45384

3

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy má křestní jméno stejnou hodnotu jako tabulka "coruser" v tabulce wbxcalendar.

CSCvx45884

3

Webex Meetings

Řešení problému, kdy je nahrávka Webexu zkrácena nebo přehrávána není.

CSCvx44345

3

Webex Meetings (Mac)

Opravení problému se zprávou odeslanou účastníkům, když se hostitel nepřipojil k klasické události, je nesprávné.

CSCvx44403

3

Webex Meetings (Mac)

Problém vyřešen v počítačové aplikaci Webex Meetings pro Mac, kde se uživatel nemůže připojit ze seznamu nadcházejících schůzek kvůli nesprávnému odkazu na schůzku.

CSCvx49813

2

Webex Events (Mac)

Opravena chyba, kdy se účastníci Webex událostí připojující se pomocí Mac OS mohou připojit k videozařízení od 41.1.

CSCvx46098

1

Webex Events (Mac)

Řešení problému, kdy během události Webex uživatelé mají přetrvávající poruchy videa nebo blikající obrazovky.

CSCvx43846

3

Webex Meetings (Windows)

Opravena chyba, kdy se uživatel aplikace Internet Explorer nemůže připojit pomocí 40.10.12.

CSCvx58216

2

Webex Meetings (Windows)

Při pokusu o Live Stream meetingy k videu IBM řešit přerušované problémy.

CSCvx41347

2

Webex Meetings

Odstraněn problém, kdy se uživatel nemohl při prvním pokusu připojit k události Webex. Uživatel dostal chybu "Tato událost již není aktivní. Pro více informací kontaktujte technickou podporu. "

CSCvx41347

2

Webex Event

Odstraněn problém, kdy se uživatel nemohl při prvním pokusu připojit k události Webex. Uživatel dostal chybu "Tato událost již není aktivní. Pro více informací kontaktujte technickou podporu. "

CSCvx41764

3

Webex Meetings (Mac)

Řešil problém, kdy byla ikona videa na MacOS Big Sur 11.2 šedá.

CSCvx40372

3

Webex Meetings (Windows a Mac)

Opravil jsem problém s QA, který byl zachycen, když hostitel naplánoval schůzku s Firefoxem na webových stránkách.

CSCvx46428

3

Webex Meetings (Windows)

Opravena chyba, při které je rozmazané virtuální pozadí také rozmazané.

CSCvx42968

3

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba, kdy je v Průvodci nastavením zvuku vybrána nesprávná položka zařízení při změně výchozího zvukového zařízení systému.

CSCvx36108

3

Webex Training

Opravil/a jsem problém, při kterém se při nahrávání testu jako alternativní hostitel zobrazovala globální chyba školení Webex.

CSCvx33686

3

Webex Meetings

Problém byl vyřešen v 41.2 Formuláři registrace stránky v pozvánce na schůzku, která je zmatená při pokusu přidat "Pracovní telefon" nebo "Země" podané v přizpůsobeném registračním formuláři.

CSCvx42985

3

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy WinApp nemůže otevřít Cisco Webex Meetings (desktopová aplikace) hlavní okno založené na MS RemoteApp a Desktops.

CSCvx42971

3

Webex Meetings (Mac)

Řešení problému s přístupností, kdy uživatel Mac nemůže používat Cisco Webex Polls s čtečkami obrazovky.

CSCvx41241

3

Webex Meetings

Řešení problému, kdy zpráva o použití schůzky Webex zobrazuje stejné informace pro každého uživatele na schůzce.

CSCvx28312

3

Webex Meetings (Windows)

Opravena chyba při stahování virtuálního pozadí GPC "setkáváme se s některými problémy, zkuste stáhnout znovu".

CSCvx51075

3

Webex Meetings (Windows)

Řešil problém, kdy se privilegia účastníků pro některé účastníky vypínala.

CSCvx48489

3

Webex Meetings (Windows)

Opravena chyba, kdy rozmazané pozadí nefungovalo v aplikaci Windows Webex Meetings.

CSCvx42982

3

Webex Meetings (Windows)

Řešil problém, kdy test mikrofonu ukazuje "Nahrávání videa" namísto "Nahrávání nebo Nahrávání hlasu" v japonské verzi aplikace Webex Meetings.

CSCvx25653

3

Webex Meetings (Mac)

Řešil problém, kdy by mělo existovat konzistentnější uživatelské rozhraní pro okamžité ukončení schůzky bez tlačítek, která přeskakují dozadu a dopředu.

CSCvx20484

3

Webex Meetings (Windows)

Řešen problém, kdy zpráva s upozorněním na vyloučení odpovědnosti nepředstavuje úplný text v desktopové aplikaci Webex Meetings.

CSCvx25648

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kde na Webex Meeting 41.1.4 pro Windows indikátor ztlumení ukazuje nesprávný stav.

CSCvx18315

3

Webex Meetings

Řešen problém, kdy se počítačová aplikace Webex Meetings zhroutí pokaždé, když účastník povolí video.

CSCvx16300

3

Webex Meetings

Řešen problém, kdy jsou mobilní uživatelé vyzváni k přihlášení pomocí SSO při kliknutí na globální adresu URL čísla hovoru v pozvánkách na schůzku.

CSCvx51059

3

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy účastník Připojit se před hostitelem (JBH) zobrazuje nesprávný stav videa nebo zvuku (Připojit se k případu).

CSCvx13082

3

Webex Meetings (Mac)

Problém pro uživatele počítačů Mac se při připojení zasekl a nelze získat přístup k souboru PAC.

