Over brandingservices

Selfservicebranding is een optionele functie die u de flexibiliteit geeft om uw Webex-site aan te passen nadat deze is ingericht. U kunt uw merkbekendheid vergroten door de koptekst en navigatie-elementen voor uw site te wijzigen. De functie Selfservicebranding biedt geen branding voor ondersteuning of voor voetteksten op uw site.


 

Cisco partners moeten individuele bedrijfsbranding toestaan op hun Webex sites. Vanuit de partnerweergave van admin.webex.com ga naar Instellingen > Branding en vink het vakje aan voor Alle klanten toestaan hun eigen logo te gebruiken .


 

Als onderdeel van de branding kan een Webex watermerk worden weergegeven wanneer u inhoud deelt tijdens vergaderingen. U kunt het watermerk niet bijwerken zodat het overeenkomt met uw eigen branding, maar als u het wilt verwijderen, neemt u contact op met de Cisco Support.


 

Als uw site bestaande, door Cisco aangebrachte branding bevat, verschijnt er een waarschuwingsbericht als u de tool Selfservicebranding gebruikt. Als u Huidige branding overschrijven selecteert, gaat de huidige branding voorgoed verloren. U kunt uw bestaande branding niet opnieuw maken met de tool.

De branding voor de koptekst van uw site configureren

Voordat u begint

Zorg ervoor dat de logoafbeelding voldoet aan de volgende grootte- en indelingsvereisten.

  • Het afbeeldingsbestand voor uw logo moet een van de volgende indelingen hebben: .gif, .jpg of .png.

  • De maximale grootte van het afbeeldingsbestand is 900 pixels breed en 42 pixels hoog.


     

    Pas indien nodig de grootte van het afbeeldingsbestand met uw logo aan om aan deze vereiste te voldoen. U kunt vervorming van de afbeelding voorkomen door dezelfde verhouding (breedte en hoogte) aan te houden bij het wijzigen van de afbeeldingsgrootte. Raadpleeg de documentatie voor de software waarin u uw afbeelding bewerkt voor meer informatie.

1

Vanuit de klantweergave in admin.webex.com , ga naar Services en selecteer Sites .

2

Selecteer de site die u wilt configureren en selecteer vervolgens Site configureren > Branding .

3

Op de pagina Branding selecteert u Koptekst.

4

U wijzigt het logo door Uploaden te selecteren, naar het bestand te bladeren en het te selecteren en vervolgens Openen te selecteren.

5

U wijzigt de titel die op uw browsertabblad verschijnt door de nieuwe titel in te voeren in het veld Titel van browsertabblad.

6

U geeft de koppeling voor uw logoafbeelding op door de URL in te voeren in het veld Logokoppelings-URL.

Als gebruikers op de logoafbeelding klikken, wordt deze pagina geopend in hun browser.

7

(Optioneel) Bekijk een voorbeeld van uw wijzigingen.

Het gedeelte Voorbeeld verschijnt op dezelfde pagina, voorafgaand aan de knoppen Wijzigingen annuleren en Opslaan.

8

Selecteer Opslaan.

De branding voor de tabbladnavigatie van uw site configureren

U kunt de rand, de achtergrond en de tekstkleur van navigatietabbladen aanpassen. U kunt een verschillende achtergrond- en tekstkleur kiezen voor als een tabblad wel of niet is geselecteerd en voor als de muisaanwijzer over een tabblad gaat.

1

Vanuit de klantweergave in admin.webex.com , ga naar Services en selecteer Sites .

2

Selecteer de site die u wilt configureren en selecteer vervolgens Site configureren > Branding .

3

Op de pagina Branding selecteert u Tabbladnavigatie.

4

Selecteer een van de volgende velden om een besturingselement te openen waarmee u een nieuwe kleur kunt selecteren. Als u de code kent voor de kleur die u wilt gebruiken, kunt u deze invoeren.

Veld Beschrijving
Geselecteerd tabblad

De kleur van een tabblad als het is geselecteerd.

Niet geselecteerd tabblad

De kleur van een tabblad als het niet is geselecteerd.

Aanwijstabblad

De kleur van een tabblad als de muisaanwijzer over het tabblad gaat.

Tabbladrand

De kleur van de tabbladranden.

Geselecteerde tabbladtekst

De kleur van de tabbladtekst als het tabblad is geselecteerd.

Niet geselecteerde tabbladtekst

De kleur van de tabbladtekst als het tabblad niet is geselecteerd.

Aanwijstabbladtekst

De kleur van het tabblad als de muisaanwijzer over het tabblad gaat.

Koppeling voor aanmelden/afmelden

De tekstkleur van de koppelingen voor Aanmelden en Afmelden.

5

Herhaal stap 3 voor elke tabbladkleur die u wilt wijzigen.

6

Selecteer Opslaan.

De branding voor de navigatie aan de linkerkant van uw site configureren

U kunt de achtergrond en de tekstkleur van het eerste en tweede niveau van de linkernavigatiekoppelingen aanpassen. U kunt een verschillende achtergrond- en tekstkleur kiezen voor als de muisaanwijzer over een koppeling gaat.

1

Ga vanuit de klantweergave in admin.webex.com naar Services en selecteer vervolgens Sites.

2

Selecteer de site die u wilt configureren en selecteer vervolgens Site configureren > Branding .

3

Op de pagina Branding selecteert u Navigatie aan de linkerkant.

4

Selecteer een van de volgende velden om een besturingselement te openen waarmee u een nieuwe kleur kunt selecteren. Als u de code kent voor de kleur die u wilt gebruiken, kunt u deze invoeren.

Veld Beschrijving
Achtergrond

De achtergrondkleur van koppelingen.

Tekst

De tekstkleur van koppelingen.

Aanwijsachtergrond

De achtergrondkleur van een koppeling als de muisaanwijzer over de koppeling gaat.

Aanwijstekst

De kleur van een koppelingstekst als de muisaanwijzer over de koppeling gaat.

5

Herhaal stap 3 voor elke koppelingskleur op het Eerste niveau en het Tweede niveau die u wilt wijzigen.

6

Selecteer Opslaan.