Med Webex Assistant kan du bestille et møderum eller udvide en bestilling fra 5 minutter og op til 2 timer, hvis møderummet er tilgængeligt. Bestillingen starter, når du anmoder om det. Du kan ikke foretage bestillinger med virkning på et senere tidspunkt.

Når du bestiller eller udvider et møde, bliver bestillingen synlig i mødelokalets kalender. Den vises som arrangeret af rumplanlæggeren, ikke af den person, der foretog bestillingen.

Hvis du vil kontrollere, hvornår møderummet er bestilt den pågældende dag, skal du sige “"OK Webex, show today's meetings" (OK Webex, vis dagens møder).

Bestil et møde

Hvis du vil bestille et møde, kan du f.eks. sige "Webex, book this room for 30 minutes" (Webex, bestil dette rum i 30 minutter) eller "OK Webex, reserve this room until 10.40" (OK Webex, bestil dette rum indtil kl. 10.40). Webex Assistant bekræfter bestillingen, hvis møderummet er tilgængeligt.

Forlæg et møde

Du kan forlænge bestillingen af et møderum når som helst under mødet. 5 minutter før afslutningen af din mødebestilling vises en besked på skærmen, hvor du har mulighed for at forlænge den, hvis rummet er tilgængeligt.

Hvis du vil forlænge bestillingen, kan du f.eks. sige OK, Webex, extend the meeting for 15 minutes" (OK, Webex, forlæng mødet med 15 minutter ) eller "OK Webex, extend the meeting until 2.30" (OK Webex, forlæng mødet indtil kl. 2.30 i eftermiddag). Webex Assistant bekræfter bestillingen, hvis møderummet er tilgængeligt.