Prije početka

Obavezno započnite svoj video.
1

Kada ste u pozivu ili na sastanku, zadržite pokazivač miša iznad videozapisa za samopregled, a zatim kliknite Više opcija > Postavke videa .

2

Poništite kvačicu Preslikaj moj video prikaz . Pogledajte pregled da vidite kako vaš video izgleda.

3

Kliknite Spremi.

Kada niste u razgovoru ili na sastanku, otvorite postavke sa svoje profilne slike , kliknite Video , i poništite kvačicu Preslikaj moj video prikaz .

Prije početka

Obavezno započnite svoj video.
1

Kada ste u pozivu ili na sastanku, zadržite pokazivač miša iznad videozapisa za samopregled, a zatim kliknite Više opcija > Postavke videa .

2

Poništite kvačicu Preslikaj moj video prikaz . Pogledajte pregled da vidite kako vaš video izgleda.

3

Kliknite na U redu.

Kada niste u razgovoru ili na sastanku, otvorite postavke sa svoje profilne slike , kliknite Video , i poništite kvačicu Preslikaj moj video prikaz .

Prije početka

Obavezno započnite svoj video.

Kada ste u pozivu ili na sastanku, dodirniteu svom videozapisu za samopregled, a zatim dodirnite Nemojte preslikavati moj video prikaz .

Ili, u prozoru za pregled pridruživanja sastanku, dodirniteu vašem videu za samopregled.

Prije početka

Obavezno započnite svoj video.

Kada ste u pozivu ili na sastanku, dodirnite svoj videozapis za samopregled, a zatim dodirnite Nemojte preslikavati moj video .

Ili, u prozoru za pregled pridruživanja sastanku, dodirniteu vašem videu za samopregled.