CSCvx11504

3

Webex Meetings

Řešení problému, kdy i když je zpětné volání zakázáno pro všechny země kromě Velké Británie a USA, ale stále další uživatelé regionu mohou používat funkci zpětného volání.

CSCvx07599

3

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba, kdy kanál videa každého uživatele zaostává ve Webex Meeting na počítači Mac pro dotčeného uživatele.

CSCvx22031

3

Webex Meetings (Windows)

Opravil/a jsem problém, kdy se hostitelův počítač zastavil, když odemkl schůzku, a stovky uživatelů se připojily.

CSCvx00648

3

Webex Meetings (Windows)

Řešil problém, kdy jsou řetězce gest zkráceny v jiných jazycích v Webex Meetings 41.1.

CSCvw91688

3

Webex Meetings (Windows)

Opravil/a jsem problém s nesprávným časem schůzky.

CSCvw98102

3

Webex Training

Opravena chyba pro weby Webex Meetings Slow Channel, kde stránka ke stažení Webex Recording Converter nebyla k dispozici.

CSCvw96621

3

Webex Events (Windows)

Řešení problému s chybějícími odpověďmi na průzkum po události ve zprávě účastníka.

CSCvw68260

3

Webex Events (Windows)

Opravena chyba, kdy účastník Webexu se systémem Windows nemůže zobrazit sdílený video soubor (sdílení SVS), Chyba: "Kvůli limitu kapacity události,

CSCvw53879

3

Webex Meetings

Problém s ozvěnou zvuku.

CSCvx24905

3

Webex Meetings (Windows)

Opravena chyba s krátkým statickým šumem od Thin Client k Native Client každých 400 ms.

CSCvt99384

3

Webex Meetings (Windows)

Problém byl vyřešen v desktopové aplikaci Cisco Webex Meetings pro sdílení informací o paměti systému Windows.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx68339

2

Webex Meetings

Řešen problém, kdy jméno účastníka zobrazuje zkomolené znaky při připojení k adrese URL schůzky, která je načtena pomocí rozhraní XML API.

CSCvx70398

3

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy se tenký klient vždy zobrazí zpráva o změně v prostředí VDI, které není trvalé.

CSCvx63282

3

Webex Meetings (Windows)

Řešení problému na schůzkách End to End Encryption (E2E) Když účastník vyplní otázku v panelu otázek a odpovědí, otázka se nezobrazí na obrazovce hostitele.

CSCvx69962

3

Webex Events (Windows)

Odstraněn problém, kdy se video zastaví pro všechny účastníky poté, co se počet účastníků zvýší na více než 1000 v událostech Webex.

CSCvx73075

3

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba, kdy klient Mac sdílet multimédia nemůže otevřít adresu URL, která obsahuje: ().

CSCvx73065

3

Webex Meetings

Řešen problém, kdy virtuální pozadí VDI nemůže fungovat na x64.

CSCvx69609

3

Webex Meetings (Windows)

Opravena chyba, kdy uživatelské rozhraní účastníka 41.3 nefunguje, když přednášející na schůzce sdílí.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx41347

2

Webex Event

Odstraněn problém, kdy se uživatel nemohl při prvním pokusu připojit k události Webex. Uživatel dostal chybu "Tato událost již není aktivní. Pro více informací kontaktujte technickou podporu. "

CSCvx58714

3

Webex Meetings (Mac)

Řešila problém, kdy je spotřeba energie velmi vysoká.

CSCvx66701

3

Webex Meetings (Windows)

Opravil jsem problém s přístupností pomocí klávesové zkratky "Alt + Enter", zatímco Sdílet obrazovku na Webex Meetings funguje jako globální.

CSCvw37770

2

Webex Meetings (Windows)

Řešení problému, kdy systém Windows odešle e-mail ostatním účastníkům, když se připojí ke schůzce prostřednictvím volebního modulu.

CSCvx58373

3

Webex Meetings (Mac)

Odstraněn problém, kdy intersticiální dialog zobrazuje časový štítek pro schůzky v Osobní místnosti.

CSCvx56220

3

Webex Meetings (Windows)

Řešení problému, kdy Webex nebude odhalovat nebo zobrazovat uživatelské rozhraní a ovládací prvky Webexu při sdílení obrazovky a podruhé stisknutí kláves Ctrl + Shift + Q.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx41347

2

Webex Events

Řešen problém, kdy se uživatel nemohl připojit k události při prvním pokusu. Chyba uživatele " Tato událost již není aktivní. Pro více informací kontaktujte technickou podporu. "

CSCvx50294

3

Webex Meetings

Opravena chyba při připojení uživatele IBM linux k některým schůzkám.

CSCvx00648

3

Webex Meetings (Windows)

Řešil problém, kdy jsou řetězce gest zkráceny v jiných jazycích v Webex Meetings 41.1.

CSCvx20484

3

Webex Meetings (Windows)

Řešen problém, kdy zpráva s upozorněním na vyloučení odpovědnosti nepředstavuje celý text v aplikaci Webex Meetings Desktop.

CSCvx50619

3

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy konvertovaný soubor .arf do .mp4 nezobrazuje video.

CSCvx51089

3

Webex Meetings (Windows)

Řešení problému, kdy uživatel nemůže zahájit schůzku pomocí Webex Meeting z desktopové aplikace.

CSCvx51064

3

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba, kdy bude jako aktivní uživatel videa vybrán nový uživatel.

CSCvx51013

3

Webex Meetings (Windows)

Opravena chyba, kdy automaticky vyskakovací okno MTA a uživatel nemohou schůzku spustit normálně.

