1

Přejděte https://settings.webex.com na a vyberte Webex Volání.

2

Z Volajícího uživatelského portálupřejděte do Nastavení hovoru.

3

Přepněte na Upozornění na volání.

4

Zadejte e-mailovou adresu pro odesílání oznámení.

5

Z rozbalovací nabídky vyberte předem definovaný plán.

Pokud nevidíte rozvrh, který chcete pro toto nastavení použít, můžete jej přidat na kartě Plány na uživatelském portálu Volání. Další informace naleznete v části Vytvořit harmonogram pro použití v nastavení hovoru.

6

Kliknutím na tlačítko Přidat plán nastavte následující parametry:

  • Když - z rozbalovací nabídkyvyberte svůj předem definovaný plán.
  • Voláníz - zvolte, pokud chcete být upozorněni na volání z libovolného telefonního čísla nebo vyberte telefonní čísla. Pokud zvolíte možnost Vybrat telefonní čísla, zadejte další podrobnosti.
  • Informujte mě nebo neinformujte - Zvolte, zda chcete nebo nechcete být upozorněni při přijímání hovorů, které odpovídají těmto parametrům.
7

Klikněte na položku Uložit.

Váš rozvrh je přidán do tabulky Upozornit nebo Upozornit mě. Plány můžete podle potřeby upravovat nebo mazat z tabulek.