Om tjenester for merkevarebygging

Selvbetjent merkevarebygging er en valgfri funksjon som gir deg fleksibilitet til å tilpasse Webex-nettstedet etter at det er klargjort. Hvis du vil øke bevisstheten om merkevaren din, kan du endre toppteksten og navigasjonselementene for nettstedet. Funksjonen for selvbetjent merkevarebygging inkluderer ikke merkevarebygging for støtte eller bunntekst på nettstedet.


 

Cisco-partnere må tillate individuell firmamerkevarebygging på sine Webex-nettsteder. Fra partnervisningen i admin.webex.com går du til Innstillinger > Merkevarebygging, og merker av i avmerkingsboksen Aktiver at alle kunder kan bruke sin egen logo.


 

Som en del av merkevarebyggingen kan det vises et Webex-vannmerke når du deler innhold under møter. Du kan ikke oppdatere vannmerket slik at det samsvarer med din egen merkevarebygging, men hvis du vil fjerne det, kontakter du Cisco-støtte.


 

Hvis nettstedet ditt har eksisterende merkevarebygging av Cisco, vises en advarsel når du bruker det selvbetjente verktøyet for merkevarebygging. Hvis du velger Overskriv gjeldende varemerking, vil den eksisterende merkevarebyggingen gå tapt for godt. Du kan ikke opprette den eksisterende merkevarebyggingen på nytt med verktøyet.

Konfigurer merkevarebygging for nettstedets topptekst

Før du starter

Kontroller at logobildet oppfyller følgende krav til størrelse og format.

  • Bildefilen for logoen må ha ett av følgende formater: .gif, .jpg eller .png.

  • Den maksimale størrelsen på bildefilen er 900 piksler bred og 42 piksler høy.


     

    Endre om nødvendig størrelsen på logobildefilen slik at den oppfyller dette kravet. Hvis du vil hindre forvrengning av bildet, må du kontrollere at du beholder bildeproporsjonene (bredde og høyde) når du endrer størrelsen på bildet. Hvis du vil ha mer informasjon, se dokumentasjonen for bilderedigeringsprogramvaren.

1

Fra kundevisningen i admin.webex.com går du til Tjenester og velger Nettsteder.

2

Velg nettstedet du vil konfigurere, og velg deretter Konfigurer nettsted > Merkevarebygging.

3

På siden Merkevarebygging velger du Topptekst.

4

Hvis du vil endre logoen, velger du Last opp, blar til og velger filen, og deretter velger du Åpne.

5

Hvis du vil endre tittelen som vises i nettleserfanen, skriver du inn den nye tittelen i feltet Tittel på nettleserfane.

6

Hvis du vil angi koblingen for logobildet, skriver du inn URL-adressen i feltet URL for logokobling.

Når brukere klikker på logobildet, åpner nettleserne deres denne siden.

7

(Valgfritt) Forhåndsvis endringene.

Forhåndsvisningsdelen vises på samme side, før knappene Avbryt endringer eller Lagre.

8

Velg Lagre .

Konfigurer merkevarebygging for fanenavigering på nettstedet

Du kan tilpasse kantlinje-, bakgrunns- og tekstfargene for navigasjonsfaner. Du kan velge forskjellige bakgrunner og tekstfarger for når en fane er merket eller merkingen fjernes, og for når musepekeren føres over en fane.

1

Fra kundevisningen i admin.webex.com går du til Tjenester og velger Nettsteder.

2

Velg nettstedet du vil konfigurere, og velg deretter Konfigurer nettsted > Merkevarebygging.

3

På siden Merkevarebygging velger du Fanenavigering.

4

Velg ett av følgende felt for å åpne en kontroll som du kan bruke til å velge en ny farge. Hvis du kjenner koden for fargen du vil bruke, kan du angi den.

Felt Beskrivelse
Valgt fane

Fargen på en fane når den er valgt.

Ikke valgt fane

Fargen på en fane når den ikke er valgt.

Fane for peker

Fargen på en fane når musepekeren føres over den.

Fanekant

Fargen på fanekanter.

Valgt fanetekst

Fargen på faneteksten når fanen er valgt.

Ikke valgt fanetekst

Fargen på faneteksten når fanen ikke er valgt.

Fanetekst for peker

Fargen på faneteksten når musepekeren føres over fanen.

Kobling for å logge på / logge av

Fargen på teksten for koblingene Logg på og Logg av.

5

Gjenta trinn 3 for hver fanefarge du vil endre.

6

Velg Lagre .

Konfigurer merkevarebygging for venstre navigering på nettstedet

Du kan tilpasse bakgrunns- og tekstfargene for første og andre nivå av venstre navigeringskoblinger. Du kan velge forskjellige bakgrunns- og tekstfarger for når musepekeren føres over en kobling.

1

Fra kundevisningen i admin.webex.com går du til Tjenester og velgerNettsteder.

2

Velg nettstedet du vil konfigurere, og velg deretter Konfigurer nettsted > Merkevarebygging.

3

På siden Merkevarebygging velger du Venstre navigering.

4

Velg ett av følgende felt for å åpne en kontroll som du kan bruke til å velge en ny farge. Hvis du kjenner koden for fargen du vil bruke, kan du angi den.

Felt Beskrivelse
Bakgrunn

Bakgrunnsfargen for koblinger.

Tekst

Tekstfargen for koblinger.

Bakgrunn for peker

Bakgrunnsfargen for en kobling når musepekeren føres over koblingen.

Tekst for peker

Fargen på koblingsteksten når musepekeren føres over koblingen.

5

Gjenta trinn 3 for hver koblingsfarge på første nivå og andre nivå som du vil endre.

6

Velg Lagre .