CSCvx52496

3

Webex Meetings (Windows)

Řešil problém, kdy se virtuální pozadí změnilo z "rozmazané" na "žádné" a nemohlo změny použít.

CSCvx49077

3

Webex Meetings (Windows a Mac)

Opravena chyba, kdy uživatel nemůže zakázat "Automatické ovládání hlasitosti".

CSCvx51061

3

Webex Meetings

Problém s přidáním StaticPerformanceControl pro super rozlišení byl vyřešen.

CSCvx55102

4

Webex Meetings (Mac)

Problém se změnou velikosti panelu, který není synchronizován s umístěním ukazatele při použití okna přetažení.

CSCvx44345

3

Webex Events (Mac)

Opravena chyba se zprávou odeslanou účastníkům, když se hostitel nepřipojil k klasické události, je chyba.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx29326

2

Webex Meetings

Řešil problém, kdy uživatel nemohl upravit ani jedinou instanci opakujících se schůzek z Nástrojů produktivity.

CSCvx41241

3

Webex Meetings

Řešení problému, kdy zpráva o použití schůzky Webex zobrazuje stejné informace pro každého uživatele na schůzce.

CSCvw98102

3

Webex Training

Opravena chyba pro weby Webex Meetings Slow Channel, kde stránka ke stažení Webex Recording Converter nebyla k dispozici.

CSCvx28312

3

Webex Meetings (Windows)

Opravena chyba při stahování virtuálního pozadí GPC "setkáváme se s některými problémy, zkuste stáhnout znovu".

CSCvx49813

2

Webex Events (Mac)

Opravena chyba, kdy se účastníci Webex událostí připojující se pomocí Mac OS mohou připojit k videozařízení od 41.1.

CSCvx29723

3

Webex Meetings (Mac)

Opravil jsem problém, kdy schůzky Cisco Webex nečekaně skončily na Macu.

CSCvx41764

3

Webex Meetings (Mac)

Řešil problém, kdy byla ikona videa na MacOS Big Sur 11.2 šedá.

CSCvx34444

3

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy Virtuální pozadí nebylo podporováno pro procesory Intel 11th Gen Intel(R) Core(TM).

CSCvx42968

3

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba, kdy je v Průvodci nastavením zvuku vybrána nesprávná položka zařízení při změně výchozího zvukového zařízení systému.

CSCvx46098

1

Webex Events (Mac)

Řešení problému, kdy během události Webex uživatelé mají přetrvávající poruchy videa nebo blikající obrazovky.

CSCvx43846

3

Webex Meetings (Windows)

Opravena chyba, kdy se uživatel aplikace Internet Explorer nemůže připojit pomocí 40.10.12.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx36976

3

Webex Meetings

Problém s registrační stránkou byl vyřešen, když se uživatel pokusí připojit ke schůzce.

CSCvx26560

3

Webex Trainings

Problém, kdy hostitel nemůže upravovat, povolovat nebo měnit "Nastavení úkolů Breakout Session" pro naplánované školení.

CSCvx26429

2

Webex Meetings (Mac)

Řešeno jako problém, kdy nové verze Mac OS (11.2) a Webex (41.1.4.13) způsobují, že Webex pohlcuje paměť na M1 Mac.

CSCvx26419

3

Webex Trainings

Opravena chyba, kdy uživatel nemůže přidávat nebo odstraňovat účastníky ze školení Webex pomocí nástrojů produktivity Webex v aplikaci Outlook.

CSCvx26182

3

Webex Meetings

Řešen problém, kdy by WinApp neměla aktualizovat, pokud je verze mezi nainstalovanou aplikací a nasazenou aplikací stejná.

CSCvx32708

2

Webex Meetings

Řešen problém, kdy se uživatel nemůže připojit ke schůzce pomocí tenkého klienta na acecloud.webex.com

CSCvx25658

3

Webex Meetings

Opravil/a jsem problém, kdy spoluhostitel nemohl/a zahájit naplánovanou schůzku z aplikace Outlook.

CSCvx49811

3

Webex Meetings

Řešení problému, kdy Cisco Webex Media Engine (WME) neinformuje uživatele, když je použití procesoru vysoké.

CSCvx26080

3

Webex Trainings

Opravena chyba, kdy se uživatel nemohl připojit K VOIP ve všech školeních

CSCvx25650

3

Webex Meetings (Windows)

Opravil jsem problém s aplikací Akamai, kde se aplikace CDN stahuje 10x.

CSCvx23546

3

Webex Meetings

Řešil problém, kdy se hodnota spoluhostitele neshoduje s alternativní hodnotou hostitele, pokud nástroje produktivity načítají schůzku ze staré šablony.

CSCvx22158

3

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy vytvoření distribučního seznamu pomocí uživatelského rozhraní přináší chybu, "Vaše schůzková služba měla problém".

CSCvx22663

3

Webex Meetings (Windows)

Řešení problému, kdy výběr fotoaparátu ve Webex Meetings funguje při zahájení schůzky z Nástrojů produktivity, pokud nadace Media není na webu zakázána.

CSCvx25653

3

Webex Meetings (Mac)

Řešil problém, kdy by mělo existovat konzistentnější uživatelské rozhraní pro okamžité ukončení schůzky bez tlačítek, která přeskakují dozadu a dopředu.

CSCvx25649

3

Webex Meetings (Mac)

Oprava problému, kde se seznam účastníků neustále zobrazuje.

CSCvx22707

3

Webex Meetings (Mac)

Řešení problému, kdy Webex chat na Mac OS mění velká písmena sdílených odkazů. Když vy nebo někdo jiný kliknete na odkaz v prohlížeči, můžete odkaz zobrazit malými písmeny.

