1

Vyberte možnost Zobrazit > Panely > Spravovat panely a přidejte ke schůzce panel s anketou.

2

Na stránce Správa panelů vyberte z dostupných panelů položku Anketa a klikněte na tlačítko Přidat. Poté klikněte na OK.

3

Vyberte typ otázky z rozbalovacího seznamu v sekci Otázky v panelu Ankety.

 • Chcete-li zadat anketu s krátkou odpovědí, vyberte možnost Krátká odpověď.
 • Pokud chcete anketu s výběrem více odpovědí ze seznamu možností, zvolte možnost Vícenásobný výběr – více odpovědí.
 • Pokud chcete anketu s výběrem jedné odpovědi ze seznamu možností, zvolte možnost Vícenásobný výběr – jedna odpověď.
4

Novou otázku lze vytvořit kliknutím na Nová.

5

Do zobrazeného textového pole zadejte otázku a stiskněte klávesu Enter. Do zobrazeného textového pole zadejte odpověď na otázku a stiskněte klávesu Enter.

6

(Nepovinné) Uvedený proces opakujte pro všechny potřebné otázky a odpovědi, které chcete přidat.

7

Klikněte na položku Otevřít anketu.

1

Vyberte možnost Zobrazit > Panely > Správa panelů a přidejte ke schůzce panel s anketou.

2

Na stránce Správa panelů vyberte položku Anketa a klikněte na tlačítko Přidat. Poté klikněte na OK.

3

Jednotlivé otázky a odpovědi vytvořte v panelu Anketa.

 • Novou otázku přidejte kliknutím na ikonu Přidat otázku.

 • Novou odpověď přidejte kliknutím na ikonu Přidat odpověď.

4

Pro každou otázku, kterou vytvoříte, vyberte typ otázky z rozbalovacího seznamu v sekci Otázky v panelu Ankety.

 • Chcete-li ze seznamu možností vybrat více odpovědí, vyberte možnost Více odpovědí.
 • Chcete-li ze seznamu možností vybrat jednu odpověď, vyberte možnost Jedna odpověď.
 • Chcete-li zadat krátkou odpověď, vyberte možnost Krátká odpověď.
5

(Nepovinné) Uvedený proces opakujte pro všechny potřebné otázky a odpovědi, které chcete přidat.

6

Klikněte na položku Otevřít anketu.

Úkol

Akce

Změnit typ otázky

Windows: Vyberte otázku, kterou chcete změnit, a z rozbalovacího seznamu zvolte nový typ otázky. Změnu potvrdíte kliknutím na Změnit typ.

Mac: Vyberte možnost Klikněte zde pro změnu typu otázky, která se zobrazuje pod každou otázkou.

Upravte otázku nebo odpověď.

Vyberte otázku nebo odpověď, klikněte na ikonu UpravitUpravit a proveďte změny.

Smazání otázky nebo odpovědi

Vyberte otázku nebo odpověď a klikněte na ikonu SmazatSmazat.

Přeskupení otázek nebo odpovědí

Vyberte otázku nebo odpověď a klikněte na ikonu Posun nahoruPosun nahoru nebo Posun dolůPosun dolů.

Smazání celého dotazníku

V dolní části panelu Ankety vyberte Vymazat vše.

Zobrazení časovače během ankety

 1. Windows: V dolní části panelu Ankety vyberte položku Možnosti.

  Mac: V pravé dolní části panelu Ankety klikněte na ikonu Možnosti.

 2. Zaškrtněte políčko Zobrazení, zadejte čas do pole Výstraha a klikněte na tlačítko OK.

  Možnosti ankety

Otevření ankety

 1. Klikněte na položku Otevřít anketu.

 2. Anketu uzavřete kliknutím na Zavřít anketu. Pokud je anketa omezená časem, zavře se automaticky.

Sdílení výsledků ankety s účastníky

V části Sdílet s účastníky zaškrtněte pole Výsledky ankety nebo pole Individuální výsledky a klikněte na Použít.

Uložení dotazníku ankety

Vyberte Soubor > Uložit > Otázky ankety nebo klikněte na ikonu UložitUložit.

Uložení výsledků ankety

Vyberte Soubor > Uložit > Výsledky ankety nebo klikněte na ikonu UložitUložit.

Otevřete soubor dotazníku a dotazník se zobrazí v panelu Ankety.

Vyberte Soubor > Otevřít otázky dotazníku nebo klikněte na ikonu OtevřítOtevřít.

Zobrazení a sdílení výsledků ankety

Ve výchozím nastavení uvidí výsledky ankety pouze přednášející.

Chcete-li výsledky ankety sdílet s účastníky, vyberte možnost Sdílet s účastníky > Výsledky ankety > Použít.

Výsledky ankety