Instalace Nástrojů ke zvýšení produktivity pro Mac

Pokud správce webu zapnul možnosti Nástroje Webex ke zvýšení produktivity pro váš web Webex, všechny Nástroje Webex ke zvýšení produktivity budou na váš web nainstalovány automaticky. Kromě toho budou Nástroje Webex ke zvýšení produktivity automaticky aktualizovány vždy, když bude k dispozici novější verze.

V případě potřeby můžete nástroje produktivity služby Webex stáhnout a nainstalovat také ručně.


Pokud máte předchozí verzi nástrojů produktivity, odinstalujte ji před instalací nové verze.

Než začnete

Před instalováním nástrojů produktivity služby Webex se ujistěte, zda počítač splňuje následující minimální požadavky na systém:

 • Je nutné mít oprávnění správce pro váš počítač.

 • Podporované operační systémy, prohlížeče a další minimální systémové požadavky najdete v části Systémové požadavky sady Webex Meetings Suite (WBS39).

1

Přihlaste se k webu služby Webex.

2

Vyberte kartu Webex Meetings.

3

V levém navigačním panelu v části Podpora vyberte možnost Stáhnout.

4

Na stránce Webex Meetings – Ke stažení v části Nástroje ke zvýšení produktivity se ujistěte, že je vybrán počítač Mac, a poté vyberte možnost Stáhnout.

Otevře se dialogové okno Stáhnout soubor.

5

Uložte do počítače instalační soubor cwptools.dmg.

6

Otevřete soubor cwptools.dmg a poté otevřete soubor tools.pkg pro Nástroje Webex ke zvýšení produktivity, který se objeví.

7

Na výzvu zadejte svou e-mailovou adresu, heslo a adresu URL webu Webex.

Nastavení nástrojů produktivity služby Webex

Chcete-li nastavit Nástroje Webex ke zvýšení produktivity nebo ověřit nastavení, otevřete dialogové okno Předvolby pomocí jedné z následujících možností:

1

Chcete-li nastavit Nástroje Webex ke zvýšení produktivity nebo ověřit nastavení, vyberte položku Předvolby z nabídky Webex na panelu nabídek Mac.

2

Proveďte veškeré nezbytné změny v následujících bodech:

 • Účet: Potvrďte adresu URL webu Webex a své uživatelské jméno. Chcete-li vybrat jiný web Webex, odhlaste se a přihlaste se znovu.
 • Obecné: Vyberte, které možnosti chcete povolit:
  • Spustit Nástroje produktivity při spuštění systému: Automaticky spustí Nástroje Webex ke zvýšení produktivity pokaždé, když spustíte počítač.

  • Naplánovat nebo spustit schůzky služby Webex z aplikace Microsoft Outlook: Umožňuje používat integraci služby Webex do aplikace Microsoft Outlook k plánování a spouštění schůzek Webex.

 • Schůzky: Nastavení možnosti „Sejít se nyní“: Vyberte možnost Upravit, přejděte na stránku Moje aplikace Webex > Předvolby webu Webex a upravte nastavení možnosti „Sejít se nyní“.

  Na vašem webu služby Webex se zobrazí karta Moje aplikace Webex. Další informace naleznete v části Úprava předvoleb aplikace Webex.

 • Zvuk: Ověřte svůj Audio PIN a informace o audio účtu. Můžete mít například jeden nebo více účtů čísla osobní konference Webex nebo jiný účet pro telekonference. Pokud potřebujete provést změny nastavení zvuku, vyberte položky Předvolby > Zvuk a video na webu služby Webex.