CSCvx23294

2

Webex Meetings

Řešil problém, kdy vysoké výsledky SQL způsobily vysoké využití procesoru a úplný proces sběru odpadků.

CSCvx17135

2

Webex Meetings (Mac)

Řešen problém, kdy hostitel systému Mac OS nemůže telefonicky pozvat více lidí.

CSCvx19525

3

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba s výkonem procesoru.

CSCvx17865

3

Webex Meetings (Mac)

Řešení problému, při kterém došlo k pádu operačního systému Mac pro aplikaci Webex Desktop.

CSCvx17867

3

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy Nástroje produktivity zobrazují nesprávné chybové hlášení, když je server dostupný.

CSCvx18780

3

Webex Meetings

Odstraněn problém, kdy by se uživatel měl úspěšně připojit ke schůzce zadáním odkazů na schůzku se speciálními znaky unicode.

CSCvx15323

3

Webex Meetings

Problém vyřešen tak, že po přizpůsobení šablony e-mailu pro schválenou registraci se nezobrazí jméno účastníka.

CSCvx17875

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kde Webex Meetings potřeboval zlepšit celkový ptoneclk.exe automatické objevování frekvence snížit náklady procesoru ve stavu nečinnosti aplikace.

CSCvx15316

3

Webex Meetings (Mac)

Řešení problému, kdy hostitel zahájí svou událost na Mac OS, vždy zobrazí hostitele jako aktivního řečníka.

CSCvx19516

2

Webex Meetings

Problém vyřešen, kde výchozí hodnota "Povolit účastníkům zrušit ztlumení" pro "Setkat se nyní" není správná.

CSCvx14608

3

Webex Meetings (Mac)

Řešil problém, kdy aplikace Webex Meetings již nemůže být hromadně nasazena pomocí systému Just Another Management Framework (JAMF).

CSCvx14520

3

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy webová aplikace zobrazuje zvukovou konferenci v události zakázané JBM.

CSCvx14558

2

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba, kdy uživatel nemůže zapnout vstupní a výstupní tón při setkání s klientem (i když je povolen z plánovače).

CSCvx27461

3

Webex Meetings

Při každém spuštění aplikace Webex meetingu byl vyřešen problém, kdy aplikace Webex Desktop zobrazí chybu "Entry point not found" (Vstupní bod nebyl nalezen).

CSCvx17833

3

Webex Meetings (Mac)

Řešení problému, při kterém došlo k pádu operačního systému Mac pro aplikaci Webex Desktop.

CSCvx19760

3

Webex Meetings (Windows a Mac)

Opravena chyba, kdy přizpůsobený virtuální obrázek na pozadí nebyl uložen při křížovém spuštění.

CSCvx13331

3

Webex Meetings

Po kliknutí na tlačítko Uložit na stránce Znovu spustit test došlo k vyřešení problému, kdy hostitel obdržel globální chybovou zprávu.

CSCvx13296

3

Webex Event

Řešení problému, kdy se vypnutá možnost "Pozvat přítele" v událostech Webex stále zobrazuje, když se uživatel zaregistruje na událost.

CSCvx13263

3

Webex Meetings

Řešen problém, kdy někteří uživatelé setkání v Osobní místnosti vyžadují, aby se přihlásili k připojení pomocí webové aplikace.

CSCvx13103

3

Webex Meetings (Mac)

Opravena otázka, kdy se sdílení klíčové aplikace chová odlišně na 41.1 vs 40.2.

CSCvx12919

3

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy správce webu potřeboval tuto adresu URL zablokovat: wbxadmin/EditEmailTemplate.do.

CSCvx11440

3

Webex Meetings

Řešen problém, kdy pro schůzku s více relacemi vypršela platnost, moderní zobrazovací kód filtruje tento typ schůzek, takže nemohou být v moderním zobrazení uvedeny na seznamu nadcházejících schůzek.

CSCvx12714

3

Webex Meetings (Mac)

Odstraněn problém, kdy by obnovení aplikace Webex Desktop mělo spustit aktualizaci pro standardního uživatele.

CSCvx11985

3

Webex Meetings

Řešil problém, kdy se Telepresence nedokáže připojit k Webexu.

CSCvx10842

2

Webex Meetings (Mac)

Řešení problému, kdy se kamera automaticky spustí po zastavení sdílení videa SVS.

CSCvx10771

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy nesprávný uživatelský agent způsobí porušení bezpečnostních zásad pro jiného uživatele.

CSCvx10791

3

Webex Meetings

Řešil problém účastníků schůzky, kteří měli neočekávaný formát odpovědi.

CSCvx06397

3

Webex Meetings

Řešen problém, kdy uživatel nemohl použít možnost chatu na WebACD.

CSCvx22031

3

Webex Meetings (Windows)

Opravil/a jsem problém, kdy se hostitelův počítač zastavil, když odemkl schůzku, a stovky uživatelů se připojily.

CSCvx02842

3

Webex Meetings

Opraven problém, kdy praktický laboratorní přístup kdekoli a vzdálený přístup nefunguje pro uživatele, různé sítě poskytly stejný výsledek.

CSCvx02658

2

Webex Events (Mac)

Řešení problému, při kterém došlo k havárii události Webex při zahájení nebo připojení k události.

CSCvx10283

2

Webex Meetings (Windows)

Řešení problému, při kterém došlo k selhání operačního systému Windows pro aplikaci Webex Desktop.

