Než začnete

1

Stiskněte tlačítko Host a pak zadejte rozšíření jako uživatelské ID a PIN hlasové schránky jako heslo.

Pole hesla používá dva typy vstupních metod: alfanumerické a numerické. Při zadávání hesla se v telefonu zobrazí softwarové tlačítko Možnosti. Pomocí tohoto softwarového tlačítka můžete změnit aktuální typ zadávání hesla. Vyberte položku Input all pro alfanumerický vstup a vyberte položku Input num pro číselný vstup.

2

Stiskněte Uložit.

Co dělat dál

Po dokončení používání hostitelského telefonu se můžeš odhlásit.