1

Under et opkald eller møde skal du Stop video vælge eller Start videoog vælge Kamera.

2

Vælg spejl selvvisningsikonet . Hold musen over spejl selvvisningsikonet for at se, om din selvvisning spejles.


 

Under et opkald kan du holde markøren over din selvvisning og derefter klikke på ellipsen og vælge Spejl ikke min video for at slå spejlvisning fra for din selvvisningsvideo.

I vinduet med forvisning af deltag i møde skal du trykke på Spejl selvvisning .

Under et møde skal du trykke på Kamera > Spejl selvvisning .

 

Tryk igen for at slå spejlvisning fra for din selvvisningsvideo.