CSCvx03087

3

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy se uživatel pokusí přidat schůzku do kalendáře pomocí souboru ics, zobrazí HTML kódy pouze při otevření.

CSCvx01255

3

Webex Meetings

Řešen problém, kdy nastavení Připojit se před hostitelem (JBH) není uloženo pro jednu šablonu schůzky v moderním zobrazení.

CSCvx00962

3

Webex Meetings (Windows)

Opravena chyba při překladu upozornění na soubor sdílení v němčině.

CSCvx03084

3

Webex Meetings (Windows)

Řešil problém se sledovačem klienta z AS modulu.

CSCvw99211

3

Webex Meetings

Opravena chyba na stránkách spravovaných Centrem kontroly, kde "Povolit hostitelům nahrát osobní avatar" nemění chování nahrávání profilových obrázků.

CSCvw99362

3

Webex Meetings

Opravil jsem problém, kdy hovory sporadicky směřovaly spíše na globální distribuované setkání USA než na setkání v Londýně.

CSCvw98682

3

Webex Meetings (Windows)

Řešen problém, kdy nový účastník v lobby může slyšet zvuk schůzky před tím, než bude přijat na schůzku.

CSCvx16128

2

Webex Events (Windows)

Opravena chyba, kdy klávesová zkratka Alt+Enter v událostech Webex 41.2 se nepodařilo vstoupit na celou obrazovku.

CSCvx39216

4

Webex Meetings (Windows)

Řešen problém, kdy se uživatel nemohl připojit ke schůzce a došlo k chybě "Nemůžete se připojit ke schůzce, protože zadané číslo schůzky je nesprávné. Opakujte akci. Chyba 5039".

CSCvw96749

3

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy uživatel nemůže nastavit hostitele delegátora v předvolbách.

CSCvx51088

3

Webex Meetings

Řešen problém, kdy zvukové tlačítko vykazuje abnormální chování po selhání schůzky.

CSCvw96415

3

Webex Meetings

Opravena otázka pro zasedání Webexu pro vládu (FedRAMP), kde nebyly otevřeny žádné konference nebo konference uzavřeny.

CSCvw96619

3

Webex Meetings

Řešen problém, kdy se uživatel nemůže připojit ke schůzce Webex z odkazu na schůzku.

CSCvw96426

3

Webex Meetings (Windows)

Opravil se problém, kdy aplikace Webex po zobrazení následující zprávy zamrzla: Webex Chat Na disku není dostatek místa. Tento prostor nesmí být používán jako úložiště pro obchodní záznamy. Je vyžadováno dodržování zásad na úrovni organizace týkajících se spolupráce.

CSCvx51077

2

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kde wmlhost nemůže vytvořit plugins.xml ve složce x64, když uživatel nainstaluje setkání v souborech programu.

CSCvw96435

3

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy ověřovací moduly nečtou certifikáty nad 300.

CSCvw91695

3

Webex Meetings (Windows)

Řešen problém, kdy práva chatu pro účastníka fungují správně po připojení uživatele webové aplikace.

CSCvw91688

3

Webex Meetings (Windows)

Opravil/a jsem problém s nesprávným časem schůzky.

CSCvw91554

2

Webex Meetings (Mac)

Řešen problém, kdy nelze spustit relaci WebACD na Macu.

CSCvw96423

3

Webex Meetings

Opraven problém, kde bylo porušeno jedinečné omezení (CALENDAR.PK_WBXEVENTOCCURRENCE).

CSCvw96431

3

Webex Meetings

Řešen problém s vysokými CPU sazbami- Cisco Webex Meetings desktopová aplikace (ptoneclk.exe) stále používá 3%~ 6%.

CSCvw96422

3

Webex Meetings

Opravený problém s vysokým využitím procesoru.

CSCvw96123

3

Webex Meetings (Windows)

Problém s chybou byl vyřešen při zahájení schůzky: "V jednotce není žádný disk. Vložte disk do jednotky A.

CSCvw96420

2

Webex Meetings (Windows)

Opravena chyba, kdy by po schůzce neměl být balíček stránek aktualizován.

CSCvw96418

3

Webex Meetings

Řešení problému s pádem aplikace Webex mta na stolní aplikaci Webex meeting.

CSCvx04429

3

Webex Meetings

Po změně sítě byl opraven problém s vysokým využitím procesoru v klidovém stavu.

CSCvw96436

3

Webex Meetings (Windows)

Řešil problém, kdy ztlumení synchronizace pro Plantronics 8200 UC nefunguje na schůzkách.

CSCvw87229

3

Webex Meetings

Opravena otázka, kde byl zobrazen nesprávný čas schůzky pro opětovné schůzky.

CSCvw96424

3

Webex Meetings (Windows)

Řešení problému, kdy má uživatel problémy s "Výchozím nastavením zvuku" při používání náhlavní soupravy.

CSCvw77157

2

Webex Meetings (Windows)

Opravena chyba, kdy Webex Document Loader (WDL) nemohl tisknout na dálku.

CSCvw76807

3

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba s přehrávačem Network-Based Recording (NBR) Player pro MacOS verze 40.12, která byla poškozena.

CSCvw96621

3

Webex Events (Windows)

Řešení problému s chybějícími odpověďmi na průzkum po události ve zprávě účastníka.

CSCvx51066

3

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba, kdy se uživatel připojí k videosystému, tlačítko "video" se stále zobrazuje v dialogovém okně audio a video pro uživatele Mac.

CSCvw74141

2

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy se uživatelé museli vyhnout AudioEngine.EncodeThread.drop a AudioCaptureUnstable když byl procesor vysoký.

