1

Zaloguj się do User Hub, a następnie kliknij Ustawienia > Połączenia > Ustawienia połączeń.

2

Przejdź do funkcji powiadamiania o połączeniach i włącz przełącznik.

3

Wprowadź adres e-mail, aby wysłać powiadomienia.

4

Wybierz z listy rozwijanej wstępnie zdefiniowany plan dni wolnych.

Jeśli nie widzisz harmonogramu, którego chcesz użyć dla tego ustawienia, możesz dodać harmonogram na karcie Harmonogramy . Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie harmonogramu, który ma być stosowany do ustawień połączeń.

5

Kliknij opcję Dodaj plan, aby ustawić następujące parametry:

  • Zaplanuj — wybierz wstępnie zdefiniowany harmonogram powiadamiania o połączeniach z listy rozwijanej.
  • Połączenia z — wybierz, czy chcesz otrzymywać powiadomienia o połączeniach z Dowolnego Numeru Telefonu, czy Wybierz Numery Telefonu. Jeśli wybierzesz opcję Wybierz numery telefonów, wprowadź dodatkowe szczegóły.
  • Powiadom mnie lub Nie powiadamiaj mnie — wybierz, czy chcesz otrzymywać powiadomienia, gdy odbierasz połączenia zgodne z tymi parametrami.
6

Kliknij opcję Zapisz.

Twój harmonogram jest dodawany do tabeli Powiadom mnie lub Nie powiadamiaj mnie . W razie potrzeby możesz edytować lub usunąć plany z tych tabel.


 

Nie powiadamiaj mnie ma pierwszeństwo przed powiadamianiem mnie.