Markalama Hizmetleri Hakkında

Self servis markalama, tedarik edildikten sonra yeni kullanıcı Webex özelleştirme esnekliği veren isteğe bağlı bir özelliktir. Marka farkındalığınızı artırmak için sitenizin üstbilgisini ve navigasyon öğelerini değiştirebilirsiniz. Self servis markalama özelliği, destek veya site altbilgileri için markalamayı içermemektedir.


Cisco iş ortaklarının, kendi sitelerinde bireysel şirket Webex izin Webex gerekir. Varsayılan ayarın iş admin.webex.com Ayarlar ve >'ye gidin ve Tüm müşterilerin kendi logolarını kullanmalarınıetkinleştir kutusunu işaretleyin.


Markalamanın bir parçası olarak Webex içerik paylaşırken küçük markalama filigranı görünebilir. Kendi markalamanıza eşleşmek için filigranı güncelleyesiniz, ancak kaldırmak istiyor sanız müşteri Müşteri Başarısı Yöneticisi.


Sitenizde Cisco tarafından mevcut markalama varsa self servis markalama aracını kullandığınızda bir uyarı mesajı görüntülenir. Mevcut Markalamanın Üzerine Yaz seçeneğini belirlerseniz mevcut markalama kalıcı olarak silinir. Mevcut markalamanızı araçla yeniden oluşturamazsınız.

Site Üstbilginiz için Markalamayı Yapılandırma

Başlamadan önce

Logo görüntüsünü aşağıdaki boyut ve biçim gereksinimlerini karşıladığından emin olun.

  • Logonuzun görüntü dosyası şu biçimlerden birine sahip olmalıdır: .gif, .jpg veya .png.

  • Görüntü dosyası maksimum 900 piksel genişliğinde ve 42 piksel genişliğinde olabilir.


    Gerekiyorsa logo görüntü dosyasını bu gereksinimlere uyacak şekilde yeniden boyutlandırın. Görüntünün bozulmasını önlemek için görüntüyü yeniden boyutlandırırken görüntü oranlarını (genişlik ve yükseklik) koruduğunuzdan emin olun. Daha fazla bilgi için görüntü düzenleme yazılımınızın belgelerine bakın.

1

admin.webex.com müşterigörünümünden Hizmetler'e gidin ve seçin.

2

Yapılandırmak istediğiniz siteyi ve ardından Site yapılandırma ve Markalama > seçin.

3

Markalama sayfasında Üstbilgi'yi seçin.

4

Logoyu değiştirmek için Yükle'yi seçin, dosyaya gidin ve dosyayı seçin ve ardından 'ı seçin.

5

Tarayıcı sekmenizde görünen başlığı değiştirmek için yeni başlığı Tarayıcı Sekmesi Başlığı alanına girin.

-6

Logo görüntünüzün bağlantısını belirtmek için Logo Bağlantısı URL'si alanına URL girin.

Kullanıcılar logo görüntüsünü tıklattığında, tarayıcıları bu sayfayı açar.

7

(İsteğe bağlı) Değişikliklerinizi önizleyin.

Önizleme bölümü, Değişiklikleri İptal Et veya Kaydet düğmeleriyle birlikte aynı sayfada yer alır.

8

Kaydet'i seçin.

Sitenizin Sekme Navigasyonu için Markalamayı Yapılandırma

Navigasyon sekmelerinin sınırını, arkaplanını ve metin renklerini özelleştirebilirsiniz. Bir sekmenin seçili olduğu veya olmadığı zaman ve fare işaretçisinin bir sekmeyi vurguladığı zaman için farklı arkaplan ve metin renkleri seçebilirsiniz.

1

admin.webex.com müşterigörünümünden Hizmetler'e gidin ve seçin.

2

Yapılandırmak istediğiniz siteyi ve ardından Site yapılandırma ve Markalama > seçin.

3

Markalama sayfasında Sekme Navigasyonu'nu seçin.

4

Yeni bir renk seçerken kullanabileceğiniz bir kontrolü açmak için aşağıdaki alanlardan birini seçin. Kullanmak istediğiniz rengin kodunu biliyorsanız bu kodu girebilirsiniz.

Alan Açıklama
Seçili Sekme

Seçildiğinde sekmenin rengi.

Seçili Olmayan Sekme

Seçili olmadığında sekmenin rengi.

Vurgulama Sekmesi

Fare işaretçisi bir bağlantıyı vurguladığında sekmenin rengi.

Sekme Sınırı

Sekme sınırlarının rengi.

Seçili Sekme Metni

Sekme seçildiğinde sekme metninin rengi.

Seçili Olmayan Sekme Metni

Sekme seçili olmadığında sekme metninin rengi.

Vurgulama Sekmesi Metni

Fare işaretçisi bir sekmeyi vurguladığında sekme metninin rengi.

Oturum Açma/Kapatma Bağlantısı

Oturum Açma ve Oturum Kapatma bağlantıları için metin rengi.

5

Değiştirmek istediğiniz her bir sekme rengi için 3. Adım'ı tekrarlayın.

-6

Kaydet'i seçin.

Sitenizin Sol Navigasyonu için Markalamayı Yapılandırma

Arka planı ve sol navigasyon bağlantılarının birinci ve ikinci düzeylerinin metin renklerini özelleştirebilirsiniz. Fare işaretçisi bir bağlantıyı vurguladığında farklı arka plan ve metin renkleri seçebilirsiniz.

1

admin.webex.com sayfasındaki müşteri görünümünde Hizmetler’e gidip Siteler’i seçin.

2

Yapılandırmak istediğiniz siteyi ve ardından Site yapılandırma ve Markalama > seçin.

3

Markalama sayfasında Sol Navigasyon'u seçin.

4

Yeni bir renk seçerken kullanabileceğiniz bir kontrolü açmak için aşağıdaki alanlardan birini seçin. Kullanmak istediğiniz rengin kodunu biliyorsanız bu kodu girebilirsiniz.

Alan Açıklama
Arka Plan

Bağlantılar için arka plan rengi.

Metin

Bağlantılar için metin rengi.

Vurgulama Arka Planı

Fare işaretçisi bir bağlantıyı vurguladığında bağlantının arka plan rengi.

Vurgulama Metni

Fare işaretçisi bir bağlantıyı vurguladığında bağlantı metninin rengi.

5

Değiştirmek istediğiniz her bir Birinci Düzey ve İkinci Düzey bağlantı rengi için 3. Adım'ı tekrarlayın.

-6

Kaydet'i seçin.