CSCvw60132

3

Webex Meetings (Windows)

Řešen problém, kdy klientské okno Webex Meeting není přehráno správně.

CSCvx13768

2

Webex Meetings (Windows)

Problém, kdy se hostitel nemůže úspěšně připojit k relaci útěku, když se ostatní připojují k relaci útěku a seznam P se na schůzce o výkonnosti obnovuje.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx41241

3

Webex Meetings

Řešení problému, kdy zpráva o použití schůzky Webex zobrazuje stejné informace pro každého uživatele na schůzce.

CSCvw98102

3

Webex Training

Opravena chyba pro weby Webex Meetings Slow Channel, kde stránka ke stažení Webex Recording Converter nebyla k dispozici.

CSCvx36976

3

Webex Meetings

Problém s registrační stránkou byl vyřešen, když se uživatel pokusí připojit ke schůzce.

CSCvx49802

3

Webex Meetings

Řešení problému s pádem v aplikaci Webex meeting desktop.

CSCvx13768

2

Webex Meetings (Windows)

Problém, kdy se hostitel nemůže úspěšně připojit k relaci útěku, když se ostatní připojují k relaci útěku a seznam P se na schůzce o výkonnosti obnovuje.

CSCvx49813

2

Webex Events (Mac)

Opravena chyba, kdy se účastníci Webex událostí připojující se pomocí MacOS mohou připojit k videozařízení od 41.1

CSCvx49811

3

Webex Meetings

Řešení problému, kdy Cisco Webex Media Engine (WME) neinformuje uživatele, když je použití procesoru vysoké.

CSCvx29723

3

Webex Meetings (Mac)

Opravil jsem problém, kdy schůzky Cisco Webex nečekaně skončily na Macu.

CSCvx41764

3

Webex Meetings (Mac)

Řešil problém, kdy byla ikona videa na MacOS Big Sur 11.2 šedá.

CSCvx42968

3

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba, kdy je v Průvodci nastavením zvuku vybrána nesprávná položka zařízení při změně výchozího zvukového zařízení systému.

CSCvx46098

1

Webex Events (Mac)

Řešení problému, kdy během události Webex uživatelé mají přetrvávající poruchy videa nebo blikající obrazovky.

CSCvx43846

3

Webex Meetings (Windows)

Opravena chyba, kdy se uživatel aplikace Internet Explorer nemůže připojit pomocí 40.10.12.

CSCvx28312

3

Webex Meetings (Windows)

Opravena chyba při stahování virtuálního pozadí GPC "setkáváme se s některými problémy, zkuste stáhnout znovu".

CSCvx44345

3

Webex Events (Mac)

Řešení problému, kdy je zpráva účastníkům, kteří se nepřipojili k klasické události Webex, špatná.

CSCvx40372

3

Webex Meetings (Windows a Mac)

Opravil jsem problém s QA, který byl zachycen, když hostitel naplánoval schůzku s Firefoxem na webových stránkách.

CSCvx45954

3

Webex Meetings (Mac)

Při sdílení na počítači Mac byl vyřešen problém s selháním Webex Meeting.

CSCvx46428

3

Webex Meetings (Windows)

Opravena chyba, při které je rozmazané virtuální pozadí také rozmazané

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx29326

2

Webex Meetings

Řešil problém, kdy uživatel nemohl upravit ani jedinou instanci opakujících se schůzek z Nástrojů produktivity.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx23294

2

Webex Meetings

Řešení problému, kdy vysoké výsledky SQL způsobily vysoké využití procesoru a plný gc

CSCvx13263

3

Webex Meetings

Řešen problém, kdy někteří uživatelé setkání v Osobní místnosti vyžadují, aby se přihlásili k připojení pomocí webové aplikace.

CSCvx22158

3

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy vytvoření distribučního seznamu pomocí uživatelského rozhraní přináší chybu, "Vaše služba schůzek měla problém...".

CSCvx23546

3

Webex Meetings

Řešil problém, kdy se hodnota spoluhostitele neshoduje s alternativní hodnotou hostitele, pokud nástroje produktivity načítají schůzku ze staré šablony.

CSCvx15323

3

Webex Meetings

Problém vyřešen tak, že po přizpůsobení šablony e-mailu pro schválenou registraci se nezobrazí jméno účastníka.

CSCvx26419

3

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy uživatel nemůže přidávat nebo odstraňovat účastníky ze školení Webex pomocí nástrojů produktivity Webex v aplikaci Outlook.

CSCvw96431

3

Webex Meetings

Řešen problém s vysokými CPU sazbami- Cisco Webex Meetings desktopová aplikace (ptoneclk.exe) stále používá 3%~ 6%.

CSCvx27461

3

Webex Meetings

Při každém spuštění aplikace Webex meetingu byl vyřešen problém, kdy aplikace Webex Desktop zobrazí chybu "Entry point not found" (Vstupní bod nebyl nalezen).

CSCvx13103

3

Webex Meetings (Mac)

Opravena otázka, kdy se sdílení klíčové aplikace chová odlišně na 41.1 vs 40.2.

CSCvx22707

3

Webex Meetings (Mac)

Řešen problém, kdy Webex chat na MAC klient mění velká písmena sdílených odkazů. Když vy nebo někdo jiný kliknete na odkaz v prohlížeči, můžete odkaz zobrazit malými písmeny.

CSCvx25653

3

Webex Meetings (Mac)

Řešil problém, kdy by mělo existovat konzistentnější uživatelské rozhraní pro okamžité ukončení schůzky bez tlačítek, která přeskakují dozadu a dopředu.

