Om branding Services

Selvbetjent branding er en valgfri funktion, der giver dig fleksibilitet til at tilpasse dit Webex-websted, efter det er blevet klargjort. For at forbedre opmærksomheden på dit mærke kan du modificere overskriften og navigationselementer for dit websted. Den selvbetjente brandingfunktion inkluderer ikke branding for support eller websteders sidefod.


 

Cisco partnere skal tillade branding af den enkelte virksomhed på deres Webex websteder. Fra partnervisningen af admin.webex.com gå til Indstillinger > Branding og marker afkrydsningsfeltet for Giv alle kunder mulighed for at bruge deres eget logo .


 

Som en del af brandingen kan der vises et Webex vandmærke, når du deler indhold under møder. Du kan ikke opdatere vandmærket, så det matcher dit eget branding, men hvis du vil fjerne det, skal du kontakte Cisco-support.


 

Hvis dit websted har eksisterende branding udført af Cisco, vises der en advarsel, når du bruger den selvbetjente brandingfunktion. Hvis du vælger Overskriv aktuel branding, vil den eksisterende branding gå tabt permanent. Du kan ikke genskabe din eksisterende branding med værktøjet.

Konfigurer branding for dit websteds sidehoved

Før du begynder

Kontroller, at logobilledet overholder følgende krav til størrelse og format.

  • Billedfilen for dit logo skal være i et af følgende formater: .gif, .jpg, eller .png.

  • Den maksimale størrelse på billedfilen er 900 pixels i bredden og 42 pixels i højden.


     

    Om nødvendigt skal logobilledet tilpasses for at overholde disse krav. For at forhindre forvrængning af billedet skal du sikre, at du bevarer billeddimensionerne (bredde og højde), når du tilpasser billedets størrelse. For yderligere oplysninger skal du se dokumentationen for dit billedredigeringssoftware.

1

Fra kundevisningen i admin.webex.com, gå til Tjenester > Møder.

2

Klik Websteder, vælg det websted, du vil konfigurere, og klik derefter på Indstillinger.

3

Under Almindelige indstillinger, vælg Branding.

4

På siden Branding skal du vælge Sidehoved.

5

For at ændre logoet skal du vælge Overfør, søg og vælg filen, og vælg derefter Åbn.

6

For at ændre titlen, der vises i din browserfane, skal du indtaste den nye titel i feltet Browserfane titel.

7

For at angive linket for dit logobillede skal du indtaste URL-adressen i feltet Logo Link URL-adresse.

Når brugere klikker på logobilledet, åbner deres browsere denne side.

8

(Valgfri) Se en forvisning af dine ændringer.

Afsnittet forvisning vises på samme side, før knapperne Annuller ændringer eller Gem.

9

Vælg Gem.

Konfigurer branding for fanenavigation på dit websted

Du kan brugertilpasse kanten, baggrunden og tekstfarverne for navigationsfaner. Du kan vælge forskellige baggrunds- og tekstfarver, til når fanen er valgt eller fravalgt og til når musemarkøren svæver over en fane.

1

Fra kundevisningen i admin.webex.com, gå til Tjenester > Møder.

2

Klik Websteder, vælg det websted, du vil konfigurere, og klik derefter på Indstillinger.

3

Under Almindelige indstillinger, vælg Branding.

4

På siden Branding skal du vælge Fanenavigation.

5

Vælg en af følgende felter for at åbne en kontrol, som du kan bruge til at vælge en ny farve. Hvis du kender koden for den farve, du vil bruge, kan du indtaste den.

Mark Beskrivelse
Valgte fane

En fanes farve når den er valgt.

Fravalgt fane

En fanes farve når den ikke er valgt.

Svævende fane

Baggrundsfarven for en fane når musemarkøren svæver over den.

Fanegrænse

Farven på fanens kanter.

Valgte fanetekst

Farven på fanens tekst når fanen er valgt.

Fravalgt fanetekst

Farven på fanens tekst når fanen ikke er valgt.

Svævende fanetekst

Farven på teksten i en fane når musemarkøren svæver over fanen.

Log ind-/log ud-link

Farven på teksten for Log ind- og Log ud-links.

6

Gentag trin 3 for hver fanefarve, som du ønsker at ændre.

7

Vælg Gem.

Konfigurer branding for venstre navigationsbjælke på dit websted

Du kan brugertilpasse baggrunden og tekstfarver for det første og andet niveau af de venstre navigationslink. Du kan vælge forskellige baggrunds- og tekstfarver, til når musemarkøren svæver over et link.

1

Fra kundevisningen i admin.webex.com, gå til Tjenester > Møder.

2

Klik Websteder, vælg det websted, du vil konfigurere, og klik derefter på Indstillinger.

3

Under Almindelige indstillinger, vælg Branding.

4

På siden Branding skal du vælge Venstre navigation.

5

Vælg en af følgende felter for at åbne en kontrol, som du kan bruge til at vælge en ny farve. Hvis du kender koden for den farve, du vil bruge, kan du indtaste den.

Mark Beskrivelse
Baggrund

Baggrundsfarven for links.

Tekst

Tekstfarven for links.

Svævende baggrund

Baggrundsfarven for et link, når musemarkøren svæver over linket.

Svævende tekst

Farven på teksten i et link, når musemarkøren svæver over linket.

6

Gentag trin 3 for hver Første niveau og Andet niveau linkfarve, som du ønsker at ændre.

7

Vælg Gem.