1

Otevřete své e-mailové pozvánky a vyberte odkaz na připojení, jakmile nastane čas připojit se ke schůzce.

2

Zadejte své jméno a e-mailovou adresu a vyberte možnost Připojit se ke schůzce.

3

Stáhne se instalační program desktopové aplikace Cisco Webex Meetings. Dvakrát klikněte na spustitelný soubor (.exe) a připojte se ke schůzce.

4

Přijměte podmínky poskytování služby a prohlášení o ochraně osobních údajů.

Dialogové okno Aktualizace služby Webex

Zobrazí se okno náhledu aplikace Webex Meetings.


 

Jméno a e-mailovou adresu můžete změnit kliknutím na své jméno v levém horním rohu okna náhledu.

5

Připojte zvuk a video, aby vás ostatní účastníci mohli slyšet a vidět.

6

Pokud chcete schůzku opustit, vyberte možnost Odejít v ovládacích prvcích schůzky a poté vyberte možnost Opustit schůzku.

Desktopová aplikace Cisco Webex Meetings se nainstaluje a spustí na ploše.

Aplikace se nainstaluje pouze v případě, že již nemáte nainstalovanou desktopovou aplikaci Cisco Webex Meetings nebo Nástroje Cisco Webex ke zvýšení produktivity.

Pomocí desktopové aplikace Cisco Webex Meetings se můžete připojit k následující schůzce Webex, na kterou budete pozváni. Další informace naleznete v části Používání desktopové aplikace Cisco Webex Meetings jako host.

1

Otevřete své e-mailové pozvánky a vyberte odkaz na připojení, jakmile nastane čas připojit se ke schůzce.

2

Zadejte své jméno a e-mailovou adresu a vyberte možnost Připojit se ke schůzce.

Informace o dalších možnostech, jak se připojit ke schůzce, získáte po výběru seznamu Připojit se ke schůzce.

3

Okno náhledu Webex Meetings se otevře v novém okně prohlížeče. Připojte zvuk a video, aby vás ostatní účastníci mohli slyšet a vidět.


 

Jméno a e-mailovou adresu můžete změnit kliknutím na své jméno v levém horním rohu okna náhledu.

4

Pokud chcete schůzku opustit, vyberte možnost Odejít v ovládacích prvcích schůzky a poté vyberte možnost Opustit schůzku.

Jak pokračovat dále

Chcete-li se rychle a snadno připojit k dalším schůzkám Webex, stáhněte si desktopovou aplikaci Cisco Webex Meetings a použijte ji jako host:

  1. Vyberte odkaz pro připojení v e-mailové pozvánce.

  2. Přejděte do části Ke stažení a vyberte možnost Stáhnout.

  3. Spusťte instalační soubor .dmg a postupujte podle pokynů.

Po dokončení instalace se otevře desktopová aplikace Cisco Webex Meetings. Další informace naleznete v části Používání desktopové aplikace Cisco Webex Meetings jako host.