CSCvx25649

3

Webex Meetings (Mac)

Oprava problému, kde se seznam účastníků neustále zobrazuje.

CSCvx22663

3

Webex Meetings (Windows)

Řešení problému, kdy výběr fotoaparátu ve Webex Meetings funguje při zahájení schůzky z Nástrojů produktivity, pokud nadace Media není na webu zakázána.

CSCvx10576

3

Webex Meetings (Mac)

Opravil/a jsem problém, kdy by tipy měly být rozumnější, když byl účastník vyloučen hostitelem a nemůže se znovu připojit ke schůzce.

CSCvx25650

3

Webex Meetings (Windows)

Opravil jsem problém s aplikací Akamai, kde se aplikace CDN stahuje 10x.

CSCvx14608

3

Webex Meetings (Mac)

Řešil problém, kdy aplikace Webex Meetings již nemůže být hromadně nasazena pomocí systému Just Another Management Framework (JAMF).

CSCvx18270

3

Webex Meetings (Windows)

Opravil jsem problém, kdy sluchátka Bluetooth někdy nefungují.

CSCvx26429

2

Webex Meetings (Mac)

Řešeno jako problém, kdy nové verze Mac OS (11.2) a Webex (41.1.4.13) způsobují, že Webex pohlcuje paměť na M1 Mac.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx17135

2

Webex Meetings (Mac)

Řešen problém, kdy hostitel systému Mac OS nemůže telefonicky pozvat více lidí.

CSCvx12919

3

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy správce webu potřeboval tuto adresu URL zablokovat: wbxadmin/EditEmailTemplate.do.

CSCvx19516

2

Webex Meetings

Problém vyřešen, kde výchozí hodnota "Povolit účastníkům zrušit ztlumení" pro "Setkat se nyní" není správná.

CSCvx17833

3

Webex Meetings (Mac)

Řešení problému, při kterém došlo k pádu operačního systému Mac pro aplikaci Webex Desktop.

CSCvx17865

3

Webex Meetings (Mac)

Řešení problému, při kterém došlo k pádu operačního systému Mac pro aplikaci Webex Desktop.

CSCvx14558

2

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba, kdy uživatel nemůže zapnout vstupní a výstupní tón při setkání s klientem (i když je povolen z plánovače).

CSCvx15316

3

Webex Meetings (Mac)

Řešil problém, kdy když hostitel začne svou událost na Mac OS, vždy zobrazí hostitele jako aktivního řečníka.

CSCvx16128

2

Webex Events (Windows)

Opravena chyba, kdy klávesová zkratka Alt+Enter v událostech Webex 41.2 se nepodařilo vstoupit na celou obrazovku.

CSCvx19525

3

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba s výkonem procesoru.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx06397

3

Webex Meetings

Řešen problém, kdy uživatel nemohl použít možnost chatu na WebACD.

CSCvx11985

3

Webex Meetings

Řešil problém, kdy se Telepresence nedokáže připojit k Webexu.

CSCvw96422

3

Webex Meetings

Opravený problém s vysokým využitím procesoru.

CSCvx02842

3

Webex Meetings

Opraven problém, kdy ruce na laboratorní přístup kdekoli a vzdálený přístup nefunguje pro uživatele, různé sítě poskytly stejný výsledek.

CSCvx07153

2

Webex Meetings

Problém byl vyřešen v BTS 41.2, kde se pro uživatele Windows prodlužuje doba připojení ke schůzce.

CSCvx10842

2

Webex Meetings (Mac)

Řešení problému, kdy se kamera automaticky spustí po zastavení sdílení videa SVS.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx10774

3

Webex Meetings

Řešení problému, kdy zvuk konkrétního zařízení Android nemohou slyšet jiní účastníci.

CSCvx04901

3

Webex Meetings

Řešil problém, kdy když se uživatel připojil ke schůzkám ze služby Schůzky pro Android, mikrofon nefungoval.

CSCvw92343

3

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy uživatel nemůže spustit relaci podpory.

CSCvw91938

3

Webex Training (Windows)

Řešil problém, kdy aplikace Webex účastníka selže, když panel sdílí obrazovku (školení Webex).

CSCvw94309

3

Webex Meetings

Opravena chyba, kde je uživatelské jméno účastníků zobrazeno v SOUBORU .ICS pozvánky.

CSCvw91695

3

Webex Meetings (Windows)

Po připojení uživatele webové aplikace byl vyřešen problém, kdy práva chatu pro účastníka nefungují správně.

CSCvw98448

3

Webex Meetings

Problém vyřešen, kde DeviceCanStartMeeting by mělo následovat nastavení úrovně webu, pokud je hodnota šablony nulová.

CSCvw96427

3

Webex Meetings (Mac)

Problém byl vyřešen na základě protokolu o selhání, kde došlo k selhání systému uživatele při odeslání zprávy z chatu.

CSCvw96429

3

Webex Meetings

Řešil problém, kdy aplikace Webex Desktop při inicializaci interprocesní komunikace (IPC) na určitých počítačích zamrzne.

CSCvx04339

3

Webex Meetings (Windows)

Opravena chyba, kdy se hlasitost reproduktoru po připojení ke schůzce Webexu změní na 100.

CSCvw96418

3

Webex Meetings

Řešení problému s pádem aplikace Webex mta na stolní aplikaci Webex meeting.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx29326

2

Webex Meetings

Řešil problém, kdy uživatel nemohl upravit ani jedinou instanci opakujících se schůzek z Nástrojů produktivity.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx23294

2

Webex Meetings

Řešení problému, kdy vysoké výsledky SQL způsobily vysoké využití procesoru a plný gc

CSCvx23546

3

Webex Meetings

Řešil problém, kdy se hodnota spoluhostitele neshoduje s alternativní hodnotou hostitele, pokud nástroje produktivity načítají schůzku ze staré šablony.

CSCvx26419

3

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy uživatel nemůže přidávat nebo odstraňovat účastníky ze školení Webex pomocí nástrojů produktivity Webex v aplikaci Outlook.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx17135

2

Webex Meetings (Mac)

Řešen problém, kdy hostitel systému Mac OS nemůže telefonicky pozvat více lidí.

CSCvx12919

3

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy správce webu potřeboval tuto adresu URL zablokovat: wbxadmin/EditEmailTemplate.do.

CSCvx19516

2

Webex Meetings

Problém vyřešen, kde výchozí hodnota "Povolit účastníkům zrušit ztlumení" pro "Setkat se nyní" není správná.

CSCvx17833

3

Webex Meetings (Mac)

Řešení problému, při kterém došlo k pádu operačního systému Mac pro aplikaci Webex Desktop.

CSCvx14558

2

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba, kdy uživatel nemůže zapnout vstupní a výstupní tón při setkání s klientem (i když je povolen z plánovače).

CSCvx15316

3

Webex Meetings (Mac)

Řešil problém, kdy když hostitel začne svou událost na Mac OS, vždy zobrazí hostitele jako aktivního řečníka.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx06397

3

Webex Meetings

Řešen problém, kdy uživatel nemohl použít možnost chatu na WebACD.

CSCvw89020

3

Webex Meetings

Oprava problému, kdy se při plánování schůzky neočekávají některé výchozí hodnoty pomocí nástrojů produktivity s výchozí šablonou.

CSCvx11985

3

Webex Meetings

Řešil problém, kdy se Telepresence nedokáže připojit k Webexu.

CSCvx02842

3

Webex Meetings

Opraven problém, kdy ruce na laboratorní přístup kdekoli a vzdálený přístup nefunguje pro zákazníka, různé sítě poskytly stejný výsledek.

CSCvx10842

2

Webex Meetings (Mac)

Řešení problému, kdy se kamera automaticky spustí po zastavení sdílení videa SVS.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvw92343

3

Webex Meetings

Řešen problém, kdy uživatel nemůže spustit relaci podpory.

CSCvw96617

3

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy je funkce exportu uživatelů zablokována pro webové stránky Webexu.

CSCvw96123

3

Webex Meetings (Windows)

Problém s chybou byl vyřešen při zahájení schůzky: "V jednotce není žádný disk. Vložte disk do jednotky A.

CSCvw96426

3

Webex Meetings (Windows)

Opravil se problém, kdy aplikace Webex po zobrazení následující zprávy zamrzla: Webex Chat Na disku není dostatek místa. Tento prostor nesmí být používán jako úložiště pro obchodní záznamy. Je vyžadováno dodržování zásad na úrovni organizace týkajících se spolupráce.

CSCvw93151

3

Webex Meetings (Windows)

Řešil problém, kdy nebude navázáno audio a video připojení, a při změně jména hosta v náhledových oknech aplikace Webex Desktop pokračoval v načítání.

CSCvw96422

3

Webex Meetings

Opravený problém s vysokým využitím procesoru.

CSCvw76807

3

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba s NBR Player pro MacOS verze 40.12, která byla poškozena.

CSCvw98682

3

Webex Meetings (Windows)

Řešen problém, kdy nový účastník v lobby může slyšet zvuk schůzky před tím, než bude přijat na schůzku.

CSCvx02658

2

Webex Events (Mac)

Řešení problému, při kterém došlo k havárii události Webex při zahájení nebo připojení k události.

CSCvx00648

3

Webex Meetings (Windows)

Opravil jsem problém s pravopisnou chybou v 41.1 klientovi, který byl ve francouzském jazyce.

CSCvw23326

3

Webex Meetings

Řešení problému, kdy funkce Virtuální pozadí způsobuje zastavení nebo zavěšení Webexu na zařízeních pomocí určitých ovladačů videa.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvw96417

3

Webex Meetings (Windows)

Při otevírání dialogového okna kamery při zapnutém videu, sdílení a BNR byl vyřešen problém se špičkou procesoru.

CSCvw93563

3

Webex Meetings (Windows)

Oprava problému, který způsobil chybu, když jsou uživatelé připojeni k uzlům médií, ke kterým se neměli připojit.

CSCvw96416

3

Webex Meetings (Windows)

Řešil problém, kdy se hardwarová akcelerace nezobrazuje v aplikaci Windows Webex meeting.

CSCvw96427

3

Webex Meetings (Mac)

Opravil jsem problém se systémem Mac.

CSCvw96418

3

Webex Meetings

Řešení problému s pádem aplikace Webex mta na stolní aplikaci Webex meeting.

CSCvw91938

3

Webex Training

Opravena chyba, při které dojde k pádu aplikace Webex účastníka, když panel sdílí obrazovku během školení Webex.

CSCvw96436

3

Webex Meetings (Windows)

Řešil problém, kdy ztlumení synchronizace pro Plantronics 8200 UC nefunguje na schůzkách.

CSCvw96420

2

Webex Meetings (Windows)

Problém vyřešen po schůzce, balíček stránek by neměl být aktualizován.

CSCvw96424

3

Webex Meetings (Windows)

Řešení problému, kdy má uživatel problémy s "Výchozím nastavením zvuku" při používání náhlavní soupravy.